Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Biblioteka

Web Content Display Web Content Display

Biblioteka

Biblioteka Instytutu Studiów Europejskich

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 145 Rektora UJ z dnia 18 grudnia 2020 r. z dniem 1 stycznia 2021 r. została utworzona Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w której skład weszła biblioteka Instytutu  Studiów Europejskich. W związku z powyższym w sprawach bibliotecznych prosimy kontaktować się mailowo.