Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor w Zakładzie polityki i kultury krajów śródziemnomorskich

prof. dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

prof. dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. W latach 2011-2012 stypendystka Ina Levine Invitational Scholar w Center for Advanced Holocaust Studies w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej w 2012 r. (wspólnie z prof. Marią Janion), ustanowionej przez Fundację Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej. W latach 2008-2016 - dyrektorka Centrum Badań Holokaustu UJ. Prowadziła badania na uniwersytetach: Columbia, Oxford, Cambridge i w ramach projektów, DAAD, Agencji Praw Podstawowych UE (FRA), Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) i International Remembrance Holocaust Alliance (IHRA).

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Ambrosewicz-Jacobs, Jolanta, and Adam Musiał. “Findings by Country : Findings from the Polish Sample.” In Sites of Tension : Shifts in Holocaust Memory in Relation to Antisemitism and Political Contestation in Europe : Research Report, red. Nurit S. Novis-Deutsch, Shmuel Lederman, Tracy Adams, Arieh J. Kochavi, 259–78. Haifa : The Weiss-Livnat International Center for Holocaust Research and Education, 2023.
 • Ambrosewicz-Jacobs, Jolanta. “The State of EaH by Country : A Literature Review : EaH in Poland.” In Sites of Tension : Shifts in Holocaust Memory in Relation to Antisemitism and Political Contestation in Europe : Research Report, red. Nurit S. Novis-Deutsch, Shmuel Lederman, Tracy Adams, Arieh J. Kochavi, 230–34. Haifa : The Weiss-Livnat International Center for Holocaust Research and Education, 2023.
 • J. Ambrosewicz-Jacobs, Islands of Memory: The Landscape of the (Non)Memory of the Holocaust in Polish Education from 1989 to 2015, Jagiellonian University Press, Kraków 2020, p. 488.  
 • M. Eckmann, D. Stevick and J. Ambrosewicz-Jacobs (eds.), International Holocaust Remembrance Alliance: Research in Teaching and Learning about the Holocaust. A Dialogue Beyond Borders, IHRA series, vol. 3, Metropol, Berlin 2017, p. 409. 
 • J. Ambrosewicz-Jacobs, Czy jest szansa na spotkanie edukacji o Holokauście i edukacji o prawach człowieka? [w:] A. Bartuś, P. Trojański (red.), Auschwitz a zbrodnie ludobójstwa XX wieku, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim 2012, s. 260-266.  
 • J. Ambrosewicz-Jacobs, Świadomość Holokaustu wśród młodzieży polskiej po zmianach systemowych 1989 roku, [w:] F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska (red.), Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, Wydawnictwo UMCS, Żydowski Instytut Historyczny, Lublin 2011, s. 625-660.  
 • J. Ambrosewicz-Jacobs (eds.), The Holocaust. Voices of Scholars, The Center for Holocaust Studies, The State Museum Auschwitz-Birkenau and Austeria, Kraków 2009, p. 297. 
 • J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy (red.), Pamięć. Świadomość. Odpowiedzialność. Remembrance. Awareness, Responsibility, Międzynarodowa konferencja z okazji 60. rocznicy utworzenia Muzeum, Oświęcim, 2-4 lipca 2007, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2008, s. 403.  
 • J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy i P. Trojański (red.), Jak uczyć o Holokauście i Auschwitz. Materiały dydaktyczne, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Krakόw 2008, s. 311.  
 • C. Durham, S. Ferrari, J. Ambrosewicz-Jacobs et al., Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools, ODIHR Advisory Council of Experts on Freedom of Religion or Belief, OSCE/ODIHR, Warszawa 2007, p. 129. 
 • J. Ambrosewicz-Jacobs, Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych, Biblioteka Willi Decjusza, Kraków 2003, wyd. 2 Kraków 2004, s. 102   
 • J. Ambrosewicz-Jacobs, Me Us Them: Ethnic Prejudices Among Youth and Alternative Methods of Education. The Case of Poland, Kraków, Universitas 2003, p. 325.  
 • J. Ambrosewicz-Jacobs, L. Hońdo (red.), Dlaczego należy uczyć o Holokauście? Katedra Judaistyki UJ, Kraków 2003, s. 106 (wyd. 2 poszerzone), Instytut Europeistyki UJ, s. 152.  

 • Sites of Tension - Shifts in Holocaust Memory, Antisemitism, and Political Contestation in Europe, Uniwersytet w Hajfie, Izrael, 2020-2023. Członkini zespołu badawczego. 
 • Islands of Memory, Fundacja Kościuszkowska, USA, 2018-2019. Kierownik projektu.
 • Research in Teaching and Learning about the Holocaust. A Dialogue Beyond Borders. International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research, 2015-2017. Członkini Komitetu Sterującego.  
 • Landscapes of (non) memory: The Holocaust and coming to terms with national history and identity in education in post-1989 Poland and the wider world, USHMM, USA, 2011-2012. Kierownik projektu.