Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ w Katedrze społeczeństwa i kulturowego dziedzictwa Europy

dr hab. Bożena Gierat-Bieroń, prof. UJ

dr hab. Bożena Gierat-Bieroń, prof. UJ

Dyżur: pokój 529

Adiunkt, doktor habilitowana nauk o polityce i administracji (UJ), doktor nauk humanistycznych (UJ). Jej zainteresowania badawcze dotyczą takich obszarów naukowych jak: polityki kulturalne, polityka kulturalna Unii Europejskiej, dziedzictwo kulturowe Europy, relacje zewnętrzne UE w dziedzinie kultury, dyplomacja kulturalna. Profesor wizytująca na uniwersytetach w: Leuven (2020), di Sassari (2012), Glasgow (2011), Groningen (2009), Trinity College Dublin (2006). Stypendystka Funduszu Tempus, Royuchi Sazakawa, Komisji Europejskiej (Uniwersytet Osaka, 2009) oraz programu UJ-JAM (Uniwersytet w Kobe, 2016). Wykładała w Szkole Letniej Kultury Polskiej w Rzymie, w Collequim Civitas w Warszawie. Autorka monografii i artykułów naukowych, ekspertyz europejskich, członkini międzynarodowego stowarzyszenia badaczy ECURES. W latach 2002-2009 koordynatorka międzynarodowego anglojęzycznego programu magisterskiego UJ - Euroculture. W latach 2012-2013 - pełnomocniczka Dyrektora Narodowego Centrum Kultury ds. Wrocław ESK 2016. Laureatka nagród Rektora UJ i Dziekana WSPiM.

Funkcje:

 • Kierownik Studiów Podyplomowych “Dyplomacja kulturalna”

Bożena Gierat-Bieroń CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • B. Gierat-Bieroń, K.A. Gajda, European Heritage Label-based education as an essential part of memory education : the Polish case, "Politeja" 2023, 6 (87), s. 289-306 [pobierz tekst w pdf]
 • B. Gierat-Bieroń, Cultural Diplomacy as a Tool of the External Relations Between the UE and the USA, "Rocznik Integracji Europejskiej", 2023, nr 17, s. 95-113. [pobierz tekst w pdf]
 • B. Gierat-Bieroń, Europejskie dziedzictwo kulturowe w strategicznych i rozwojowych priorytetach Unii Europejskiej (2010-2020), “Przegląd Europejski” 2023, nr 1, s. 51-75. [pobierz tekst w pdf]
 • B. Gierat-Bieroń, K. A. Gajda, The ‘Easternisation’ of History and Memory: European Heritage Labels (EHLs), w: The Heritage of Eastern and Central Europe, K.A. Gajda (red.), Peter Lang, Lausanne, Berlin, Bruxelles, Chennai, New York, Oxford 2023, s. 217-238.
 • B. Gierat-Bieroń, J. J. Węc (Hrsg), Europa und die Europäer. Perspektiven der polnischen Wissenschaft im 21 Jahrhundert. Gedenken an Bronisław Geremek, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2023, s. 292. [publikacja w otwartym dostępie]
 • Kultureller Gemeinschaftsgeist Europas: von Bronisław Geremeks historiosophischen Idealen zum kulturbildenden Metanarrati, In: Europa und die Europäer. Perspektiven der polnischen Wissenschaft im 21 Jahrhundert. Gedenken an Bronisław Geremek, B. Gierat-Bieroń, J. J. Węc (Hrsg.) Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2023, s. 207-233. [publikacja w otwartym dostępie]
 • B. Gierat-Bieroń, K.A. Gajda, J. Szulborska-Łukaszewicz, Samorządy miejskie wobec sektora kultury w czasach kryzysu pandemicznego, Wyd. Attyka, Kraków 2021, s. 220.  
 • Gierat-Bieroń, The EU and Japan in the Process of Building Creative/Progressive Cultural Relations, “Studia Europejskie – Studies in European Affairs”, 2021, nr 4, s. 133-152.  
 • Gajda K.A., Gierat-Bieroń B., Procesy transformacyjno-reorganizacyjne w sektorze kultury jako odpowiedź na kryzys pandemiczny COVID-19, [w:] A. Konior, O, Kosińska, A. Pluszyńska (red.). Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana, Wyd. Attyka, Kraków 2021, s. 153-186.  
 • B. Gierat-Bieroń, Relacje zewnętrzne Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Słabości polityki, “Rocznik Integracji Europejskiej” 2020, nr 14, s. 227-249.
 • M. Galent, B. Gierat-Bieroń, K. Czerska-Shaw (eds.), Visions and Revisions of Europe, Saint Philips Street Press, Manchester 2020, s. 166 (2nd edition).
 • P. Kubicki, B. Gierat-Bieroń, J. Orzechowska-Wacławska, The European Capital of Culture 2016 Effect. How the ECOC Competition Changed Polish Cities. (Studies in European Integration State and Society), Peter Lang, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2020, s. 219.
 • B. Gierat-Bieroń, Znak Dziedzictwa Europejskiego w Polsce w kontekście budowania pamięci europejskiej, [w:] E. Kocój, T. Kosiek, J. Szulborska-Łukaszewicz, (red.), Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich. Odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, s. 107-128.
 • B. Gierat-Bieroń, Europejskie Sieci współpracy kulturalnej: zmiana paradygmatu politycznego? „Annales Universitatis Paedagoigicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2019, t. 22, nr 297, s. 67-86.
 • B. Gierat-Bieroń, Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018, s. 471.
 • B. Gierat-Bieroń, The Use of EC and EU Funds on Cultural Heritage Protection with particular emphasis on Polish Examples, [in:] N. Urosević, K. Afrić-Rakitovac, J. Dobrila (eds.) Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism, University of Pula, Pula 2017, s. 46-67.
 • P. Kubicki, B. Gierat-Bieroń, J. Orzechowska-Wacławska, Efekt ESK: Jak Konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2017, s. 309.
 • B. Gierat-Bieroń, Europeizacja top-down w kulturze jako efekt polityki kulturalnej UE, „Zarządzanie w kulturze” 2017, nr 4, s. 493-510.
 • B. Gierat-Bieroń, Konceptualizacja idei ochrony dziedzictwa europejskiego Wspólnoty Europejskiej jako fundament ustaleń art. 128 traktatu z Maastricht, „Rocznik Europeistyczny” 2017, nr 3, s. 43-61.
 • B. Gierat-Bieroń, Europejskie Miasto Kultury/Europejska Stolica Kultury, Instytut Dziedzictwa, Narodowe Centrum Kultury, Kraków 2009, s. 167.

