Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy mobilności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci wyjeżdżający

1. Czym jest?

Program Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej pozwalającym każdej studentce i każdemu studentowi ISE na wyjazd do uczelni partnerskiej na okres łącznie 10 miesięcy na każdym szczeblu studiów (licencjackich, magisterskich). Pula 10 miesięcy może być zużytkowana na jeden wyjazd całoroczny lub dwa wyjazdy semestralne, w tym do dwóch różnych uczelni partnerskich.

Przedmioty zrealizowane za granicą są traktowane jako część programu studiów odbywanych w ISE.

2. Korzyści z wyjazdu

Wyjazd na program Erasmus+ pozwala nabyć wiedzę i doświadczenie w studiowaniu za granicą. To znakomita okazja do nauki języka, poznawania innych kultur oraz zdobywania kontaktów międzynarodowych.

3. Kto i gdzie może wyjechać?

Aby wziąć udział w programie Erasmus+, trzeba być studentem/ką studiów licencjackich lub magisterskich w ISE, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Aktualna lista uczelni partnerskich znajduje się w systemie USOS (dział “Dla studentów” >>> “Wymiana studencka”).

4. Rekrutacja

Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku. Rekrutacja zimowa, przypadająca zwykle na styczeń, dotyczy wyjazdów na semestr zimowy, letni lub na cały rok – w odniesieniu do roku akademickiego, który przypada po danym styczniu. Rekrutacja jesienna, odbywająca się zwykle we wrześniu, pozwala ubiegać się o jeszcze niewykorzystane miejsca na semestr letni następnego roku akademickiego.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie przez system USOS. Nie ma potrzeby składania ani przesyłania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

5. Formalności przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy zarejestrować się na stronie uczelni partnerskiej oraz wypełnić Learning Agreement for Studies, który będzie podstawą uznania zrealizowanych za granicą przedmiotów. Więcej informacji znaleźć można na stronie DOSZ.

6 Formalności po powrocie

Po powrocie należy zgłosić się do DOSZ w celu rozliczenia stypendium oraz do koordynatora programu Erasmus+ w jednostce w celu rozliczenia zrealizowanych przedmiotów.

7. Kontakt

Koordynator programu Erasmus+ w ISE UJ: dr Przemysław Tacik

ie-erasmus@uj.edu.pl