Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor uczelni

dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ

dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni w Zakładzie badań nad zmianami społecznymi w Europie

Dyżur: pokój 532.

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk o polityce (2012); prof. UJ (2019). Magister nauk o polityce, specj. media i komunikacja społeczna, Instytut Politologii, Wydział Prawa i Administracji UJ (1987); filologia polska (1984-1987); stanowisko badawcze w OBK Kraków (1989-1999); adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ (1999-2004); adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ (2004-2012); Od 2021 kieruje Zakładem Badań nad Zmianami Społecznymi w Europie w Instytucie Studiów Europejskich. Zainteresowania badawcze obejmują: metodologię badań społecznych oraz problematykę aksjologii zmiany społecznej i kulturowej w Europie oraz językowych jej reprezentacji.

Funkcje:

  • Kierownik Zakładu Badań nad Zmianami Społecznymi w Europie

Jacek Kołodziej CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

J. H. Kołodziej, Polyphonic Orchestration of Political Propaganda in XXI Century Europe: The Case of Poland in 2015-2019., [in:] V. Valkanova, A. Eftimova, N. Mihailov, T. Petrova, E. Efremov, K. Kalinov (eds), Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century, Wyd. Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy, Sofia 2020, p. 37-46.

J. H. Kołodziej, Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 511.

J. H. Kołodziej, Walerego Pisarka Metoda badania słów i wyrażeń sztandarowych – klucz do zrozumienia zmian społecznej świadomośći, „Zeszyty Prasoznawcze” 2019, nr 2 (62 / 238), s. 151-170.

J. H. Kołodziej, Analiza narracyjna. Przygotowanie projektu badań, [w:] A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków 2018, s. 45-66.

J. H. Kołodziej, Konstrukcje lokalności w „Dzienniku Polskim” i „Gazecie Krakowskiej”. Analiza wybranych narracji, [w:] S. Michalczyk, K. Brzoza (red.), Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego, tom I: Problemy teoretyczno-praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 70-85.

J. H. Kołodziej, Oceny jako podstawowy problem analizy zmediatyzowanej perswazji politycznej. „Polityka i Społeczeństwo”/„Studies in Politics and Society” 2017, nr 4 (15), s. 82-99.

J. H. Kołodziej, Obraz zagrożeń w polskiej świadomości społecznej w świetle krytycznej teorii bezpieczeństwa, „Przegląd Politologiczny 2017, nr 1, s. 115-126.

J. H. Kołodziej, Narratologia w badaniach komunikacji politycznej. Metodologiczne przymiarki, „Polityka i Społeczeństwo” / „Studies in Politics and Society” 2017, nr 1 (15), s. 21-33.

J. H. Kołodziej, Enclaving of European Community and the Aftermath of Pereat Mundus. The Dynamics of European Values in Polish Society, [in:] Politické vedy / Political Sciences 2017, no. 20, p. 63-89.

J. H. Kołodziej, 'Axiological Europeanization’ and Identity Change: the Case of Polish Elections to the European Parliament in 2009, [in:] P. Guasti, J. Hronešová, Z. Mansfeldová (eds.), The Nexus Between Democracy, Collective Identity Formation, and EU Enlargement, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 2011, p. 129-148.

Joint MA Degree Project EU-Japan Advanced Multidisciplinary Master Studies, KU Leuven, Kraków, Kobe,  now continued as the double-degree MA in European and Political Studies Kraków-Kobe, 2013-2017. Dyrektor ze strony ISE UJ.

Reconstituting Democracy in Europe (RECON) CIT-4-028698 RECON, 2007-2011. Członek zespołu badawczego.

Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Elites and Civil Society EURONAT, CORDIS, HPSE-CT-2001-00044, Komisja Europejska, 2001-2002. Członek zespołu badawczego.

Słowa i wyrażenia sztandarowe Polaków i Europejczyków, 2014-2021. Autorski projekt badawczy.

Kierunki rozwoju jakościowych metod badania tekstu i dyskursu, 2015-2021. Autorskie badania związane z prowadzonymi zajęciami.