Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia

Instytut Studiów Europejskich UJ kształtował się przez ponad 20 lat. Od początku jego misją była interdyscyplinarna edukacja na rzecz wielokulturowej, pokojowej i zjednoczonej Europy.

Instytut Studiów Europejskich UJ powstał w 2004 r. w strukturach Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Zalążkiem Instytutu był stworzony w 1993 r., dzięki staraniom socjologa, prof. dra hab. Zdzisława Macha, Międzywydziałowy Zakład Studiów Europejskich UJ mieszczący się w Pałacu Spiskim przy Rynku Głównym w Krakowie. Jednostka powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie kształcenia kadr zdolnych sprostać wyzwaniom procesów akcesyjnych Polski do UE oraz jako ośrodek badań nad różnorodnymi aspektami integracji europejskiej. Zasadniczym założeniem budowania przyszłego Instytutu było uruchomienie interdyscyplinarnych studiów nad Europą jako fenomenem cywilizacyjnym oraz polityczno-społeczno-kulturowym, a także wypracowanie modelu edukacyjnego w nauczaniu o współczesnej Europie. 

Tak sformatowany profil jednostki akademickiej pozwolił jej w latach 90. XX w. na uzyskanie szeregu europejskich grantów edukacyjnych i szkoleniowych oraz na stworzenie zespołu naukowo-dydaktycznego i administracyjnego, który stał się liderem międzynarodowych badań naukowych w zakresie szeroko rozumianych studiów europejskich. W ciągu prawie 30 lat Instytut zrealizował prawie 90 projektów krajowych i międzynarodowych (w tym: 45 – badawczych, 26 – edukacyjnych, 8 – szkoleniowych). Równoległe z ukonstytuowaniem się Międzywydziałowego Zakładu Studiów Europejskich, a potem Katedry Europeistyki, powstawały anglojęzyczne studia europejskie w ramach Centre for European Studies UJ (CES) - struktury przeznaczonej dla obcokrajowców chcących studiować w Krakowie. Z biegiem czasu w Instytucie otwarto anglojęzyczne studia BA in European Studies: Politics and Society in Global Context oraz 6 specjalności europeistycznych w ramach studiów MA in European Studies. Dziś IE oferuje razem studia w języku polskim (I i II stopnia) oraz studia w języku angielskim, a także studia podyplomowe i międzynarodowe programy doktorskie.

Od 2021 r. Instytut Studiów Europejskich UJ mieści się w odnowionym budynku dawnego Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4, nawiązującego do najlepszych tradycji modernizmu polskiego w architekturze. Wcześniej siedzibą Instytutu był także historyczny „Zamek w Przegorzałach”, zwany przez studentów i pracowników „Eurogórką” z racji swojej lokalizacji, a także budynek przy ul. Ingardena 3.

Zobacz galerię zdjęć