Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor uczelni

dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ

dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ

Dane kontaktowe

Absolwent ekonomii (1986) i socjologii (1988), doktoryzował się w zakresie socjologii (1996) i w tej dziedzinie uzyskał habilitację (2011). Profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Europejskich UJ. Od 2012 do 2020 roku dyrektor tego Instytutu, od roku 2014 kierownik Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych UJ, od 2020 roku prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. kadrowych i finansowych. Członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN, od 2019 roku członek prezydium tego komitetu. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki tożsamości społecznej, kulturowych i społecznych konsekwencji migracji, zmian społecznych i kulturowych w Europie, związków między sferą kultury i polityki oraz konfliktów etnicznych i regionalnych.

Dariusz Niedźwiedzki CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

D. Niedźwiedzki, J. Schmidt, Detencja cudzoziemców w Polsce. Perspektywa teoretyczno-metodologiczna, Zakład Wydawniczny Nomos, Kraków 2020, s. 242.

S. Kapralski, J. Nowak, D. Niedźwiedzki, On the banality of forgetting: tracing the memory of Jewish culture in Poland, Peter Lang, Frankfurt nad Menem 2018, p. 273.

D. Niedźwiedzki, Chapter 7. European Identity of Polish Pendulum Migrants, [in:] M. Góra, Z. Mach i K. Zielińska (eds.), Collective Identity and Democracy in the Enlarging Europe. (Studies in Culture and Society), Vol. 1, Peter Lang Warszawa 2012, p. 139-160.

D. Niedźwiedzki, Tożsamość migrantów wahadłowych jako wyzwanie badawcze, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2012, nr 4, s. 5-22.

D. Niedźwiedzki, Migracja i integracja społeczna. Przypadek polskich migrantów w Leuven, [w:] M. Buchowski i J. Schmidt (red.) Imigranci. Między integracją a izolacją. Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 18, Wyd. Nauka i Innowacja, Warszawa 2012, s. 109-120.

D. Niedźwiedzki, Kim jesteśmy i co przeżyliśmy? Migranci niepełni wobec społeczności pochodzenia, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2011, nr 2, s. 115-129.

D. Niedźwiedzki, Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2010, s. 355.

M. Galent,  I. Goddeeris, D. Niedźwiedzki, Migration and Europeanization, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009, s. 194.

D. Niedźwiedzki, Tożsamość liminalna. Problemy rekonstrukcji tożsamości społecznej w warunkach transformacji systemowej, [w:] I. Borowik i K. Leszczyńska (red.), Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007, s. 79-91.

S. Marmuszewski, D. Niedźwiedzki, Służba wojskowa: powinność wobec państwa czy powinność wobec ojczyzny? “Studia Socjologiczne” 1990, nr 3-4, s. 75-92.

Organizacja przestrzeni w polskich ośrodkach detencyjnych dla cudzoziemców. MNiSW, projekt finansowany jako wniosek o zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego z tytułu szczególnych potrzeb jednostki naukowej, 2018-2019. Kierownik projektu.

Śladami pamięci. Strategie pamiętania o kulturze żydowskiej w Galicji, NCN (nr decyzji DEC-2012/07/B/HS3/03464), 2013-2017. Główny wykonawca.

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców,  MNiSW (NCBiR), 2013-2016. Główny wykonawca.

Reconstituting Democracy in Europe (RECON), Komisja Europejska, 6. Program Ramowy, Centre for European Studies w Uniwersytecie w Oslo, 2007-2011. Członek zespołu badawczego.  

Migracja wahadłowa a procesy europeizacji i konstruowania tożsamości europejskiej: przypadek polskich emigrantów w Belgii, projekt N 116 018 32/1879, MNiSW, 2007-2008. Kierownik projektu.