Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy mobilności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ceepus

Program CEEPUS umożliwia wymianę kadry uniwersyteckiej i studentów pomiędzy uniwersytetami partnerskimi w ramach sieci oraz jako freemover.

O programie

Mobilności w ramach sieci akademickich:

Studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi chcący podjąć mobilność w ramach sieci akademickich powinni zarejestrować się w systemie CEEPUS na stronie www.ceepus.info. Po założeniu konta, można składać wnioski o mobilność za pośrednictwem panelu CEEPUS Mobility Desktop.

Freemover

Stypendia freemover przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych z krajów członkowskich programu CEEPUS, którzy realizują mobilność poza siecią akademicką–wymagana jest do tego zgoda uczelni przyjmującej. Stypendia freemover przyznawane są wyłącznie na semestr letni. Aplikacje należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu.

Instytut Studiów Europejskich UJ jest członkiem dwóch sieci:

CIII-CZ-0029-18-2223– "Idea of Europe in European culture, history and politics"

Partnerami są:

 • Palacky University, Olomouc (Koordynator sieci) (Czechy)
 • Sofia University St. Kliment Ohridski (Bułgaria)
 • Babes Balyai University w Cluj-Napoca (Rumunia)
 • Lugji Gurakuqi University w Shohodrze (Albania)
 • Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja)
 • Universität Wien (Austria)
 • Eötvös Loránd University (Węgry)

CIII-PL-0815-10-2223 “Europe from the Visegrad and Balkan Perspective”

Partnerami są:

 • Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja)
 • New Bulgarian University Sofia (Bułgaria)
 • Masaryk University in Brno (Czechy)
 • University of Zagreb (Chorwacja)
 • University of Pécs (Wegry)
 • University of Montenegro (Czarnogóra)
 • School of Advanced Social Studies in Nova Gorica (Słowenia)
 • University of Belgrade (Serbia)
 • University St. Kliment Ohridski (Macedonia Północna)

Informacja dla wyjeżdżający pracowników:

 • proszę nie zapomnieć o wypełnieniu wniosku wyjazdowego (bilet należy zakupić przez Biuro WhyNot Travel)
 • Instytut Studiów Europejskich refunduje JEDYNIE koszty podróży (II klasa PKP), grant na pobyt wypłacany jest przez Uniwersytet przyjmujący
 • Niezwłocznie po powrocie proszę rozliczyć swój wyjazd w Biurze Wymiany Międzynarodowej.
 • Do 7 dni po powrocie proszę uploadować do systemu ceepus: Letter of Confirmation (który otrzymają Państwo przed wyjazdem od goszczącego uniwersytetu), podpisany wydruk wypełnionego raportu (do wypełnienia na stronie ceepus.info)
 • Należy załączyć Letter of Award we wniosku wyjazdowym
 • Należy załączyć Letter of Confirmation i Mobility Report w rozliczeniu podróży

Bez tych dokumentów nie będzie możliwe rozliczenie mobilności!

W razie wątpliwości co do procedury wyjazdu prosimy o kontakt z Panią Martą Bucewką.

Zasady

Długość pobytu za granicą:

 • od 3 do 5 miesięcy dla studentów studiów licencjackich (konieczność ukończenia przed wyjazdem 2 semestrów studiów, konieczność uczęszczania na kursy w uniwersytecie goszczącym). Nazwa mobilności w systemie: STUDENT
 • od 1 do 5 miesięcy dla studentów SUM i doktorantów (w zależności od potrzeb realizowanego programu w uniwersytecie partnerskim, mobilność zazwyczaj przeznaczona jest na badania i pisanie pracy mgr/dr). Nazwa mobilności w systemie: SHORT TERM STUDENT
 • minimum 5 dni roboczych i 6 godzin dydaktycznych dla pracowników. Nazwa mobilności w systemie: TEACHER

Terminy składania aplikacji:

 • na semestr zimowy do dnia 15 czerwca
 • na semestr letni do dnia 30 października
 • na semestr zimowy do dnia 30 listopada - w ramach aplikacji Freemover (aplikacje te składane są bezpośrednio w systemie ceepus.info, bez pośrednictwa koordynatorki w Instytucie Europeistyki, przed aplikacja należy zadbać o posiadanie listów polecających i zapraszających (do pobrania ze strony ceepus.info)

Składanie aplikacji:

Aby złożyć aplikację należy zalogować się na stronie www.ceepus.info i wypełnić aplikację w zakładce mobility. W przypadku studentów i pracowników ISE nie ma konieczności dołączania innych dokumentów.

Informacja dla studentów wyjeżdżających:

 • Aplikacja na stypendium CEEPUS odbywa się jedynie przez elektroniczny system www.ceepus.info
 • Stypendium wypłacane jest przez uniwersytet goszczący (stawki podane są na głównej stronie www/ceepus.info )
 • Instytut Studiów Europeiskich refunduje koszty podróży (PKP II klasa, autobus) pod warunkiem, iż spełnione są poniższe wymogi:
 • Minimum 2 tygodnie przed wyjazdem student powinien złożyć w Instytucie (na ręce Pani Marty Bucewki) wniosek wyjazdowy (do pobrania ze strony UJ) i zamówić bilet (II klasa Pkp lub autobus, bilety kupujemy JEDYNIE poprzez biur WhyNot Travel)
 • Niezwłocznie po powrocie student powinien rozliczyć swój wyjazd w Biurze Wymiany Międzynarodowej (ul.Czapskich). Należy zabrać ze sobą bilety.
 • Należy załączyć Letter of Award do wniosku wyjazdowego
 • Do 7 dni po powrocie student powinien wgrać do systemu ceepus Letter of Confirmation (który otrzyma przed wyjazdem od goszczącego uniwersytetu) oraz podpisany wydruk wypełnionego raportu (na stronie ceepus.info).
 • Należy załączyć Letter of Confirmation i Mobility Report w rozliczeniu podróży

UWAGA !

Zgodnie z przepisami wewnętrznymi UJ zakup biletów musi odbywać się poprzez Biuro WhyNot Travel

Więcej informacji tutaj.

Koordynatorką programu CEEPUS w Instytucie Studiów Europeiskich jest dr Natasza Styczyńska, finansową obsługą wyjazdów zajmuje się Pani Marta Bucewka.

Więcej informacji znajduje się również na stronie Polskiego Biura CEEPUS.