 • Grant badawczy na umiędzynarodowienie publikacji i wsparcie wniosków grantowych Tłumaczenie monografii/rozdziału monografii na język obcy: Europa und Europäer im 21. Jahrhundert aufbauen. Perspektive der polnischen Wissenschaft. Im Gedenken an Bronisław Geremek, nr projektu: WSMiP.3.3.2022.19(1). Kierownik Projektu.
 • Grant badawczy na umiędzynarodowienie publikacji i wsparcie wniosków grantowych. Korekta językowa/tłumaczenie propozycji wydawniczej Europa i Europejczycy w XXI wieku. Pamięci Bronisława Geremka WSMiP.3.3.2022.1. 2022. Kierownik Projektu.
 • Grant badawczy POBHeritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł projektu: „Uni-pamięć”. Poszerzanie europejskich przestrzeni aksjologicznych na przykładzie Znaku Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) w Polsce, 2021-2022. Kierownik Projektu.
 • Miejska „tarcza antykryzysowa” wobec środowisk artystyczno-kulturalnych. Efektywność, innowacja, solidarność. Badania porównawcze i ewaluacyjne. Rekomendacje. Grant badawczy SocietyNow! Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w UJ, 2020. Kierownik projektu.
 • Creative Economy and Culture International Link (REACTIC), nr projektu: 2018-2014/001-001, Komisja Europejska, Erasmus+, 2018-2020. Członkini zespołu badawczego.
 • Kompetentni uczniowie, projekt nr PSP:S S/FSO/0262, realizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Grant naukowo-dydaktyczny, zbiorowy, 2017-2018. Członkini zespołu badawczego.
 • Efekt ESK. W poszukiwaniu nowych miejskich narracji, nr projektu: PSP: K/KDU/000332, Biuro Festiwalowe Impart Wrocław 2016, 2016-2017. Członkini zespołu badawczego. 
 • Erasmus Mundus Master Courses and Scholarships, Euroculture, Europe in the Wilder World, Erasmus Mundus Agreement no 2006-1662/001-001, MUN-MUNB37, Komisja Europejska, 2008-2011. Koordynatorka w ISE UJ.