Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt - Katedra społeczeństwa i kulturowego dziedzictwa Europy

Dr Katarzyna Jagodzińska

Dr Katarzyna Jagodzińska

Kontakt

Dyżur: pokój 528.

Edukacja i kariera

• Redaktor czasopisma "Architektura i Biznes"

• Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ

• Asystent w Instytucie Europeistyki UJ

• Dr w zakresie historii sztuki, Wydział Historyczny UJ

• Redaktor czasopisma „Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art”
(„RIHA Journal”)

• Mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

• Międzynarodowe Centrum Kultury (aktualnie główny specjalista w Instytucie Dziedzictwa Europejskiego)

• Mgr historii sztuki, Wydział Historyczny UJ

• Wykładowczyni w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

• Członek redakcji kwartalnika „HERITO. Dziedzictwo, kultura, współczesność / Heritage, culture & the present”

• Stała współpracowniczka magazynu „Art&Business”

• Stała współpracowniczka magazynu „ARTeon”

• Praktyka w Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej „Zachęta” w Warszawie

• Staż w Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

od 2019

od 2016

2013-2015

2012

2010-2016

 

2007

od 2005

2005

2008-2012

2010-

2007-2012

2006-2010

2003

2003-2005

Zainteresowania i doświadczenia badawcze

muzeologia, dziedzictwo kulturowe, sztuka współczesna

Zagraniczne staże i stypendia

• Grant Clifford and Mary Corbridge Trust, Uniwersytet w Cambridge (Robinson College), 1 miesiąc

• Stypendium Group of Eight, Uniwersytet w Melbourne (Australian Institute of Art History), 3 miesiące

• Staż w Ashmolean Museum, Oksford (Dział Rysunków i Rycin), 4 tygodnie

• Staż w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, 5 tygodni

Wielka Brytania, 2013

Australia, 2015

Wielka Brytania, 2004

USA, 2005

Dydaktyka

muzeologia, historia sztuki, public relations

10 najważniejszych publikacji

K. Jagodzińska, Art Museums in Australia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

J. Sanetra-Szeliga, K. Jagodzińska (red.), Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2017 (wersja ang.: The Power of Heritage. Socio-Economic Examples from Central Europe, International Cultural Centre, Kraków 2017).

A. Fiń, K. Jagodzińska, J. Sanetra-Szeliga, „Przemysły kreatywne i potencjał dziedzictwa. Przypadek off Piotrkowskiej w Łodzi”, w: J. Sanetra-Szeliga, K. Jagodzińska (red.), Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2017, s. 116-161 (wersja ang.: Creative Industries and the Power of Heritage. The Case of OFF Piotrkowska in Łódź, w: The Power of Heritage. Socio-Economic Examples from Central Europe, International Cultural Centre, Kraków 2017, s. 108-151).

K. Jagodzińska, From a visitor to participant. Strategies  for participation in museums, „Zarządzanie w Kulturze” 2017, nr 18 (1), s. 75-93.

K. Jagodzińska, Museum boom continues: on the phenomenon of museums of contemporary art from a Central European perspective, „Zarządzanie w Kulturze” 2016, nr 17 (1), s. 9-29.

K. Jagodzińska, Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989–2014), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2014.

K. Jagodzińska, J. Purchla, J. Sanetra-Szeliga et al., Cultural Heritage Counts for Europe, . International Cultural Centre on behalf CHCFE Consortium, Kraków 2015 [publikacja elektroniczna].

K. Jagodzińska, J. Purchla (red.), The Limits of Heritage, 2nd Heritage Forum of Central Europe, International Cultural Centre, Kraków 2015.

K. Jagodzińska, Expansion of museums in Central Europe? „RIHA Journal” 2015, nr 120, 3 June (wersja pol. Ekspansja muzeów w Europie Środkowej?, „RIHA Journal” 2015, nr 121, 3 czerwca) [publikacja elektroniczna].

K. Jagodzińska, „New museums – institutionalisation of contemporary art in Central Europe. Crossing inspirations, Crossing Cultures”, w: J. Anderson (red.), Conflict, Migration, Convergence, The Miegunyah Press, Melbourne 2009, s. 1040-1044.

Publikacje z ostatnich 5 lat

K. Jagodzińska, Art Museums in Australia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

K. Jagodzińska, From a visitor to participant. Strategies  for participation in museums, „Zarządzanie w Kulturze” 2017, nr 18 (1), s. 75-93.

K. Jagodzińska, J. Sanetra-Szeliga (red.), Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2017 (wersja ang.: The Power of Heritage. Socio-Economic Examples from Central Europe, International Cultural Centre, Kraków 2017).

J. Sanetra-Szeliga, K. Jagodzińska, „Społeczno-ekonomiczny wpływ dziedzictwa kulturowego. Aspekty teoretyczne”, w: J. Sanetra-Szeliga, K. Jagodzińska (red.), Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2017, s. 14-71 (wersja ang.: „The Socio-Economic Impact of Cultural Heritage. Theoretical Aspects”, w: J. Sanetra-Szeliga, K. Jagodzińska, The Power of Heritage. Socio-Economic Examples from Central Europe, International Cultural Centre, Kraków 2017, s. 14-69).

A. Fiń, K. Jagodzińska, J. Sanetra-Szeliga, „Przemysły kreatywne i potencjał dziedzictwa. Przypadek off Piotrkowskiej w Łodzi”, w: J. Sanetra-Szeliga, K. Jagodzińska (red.), Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2017, s. 116-161 (wersja ang.: Creative Industries and the Power of Heritage. The Case of OFF Piotrkowska in Łódź, w: The Power of Heritage. Socio-Economic Examples from Central Europe, International Cultural Centre, Kraków 2017, s. 108-151).

K. Jagodzińska, Museum boom continues: on the phenomenon of museums of contemporary art from a Central European perspective, „Zarządzanie w Kulturze” 2016, nr 17 (1), s. 9-29.

K. Jagodzińska, Spór o muzeum: rozważania o muzeach w przestrzeni Warszawy, Budapesztu i Pragi, K. Broński, R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga (red.), Pamięć, wybór, tożsamość: szkice o mieście, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2016, s. 87-108.

A. Fiń, K. Jagodzińska, J. Sanetra-Szeliga, Społeczno-ekonomiczny wpływ dziedzictwa kulturowego: diagnoza wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez branżę kreatywną na przykładzie OFF Piotrkowskiej w Łodzi: raport z badań, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2016.

K. Jagodzinska, Europa Środkowa – tropami kolekcji sztuki współczesnej, „MOCAK Forum” 2016, nr 1, s. 56-63.