Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr Ewa Kamarad

dr Ewa Kamarad

Dane kontaktowe

stanowisko: adiunkt w Zakładzie Filozofii Europejskiej

Dyżur: pokój 511.

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Śląski, 2014), absolwentka prawa (magister, 2010) i europeistyki (magister, 2009; licencjat 2007) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia podyplomowe z Handlu zagranicznego (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014). Jej zainteresowania badawcze obejmują prawo prywatne międzynarodowe, prawo rodzinne, prawo międzynarodowe publiczne i prawo UE. Profesor wizytująca w Radboud University w Nijmegen, Holandia (2017, 2018, 2019), Universidad de Lisboa (2019 i 2017), w European Humanities University w Wilnie (2019), w Univerzita Karlova w Pradze (2018) i w Kobe University (2016). Odbyła staże badawcze w Hamburgu w Niemczech (Instytut Maxa Plancka, 2019), w Luksemburgu (Instytut Maxa Plancka, 2019), we Florencji we Włoszech (European University Institute in Florence, 2010). Stypendystka Towarzystwa Maxa Plancka (2019).

Fukncje:

  • Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów

Ewa Kamarad CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

E. Kamarad, Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, s. 435.  

E. Kamarad, (współautorstwo A. Wysocka-Bar), Private International Law in Poland, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2020, s. 198.

E. Kamarad, (współautorstwo H. Tendera-Właszczuk, E. Kamarad, H. Kelm, M. Natanek), European Union Ten Years after the Lisbon Treaty, Wyd. Difin, Warszawa 2020, s. 98.

E. Kamarad, Pojęcie „współmałżonka” w prawie unijnym – uwagi na tle orzeczenia w sprawie Coman (C-673/16), “Politeja” 2020, vol. 17, nr 66, s. 103-117.

E. Kamarad, Znaczenie zasady wzajemnego zaufania w procesie tworzenia Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, “Przegląd Zachodni” 2020, nr 1, s. 71-84.

E. Kamarad, Kolizyjnoprawne aspekty małżeństw dzieci, “Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2019, t. 24, s. 77-108.

E. Kamarad, Małżeństwa dzieci w świetle praw człowieka [w:] E. Szczepankiewicz-Rudzka, A. Czubik, D. Dziwisz (red.) Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 235-255.

E. Kamarad, Wpływ Traktatu lizbońskiego na unijne prawo prywatne międzynarodowe, „Politeja” 2018, vol. 15, nr 54, s. 215-22

E. Kamarad, Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca przed polskim kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki państw nieuznawanych i terytoriów spornych, “Metryka” 2016, nr 1, s. 35-43.

E. Kamarad, Zaświadczenie o stanie cywilnym a małżeństwa i związki partnerskie osób tej samej płci, “Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2015, t. 17, s. 69-80.

Citizenship and Euroscepticism in the peripheries of EU: Polish and Portuguese Views on migrations and LGBT rights, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, 2019-2021. Kierownik projektu.

Wszczęcie w stosunku do państwa członkowskiego procedury ochrony wartości (art. 7 TUE) a uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych w UE, NCN, 2018-2019. Kierownik projektu.

E-WORDS. Europeans Win Ostracism. From Remembrance to a Dialogue Society, Komisja Europejska, Europa dla obywateli, 2018 – 2019. Członkini zespołu badawczego.