Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ w Zakładzie badań nad zmianami społecznymi w Europie

dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ

dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ

Absolwent ekonomii (1986) i socjologii (1988), doktoryzował się w zakresie socjologii (1996) i w tej dziedzinie uzyskał habilitację (2011). Profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Europejskich UJ. Od 2012 do 2020 roku dyrektor tego Instytutu, od 2014 do 2022 kierownik Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych UJ, od 2020 roku prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. kadrowych i finansowych. Członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN, od 2019 roku członek prezydium tego komitetu. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki tożsamości społecznej, kulturowych i społecznych konsekwencji migracji, zmian społecznych i kulturowych w Europie, związków między sferą kultury i polityki oraz konfliktów etnicznych i regionalnych.

Dariusz Niedźwiedzki CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • D. Niedźwiedzki, J. Schmidt, Detencja cudzoziemców w Polsce. Perspektywa teoretyczno-metodologiczna, Zakład Wydawniczny Nomos, Kraków 2020, s. 242.
 • S. Kapralski, J. Nowak, D. Niedźwiedzki, On the banality of forgetting: tracing the memory of Jewish culture in Poland, Peter Lang, Frankfurt nad Menem 2018, p. 273.
 • D. Niedźwiedzki, Chapter 7. European Identity of Polish Pendulum Migrants, [in:] M. Góra, Z. Mach i K. Zielińska (eds.), Collective Identity and Democracy in the Enlarging Europe. (Studies in Culture and Society), Vol. 1, Peter Lang Warszawa 2012, p. 139-160.
 • D. Niedźwiedzki, Tożsamość migrantów wahadłowych jako wyzwanie badawcze, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2012, nr 4, s. 5-22.
 • D. Niedźwiedzki, Migracja i integracja społeczna. Przypadek polskich migrantów w Leuven, [w:] M. Buchowski i J. Schmidt (red.) Imigranci. Między integracją a izolacją. Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 18, Wyd. Nauka i Innowacja, Warszawa 2012, s. 109-120.
 • D. Niedźwiedzki, Kim jesteśmy i co przeżyliśmy? Migranci niepełni wobec społeczności pochodzenia, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2011, nr 2, s. 115-129.
 • D. Niedźwiedzki, Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2010, s. 355.
 • M. Galent,  I. Goddeeris, D. Niedźwiedzki, Migration and Europeanization, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009, s. 194.
 • D. Niedźwiedzki, Tożsamość liminalna. Problemy rekonstrukcji tożsamości społecznej w warunkach transformacji systemowej, [w:] I. Borowik i K. Leszczyńska (red.), Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007, s. 79-91.
 • S. Marmuszewski, D. Niedźwiedzki, Służba wojskowa: powinność wobec państwa czy powinność wobec ojczyzny? “Studia Socjologiczne” 1990, nr 3-4, s. 75-92.

 • Organizacja przestrzeni w polskich ośrodkach detencyjnych dla cudzoziemców. MNiSW, projekt finansowany jako wniosek o zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego z tytułu szczególnych potrzeb jednostki naukowej, 2018-2019. Kierownik projektu.
 • Śladami pamięci. Strategie pamiętania o kulturze żydowskiej w Galicji, NCN (nr decyzji DEC-2012/07/B/HS3/03464), 2013-2017. Główny wykonawca.
 • Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców,  MNiSW (NCBiR), 2013-2016. Główny wykonawca.
 • Reconstituting Democracy in Europe (RECON), Komisja Europejska, 6. Program Ramowy, Centre for European Studies w Uniwersytecie w Oslo, 2007-2011. Członek zespołu badawczego.  
 • Migracja wahadłowa a procesy europeizacji i konstruowania tożsamości europejskiej: przypadek polskich emigrantów w Belgii, projekt N 116 018 32/1879, MNiSW, 2007-2008. Kierownik projektu.