Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Starszy Wykładowca - Zakład polityki i kultury krajów śródziemnomorskich

Dr Grzegorz Pożarlik

Dr Grzegorz Pożarlik

Kontakt

Dyżur: pokój 517.

Biografia

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Tytuł doktorski uzyskał na Wydziale Filozoficznym UJ w 1999 roku. Jest starszym wykładowcą i byłym wicedyrektorem w IE UJ ds. dydaktycznych i współpracy międzynarodowej. Koordynator międzynarodowych grantów i programów studiów w zakresie europeistyki i stosunków międzynarodowych: Double MA Degreee in European Studies we współpracy z Uniwersytetem w Wiedniu, Joint Second Cycle Degree in International Relations w ramach konsorcjum VNDREAM (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Masaryka, Uniwersytet w Peczu i Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Erasmus Mundus Europlata Academic Mobility Project w ramach konsorcjum kierowanego przez University of Groningen. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę bezpieczeństwa międzynarodowego, europejskiej integracji politycznej ze szczególnym uwzględnieniem normatywnej roli UE na arenie międzynarodowej.

Najważniejsze publikacje:

 • The social construction of threat in the era of permanent uncertainty or why do security studies require deeper sociologisation? w: Kultura, tożsamość i integracja europejska pod redakcją Dariusza Niedźwiedzkiego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zdzisławowi Machowi, Wyd. NOMOS, Kraków 2014
 • Joint Second Cycle Degree in International Relations: Europe in the Visegrad Perspective Online Reader 2014/15 pod redakcją własną, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w ramach grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Joint Degree Program – grant  numer 61360003
 • Individual, Collective, Social. Identity as Most Contested Social Science Concept, w:  Europe - Space for Transcultural Existence? Red. Tamcke, Martin, de Jong, Janny, Klein, Lars, van der Waal, Margriet (Hg.), University of Gottingen, 2013
 • Bezpieczeństwo w świecie po 11 września 2001 roku w perspektywie socjologii stosunków międzynarodowych w: Herediats Mercaturae, Księga ku pamięci Prof. dr hab. Stanisława Miklaszewskiego, red. P. Czubik i Z. Mach,  Krakow 2012, Instytut Multimedialny
 • Démocratie et force dans les relations internationales. L'Union européenne, une puissance normative cosmopolitique dans un monde toujours westphalien in: PARTICIPATIONS ET CITOYENNETĖS DEPUIS LE PRINTEMPS ARABE, Antoniy Galabov et Jamil Sayah (eds.), Editions L'Harmattan, Paris, Dėcembre 2012.
 • "European Citizenship as New Social Construct. Implications for Construction of Collective Identity in Contemporary Europe" in: Journal of Political Science of the University of Banska Bystrica, vol XIV, 2/2011.
 • La citoyenneté européenne comme nouvelle construction sociale. Les implications pour le développement d'une identité collective dans l'Europe contemporaine: Gilles Rouet (ed.) CITOYENNETÉS ET NATIONALITÉS EN EUROPE. Articulations et pratiques,  Décembre 2011, Editions  L'Harmattan, Paris.
 • Mobility, Migration and Identity Transformation in an  Enlarging European Union. Implications for Sociological Research in: Serge Doufulon et Maria Rostekova MIGRATIONS, MOBILITÉS, FRONTIÈRES ET VOISINAGES, Novembre 2011, Editions  L'Harmattan, Paris.
 • Collective identity and the challenge of axiological pluralism in the new Europe, in: Z. Mach & M. Góra (eds.) Collective Identity and Democracy. The Impact of EU Enlargment, RECON Working Papers, ARENA, Oslo, 2010.
 • Reconstructing the significant other in an enlarged EU. Essentialistic vs. civic construction of collective identity in: Fabienne Maron & Grzegorz Pożarlik  (eds.) Identités, citoyennetés et démocratie - 20 ans après. Identities, Citizenship and Democracy - 20 years after, Editions Bruylant, Brussels, November 2011
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe w czasach globalnej asymetrii: w: „Zrozumieć współczesność. Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Hieronimowi Kubiakowi", red. Grzegorz Babiński i Maria Kapiszewska, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej, Kraków 2009
 • Collective identity formation in the process of EU enlargement: defeating the inclusive paradigm of a European democracy?, RECON Working Paper, 2008, ARENA Oslo