Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy mobilności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci wyjeżdżający

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej pozwalającym studentom na wyjazd do uczelni partnerskiej na okres łącznie 10 miesięcy na każdym szczeblu studiów (licencjackich, magisterskich). Pula 10 miesięcy może być zużytkowana na jeden wyjazd całoroczny lub dwa wyjazdy semestralne, w tym do dwóch różnych uczelni partnerskich.

Przedmioty zrealizowane za granicą są traktowane jako część programu studiów odbywanych w ISE.

Kto i gdzie może wyjechać?

Aby wziąć udział w programie Erasmus+, trzeba być studentem/ką studiów licencjackich lub magisterskich w ISE, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Aktualna lista uczelni partnerskich znajduje się w systemie USOS (dział “Dla studentów” >>> “Wymiana studencka”).

Rekrutacja

Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku. Rekrutacja zimowa, przypadająca zwykle na styczeń, dotyczy wyjazdów na semestr zimowy, letni lub na cały rok – w odniesieniu do roku akademickiego, który przypada po danym styczniu. Rekrutacja jesienna, odbywająca się zwykle we wrześniu, pozwala ubiegać się o jeszcze niewykorzystane miejsca na semestr letni następnego roku akademickiego.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie przez system USOS. Nie ma potrzeby składania ani przesyłania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

Harmonogram rekrutacji do Programu Erasmus+ Studia 2024/2025

I TURA REKRUTACJI
(możliwość ubiegania się o wyjazdy w semestrze zimowym lub semestrze letnim lub całym roku akademickim 2024/2025)

  • 15.01-05.02.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
  • 06.02-19.02.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
  • 20.02-26.02.2024 – procedura odwoławcza
  • 27.02-07.03.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

II TURA REKRUTACJI
(możliwość ubiegania się o wyjazdy tylko w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025)
  • 13.05-27.05.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
  • 28.05-10.06.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
  • 11.06-17.06.2024 – procedura odwoławcza
  • 18.06-27.06.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

Formalności przed wyjazdem

Po zakończeniu rekrutacji do Programu Erasmus+ Dział Obsługi Studentów Zagranicznych (DOSZ) wysyła nominacje studentów do uczelni przyjmujących, które kontaktują się drogą mailową bezpośrednio ze studentami z dalszymi instrukcjami dot. procedury aplikacyjnej (na ok. 2-3 miesiące przed rozpoczęciem mobilności). Student jest zobowiązany do dopełnienia procedury aplikacyjnej samodzielnie. 
Więcej informacji na temat formalności i wymaganych dokumentów znaleźć można tutaj.

Formalności po powrocie

Po powrocie należy zgłosić się do DOSZ w celu rozliczenia stypendium oraz do koordynatora programu Erasmus+ w jednostce w celu rozliczenia zrealizowanych przedmiotów. Rozliczyć należy się do 30 dni po zakończeniu mobilności.

Więcej informacji na temat rozliczenia i wymaganych dokumentów znaleźć można tutaj.

Kontakt

Koordynator programu Erasmus+ w ISE UJ:
dr Marta Pietras-Eichberger, e-mail: ie-erasmus@uj.edu.pl

Zakres podległych tematów:

  • studenci wyjeżdżający
  • wymiana kadry (kadra przyjeżdżająca)

 

Zobacz video galerię

Obejrzyj film: ERASMUS + Co zrobić, by móc pojechać?