Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor uczelni

dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof. UJ

dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof. UJ

Dane kontaktowe

stanowisko: profesor uczelni w Zakładzie Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich

Dyżur: pokój 516.

Magister filologii włoskiej UJ (1999 r.), dottore magistrale in Lingue e letterature straniere uniwersytetu w Udine (2004 r.), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2005 r., INPiSM UJ), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2014 r. WSMiP UJ). Od kwietnia 2019 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego, aktualnie– profesora uczelni. Od 2016 r. - kierownik Zakładu Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich w ISE UJ. Jest też koordynatorem programu double degree realizowanego przez Instytut Studiów Europejskich UJ i Corso di laurea in Studi Europei Uniwersytetu w Padwie.  Od 2019 r. jest członkiem Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ. W roku akademickim 2015/2016 profesor wizytująca na uniwersytecie w Padwie; odbyła także liczne staże badawcze oraz prowadziła wykłady gościnne m.in. na uniwersytetach w Roma III, Bolonii, Padwie i Trieście. Jest członkiem Rada Redakcyjna | Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (wuwr.pl) oraz Międzynarodowego Komitetu Naukowego czasopisma „Europea”.

Funkcje:

  • Kierownik Zakładu Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich

Joanna Sondel-Cedarmas CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

J. Sondel-Cedarmas, L'attività socio-politica dei docenti dell'Università Jagellonica durante la Prima guerra mondiale, [w:] F. Agostini (red.), Università e Grande Guerra in Europa, FrancoAngeli, Milano 2020, s. 75-89.

J. Sondel-Cedarmas, L`Europa e la nazione nel pensiero dei nazionaldemocratici polacchi [w:] F. Berti, F. Focardi, V. Lomellini (red.), L`Europa dei nazionalisti. Prospettive storiche, FrancoAngeli, Milano 2020, s. 97-112.

J. Sondel-Cedarmas, Nacjonalizm europejski w koncepcji Adriana Romualdiego, [w:] R. Antonow, Ł. Machaj, M. Marszał, M. Sadowski, T. Scheffler (red.), W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2020, s. 569-583.

J. Sondel-Cedarmas, Intervista, [w:] D. Breschi, A. Messina (red.), Populismi o nuovi nazionalismi? “Il Pensiero Storico. Rivista internazionale di storia delle idee”, n.6, Roma 2019, s. 25-30.

J. Sondel-Cedarmas, Dizionario italo-polacco della terminologia politica e sociale, Universitas, Kraków 2018, s. 254.

J. Sondel-Cedarmas, F. Berti, F. Focardi (red.), Le ombre del passato. Italia e Polonia di fronte alla memoria della Shoah, Viella, Roma 2018, s. 250.

J. Sondel-Cedarmas, M. Maciejewski, “Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, Wrocław 2018, t. 40/3 (redaktor tomu w języku angielskim).

J. Sondel-Cedarmas, Criticism of “Fascist Nostalgia” in the Political Thought of the New Right, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, Wrocław 2018, t. 40/3, s. 49-63.

J. Sondel-Cedarmas, I olacchi dell`Impero Austro-Ungarico e il fronte italiano nelle memorie dei legionari [w:] A. Ciampani e P. Salwa (red.), La Grande Guerra e la Polonia in Europa. Atti del convegno, Roma 12-13 XI 2016, Seria Conferenze, n. 134, Accademia Polacca delle Scienze Biblioteca e Centro di Studia Roma, Roma 2016, s. 87-104.

J. Sondel-Cedarmas, Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej 1896-1923, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 486.

Kompetencje cyfrowe kadry akademickiej. Nowy wymiar studiów śródziemnomorskich, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Komisja Europejska, Program Erasmus+, 2021-2023. Członkini zespołu badawczego.

Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement, Komponent 1: Pamięć o przeszłości Europy, Komisja Europejska, Europa dla Obywateli, 2019-2021. Członkini zespołu badawczego. Strona internetowa projektu.

European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage: International curriculum for undergraduate and master students, Komisja Europejska,  Erasmus+, 2018-2021. Członkini zespołu badawczego. Strona internetowa projektu.  

+100 Calendar, Università degli Studi di Trento (IT), Komponent 1: Pamięć o przeszłości Europy, Komisja Europejska, Europa dla Obywateli, 2014-2016. Kierownik UJ w projekcie. Strona internetowa projektu.

Nacjonalizm włoski-geneza i ewolucja ideologii (1896-1923). Indywidualny projekt badawczy, NCN, 2010-2013. Kierownik projektu.