Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor uczelni

dr hab. Joanna Sondel Cedarmas, prof. UJ

dr hab. Joanna Sondel Cedarmas, prof. UJ

Dane kontaktowe

stanowisko: profesor uczelni w Zakładzie Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich

Dyżur: pokój 516, czwartek 17.00-18.00 (MS Teams po uprzednim umówieniu się drogą mailową).

Magister filologii włoskiej UJ (1999 r.), dottore magistrale in Lingue e letterature straniere uniwersytetu w Udine (2004 r.), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2005 r., INPiSM UJ), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2014 r. WSMiP UJ). Od kwietnia 2019 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego, aktualnie– profesora uczelni. Od 2016 r. - kierownik Zakładu Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich w ISE UJ. Jest też koordynatorem programu double degree realizowanego przez Instytut Studiów Europejskich UJ i Corso di laurea in Studi Europei Uniwersytetu w Padwie.  Od 2019 r. jest członkiem Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ. W roku akademickim 2015/2016 profesor wizytująca na uniwersytecie w Padwie; odbyła także liczne staże badawcze oraz prowadziła wykłady gościnne m.in. na uniwersytetach w Roma III, Bolonii, Padwie i Trieście. Jest członkiem Rada Redakcyjna | Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (wuwr.pl) oraz Międzynarodowego Komitetu Naukowego czasopisma „Europea”.

Funkcje:

  • Kierownik Zakładu Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich

Joanna Sondel Cedarmas CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

J. Sondel-Cedermas, L'attività socio-politica dei docenti dell'Università Jagellonica durante la Prima guerra mondiale, [w:] F. Agostini (red.), Università e Grande Guerra in Europa, FrancoAngeli, Milano 2020, s. 75-89.

J. Sondel-Cedermas, L`Europa e la nazione nel pensiero dei nazionaldemocratici polacchi [w:] F. Berti, F. Focardi, V. Lomellini (red.), L`Europa dei nazionalisti. Prospettive storiche, FrancoAngeli, Milano 2020, s. 97-112.

J. Sondel-Cedermas, Nacjonalizm europejski w koncepcji Adriana Romualdiego, [w:] R. Antonow, Ł. Machaj, M. Marszał, M. Sadowski, T. Scheffler (red.), W kręgu doktryn politycznych i prawnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Maciejewskiemu, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2020, s. 569-583.

J. Sondel-Cedermas, Intervista, [w:] D. Breschi, A. Messina (red.), Populismi o nuovi nazionalismi? “Il Pensiero Storico. Rivista internazionale di storia delle idee”, n.6, Roma 2019, s. 25-30.

J. Sondel-Cedermas, Dizionario italo-polacco della terminologia politica e sociale, Universitas, Kraków 2018, s. 254.

J. Sondel-Cedermas, F. Berti, F. Focardi (red.), Le ombre del passato. Italia e Polonia di fronte alla memoria della Shoah, Viella, Roma 2018, s. 250.

J. Sondel-Cedermas, M. Maciejewski, “Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, Wrocław 2018, t. 40/3 (redaktor tomu w języku angielskim).

J. Sondel-Cedermas, Criticism of “Fascist Nostalgia” in the Political Thought of the New Right, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, Wrocław 2018, t. 40/3, s. 49-63.

J. Sondel-Cedermas, I olacchi dell`Impero Austro-Ungarico e il fronte italiano nelle memorie dei legionari [w:] A. Ciampani e P. Salwa (red.), La Grande Guerra e la Polonia in Europa. Atti del convegno, Roma 12-13 XI 2016, Seria Conferenze, n. 134, Accademia Polacca delle Scienze Biblioteca e Centro di Studia Roma, Roma 2016, s. 87-104.

J. Sondel-Cedermas, Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej 1896-1923, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 486.

Kompetencje cyfrowe kadry akademickiej. Nowy wymiar studiów śródziemnomorskich, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Komisja Europejska, Program Erasmus+, 2021-2023. Członkini zespołu badawczego.

Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement, Komponent 1: Pamięć o przeszłości Europy, Komisja Europejska, Europa dla Obywateli, 2019-2021. Członkini zespołu badawczego. Strona internetowa projektu.

European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage: International curriculum for undergraduate and master students, Komisja Europejska,  Erasmus+, 2018-2021. Członkini zespołu badawczego. Strona internetowa projektu.  

+100 Calendar, Università degli Studi di Trento (IT), Komponent 1: Pamięć o przeszłości Europy, Komisja Europejska, Europa dla Obywateli, 2014-2016. Kierownik UJ w projekcie. Strona internetowa projektu.

Nacjonalizm włoski-geneza i ewolucja ideologii (1896-1923). Indywidualny projekt badawczy, NCN, 2010-2013. Kierownik projektu.