Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt w Zakładzie studiów nad Europą Środkową

Dr Aleksandra Matykiewicz

Dr Aleksandra Matykiewicz

Dyżur: pokój 520

Doktor nauk o polityce. Politolog i medioznawca. Zainteresowania badawcze obejmują systemy medialne, historię mediów i komunikacji, współczesne media, a także politykę migracyjną, szczególnie Republiki Federalnej Niemiec. Stypendystka Deutescher Akademischer Austauschdienst (2001/2002), staż badawczy w Hans-Bredow-Institut für Medienforschung (2001/2002).

Aleksandra Matykiewicz CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  • D. Gierszewski, A. Matykiewicz, Integrationskurse jako narzędzie polityki integracyjnej Republiki Federalnej Niemiec, „Politeja” 2020, 3 (66), s. 245-259.
  • A. Matykiewicz, Efekt Lutra: skutki reformacji w sferze mediów drukowanych i komunikowania, „Napis” 2019, t. 25, s. 180-195.
  • D. Gierszewski, A. Matykiewicz-Włodarska, Die Tätigkeit binationaler Vereine im Rahmen der deutsch-polnischen Aussöhnung, [w:], T. Skonieczny (red.), (Un)versöhnt? : gedanken über die deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945, Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung,Wrocław 2019, s. 183-203.
  • A. Matykiewicz-Włodarska, Ucieczka i wypędzenie w twórczości Marion Gräfin Dönhoff : punkt wyjścia do polsko-niemieckiego pojednania, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2017, nr 3 (23), s. 29-37.
  • A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska (red.), Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej piętnastki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 379.
  • A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska (red.), Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 383.
  • A. Matykiewicz-Włodarska, Marion Gräfin Dönhoff idee i refleksje polityczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 154.
  • A. Matykiewicz, Preussen In der Publizistik von Marion Gräfin Dönhoff, „Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte”, Osnabrück 2005, nr 3, s. 178-184.
  • A. Matykiewicz, „Tajny Detektyw” (1931-1934) – brukowy tygodnik koncernu „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, “Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2004, tom VII (2004), zeszyt 1 (13), s. 21- 37.
  • A. Matykiewicz, Polskie wybory parlamentarne w niemieckiej prasie prestiżowej, „Zeszyty Prasoznawcze” 1998, nr 3-4, s. 42-52.