Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ w Zakładzie badań nad zmianami społecznymi w Europie

dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ

dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ

Dyżur: pokój 532

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk o polityce (2012); prof. UJ (2019). Magister nauk o polityce, specj. media i komunikacja społeczna, Instytut Politologii, Wydział Prawa i Administracji UJ (1987); filologia polska (1984-1987); stanowisko badawcze w OBK Kraków (1989-1999); adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ (1999-2004); adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ (2004-2012). Zainteresowania badawcze obejmują: metodologię badań społecznych oraz problematykę aksjologii zmiany społecznej i kulturowej w Europie oraz językowych jej reprezentacji.

Jacek Kołodziej CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

J. H. Kołodziej, Polyphonic Orchestration of Political Propaganda in XXI Century Europe: The Case of Poland in 2015-2019., [in:] V. Valkanova, A. Eftimova, N. Mihailov, T. Petrova, E. Efremov, K. Kalinov (eds), Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century, Wyd. Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy, Sofia 2020, p. 37-46.

J. H. Kołodziej, Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 511.

J. H. Kołodziej, Walerego Pisarka Metoda badania słów i wyrażeń sztandarowych – klucz do zrozumienia zmian społecznej świadomośći, „Zeszyty Prasoznawcze” 2019, nr 2 (62 / 238), s. 151-170.

J. H. Kołodziej, Analiza narracyjna. Przygotowanie projektu badań, [w:] A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków 2018, s. 45-66.

J. H. Kołodziej, Konstrukcje lokalności w „Dzienniku Polskim” i „Gazecie Krakowskiej”. Analiza wybranych narracji, [w:] S. Michalczyk, K. Brzoza (red.), Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego, tom I: Problemy teoretyczno-praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 70-85.

J. H. Kołodziej, Oceny jako podstawowy problem analizy zmediatyzowanej perswazji politycznej. „Polityka i Społeczeństwo”/„Studies in Politics and Society” 2017, nr 4 (15), s. 82-99.

J. H. Kołodziej, Obraz zagrożeń w polskiej świadomości społecznej w świetle krytycznej teorii bezpieczeństwa, „Przegląd Politologiczny 2017, nr 1, s. 115-126.

J. H. Kołodziej, Narratologia w badaniach komunikacji politycznej. Metodologiczne przymiarki, „Polityka i Społeczeństwo” / „Studies in Politics and Society” 2017, nr 1 (15), s. 21-33.

J. H. Kołodziej, Enclaving of European Community and the Aftermath of Pereat Mundus. The Dynamics of European Values in Polish Society, [in:] Politické vedy / Political Sciences 2017, no. 20, p. 63-89.

J. H. Kołodziej, 'Axiological Europeanization’ and Identity Change: the Case of Polish Elections to the European Parliament in 2009, [in:] P. Guasti, J. Hronešová, Z. Mansfeldová (eds.), The Nexus Between Democracy, Collective Identity Formation, and EU Enlargement, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 2011, p. 129-148.

Joint MA Degree Project EU-Japan Advanced Multidisciplinary Master Studies, KU Leuven, Kraków, Kobe,  now continued as the double-degree MA in European and Political Studies Kraków-Kobe, 2013-2017. Dyrektor ze strony ISE UJ.

Reconstituting Democracy in Europe (RECON) CIT-4-028698 RECON, 2007-2011. Członek zespołu badawczego.

Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Elites and Civil Society EURONAT, CORDIS, HPSE-CT-2001-00044, Komisja Europejska, 2001-2002. Członek zespołu badawczego.

Słowa i wyrażenia sztandarowe Polaków i Europejczyków, 2014-2021. Autorski projekt badawczy.

Kierunki rozwoju jakościowych metod badania tekstu i dyskursu, 2015-2021. Autorskie badania związane z prowadzonymi zajęciami.