Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wskazówki dla promotorów i osób prowadzących badania polegające na kontakcie z innymi ludźmi w związku z polityką etyczną Instytutu Studiów Europejskich UJ.

W sytuacji, gdy studenci, doktoranci i kierownicy projektów prowadzą badania, które:
  • (a) wymagają bezpośredniego kontaktu z respondentami lub
  • (b) polegają na zbieraniu danych niedostępnych w domenie publicznej
powinni oni uzyskać akceptację Komisji Etycznej. Studenci powinni to uczynić z pomocą swojego promotora.
 
  • (a) Za każdym razem, gdy badacz przeprowadza wywiad lub obserwację innych osób (w szczególności gdy obserwuje grupę wchodząc w jej skład), mamy do czynienia z bezpośrednim kontaktem z respondentem. Wywiad zawsze łączy się z utrwalaniem słów respondenta w formie nagrania dźwięku, zapisania dźwięku i obrazu etc. w celu późniejszego wykorzystania w pracy badawczej.
  • (b) Dane niedostępne w domenie publicznej to dane objęte prawami autorskimi lub będące częścią prywatnych zbiorów, których użycie wymaga uzyskania pisemnej zgody. 
Kierownicy badań, doktoranci i promotorzy powinni zadbać o to, żeby studenci mieli pełną świadomość etycznych uwarunkowań badań, zapoznając się z Zasadami etycznymi Instytutu Studiów Europejskich. 
 
Komisja ds. Etyki Badań Naukowych Instytutu zwraca się z apelem do promotorów prac badawczych, by bardzo uważnie traktowali prowadzanie badań empirycznych przez studentów i doktorantów – zwłaszcza w sytuacjach wymagających szczególnej troski (z udziałem osób niepełnoletnich, niepełnosprawnych jak również w odniesieniu do zagadnień związanych z narkotykami, alkoholem, przestępczością, seksualnością, nieuregulowanym statusem prawnym badanych itp.).
To, czy Państwa badania wymagają akceptacji Komisji Etycznej, można szczegółowo sprawdzić otwierając Wniosek o wydanie opinii Komisji i zaglądając do jego pierwszej części. W przypadku gdy przynajmniej na jedno z pytań tam zawartych odpowiedź brzmi „TAK”, należy wypełnić całą pozostałą część wniosku i dostarczyć go Komisji w wersji dokumentu tekstowego pdf lub worda.
Studenci i doktoranci prowadzący badania w ramach konsorcjów z uniwersytetami partnerskimi, którzy otrzymali akceptację swoich badań ze strony komisji etyki innej uczelni partnerskiej, podlegają uproszczonej procedurze, ale również muszą to wyjaśnić we wniosku.