Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteka

Biblioteka Instytutu Studiów Europejskich

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 145 Rektora UJ z dnia 18 grudnia 2020 r. z dniem 1 stycznia 2021 r. została utworzona Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w której skład weszła biblioteka Instytutu  Studiów Europejskich. W związku z powyższym w sprawach bibliotecznych prosimy kontaktować się mailowo.