Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asystentka w Zakładzie badań nad zmianami społecznymi w Europie

dr Karolina Czerska-Shaw

dr Karolina Czerska-Shaw

Dyżur: pokój 531

Socjolożka, doktor nauk społecznych (doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2016 roku). Jej zainteresowania badawcze obejmują: migracje, polityki migracyjne Unii Europejskiej, obywatelstwo, edukację obywatelską, transnarodowe społeczeństwo obywatelskie, integrację migrantów oraz zarządzanie różnorodnością.
Jako profesor wizytujący miała okazję prowadzić wykłady m.in. na Indiana University–Purdue University Indianapolis, University of St. Gallen w Szwajcarii, Universidad Nacional Autonoma de Mexico w Meksyku, University of Groningen w Holandii, Université de Strasbourg we Francji oraz Unversitat Pompeu Fabra w Barcelonie, Hiszpania.

Od 2010 roku jest zawodowo związana z Instytutem Studiów Europejskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu migracji, uchodźstwa, obywatelstwa, wielokulturowości, transformacji tożsamości zbiorowej, antydyskryminacji oraz metodologii badań jakościowych.
Członkini Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych; współpracowniczka Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (OWIM) przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autorka licznych raportów i badań dotyczących integracji migrantów w Krakowie i Małopolsce, uczestnicząca w zespołach ekspertów doradzających lokalnym i regionalnym władzom w opracowywaniu strategii integracji migrantów i migrantek. Współpracowniczka Centrum Wielokulturowego w Krakowie.

 

Karolina Czerska-Shaw CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Czerska-Shaw, K. and Jacoby, T. (2023). Mapping Ukrainian Civicness Abroad in the War Effort: A Case Study of Poland (PeaceRep Ukraine Report). Conflict and Civicness Research Group, London School of Economics. Pobierz publikację. 
 • Czerska-Shaw K., Kubicki P. (2023). Detecting Urban Resilience. Foreign Residents’ Perceptions and Experiences of Public Services in a Globalising City: A Case Study of Krakow. Central and Eastern European Migration Review: 1-19. doi: 10.54667/ceemr.2023.08
 • Czerska-Shaw, K., Warat, M. (eds) (2023). Imagining the future of Europe. Social and political actors’ proposals on European integration. EU3D Report 13, July 2023. ARENA Centre for European Studies, Oslo. ​Pobierz publikację.
 • Kubicki, P., Czerska-Shaw, K., Fantuz, F. (2023). Kapitał społeczny miasta globalizującego się. Studium przypadku Krakowa i Poznania. Człowiek i Społeczeństwo, DOI: 10.14746/cis.2023.55.2 
 • Czerska-Shaw, K., Krzaklewska, E. (2022). Uneasy belonging in the mobility capsule: Erasmus Mundus students in the European Higher Education Area, Mobilities, DOI: 10.1080/17450101.2021.1971053
 • Czerska-Shaw, K., Gora, M., Sekerdej, K., Styczynska, N., Warat, M. &  Zielinska, K. (2022). Who's Dominating Whom? The Perception of (EU) Dominance in the Debate on the Future of Europe (December 7, 2022). EU3D Research Paper No. 26, 2022, ARENA Centre for European Studies, Oslo. ​Pobierz publikację. 
 • Czerska-Shaw, K., Krzaklewska, E. (2021). The super-mobile student: Global Educational trajectories in Erasmus Mundus”, in Cairns, D. (Ed) The Palgrave Handbook of Youth Mobility and Educational Migration.
 • Czerska-Shaw K., Galent, M., Gierat-Bieroń B. (eds) (2018). Visions and Revisions of Europe. Studies in Euroculture vol 4. Universitatsverlag Gottingen.
 • Czerska-Shaw, K. (2017). The Ghost in the Machine: An Overview and Analysis of British Multiculturalism, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny; t. 43 nr 2 (164), s. 67-93
 • Czerska-Shaw, K, (2011). The Unbearable Lightness of Being Canadian? Negotiating National Identity through Citizenship Testing Materials, [in:], E. Bujnowksa, M. Gabryś, T. Sikora (eds.) Towards Critical Multiculturalism: Dialogues Between / Among Canadian Diaspora / Versun multiculturalisme critique: dialogues entre les diasporas canadiennes, Wyd. Para, Katowice 2011, p. 187-205.
 • K. Czerska. (2010). Integration Policies in France and the UK: An Analysis of the Discourse Surrounding Women’s Rights Within Civic Integration Handbooks [w:], M. Warat, A. Małek, A. (red.), Ponad granicami: kobiety, migracje, obywatelstwo, Wyd. UJ, Kraków 2010, s. 227-253.

 • 2022-2025: RECLAIM: Reclaiming Liberal Democracy in the Post-Factual Age. Komisja Europejska, Horyzont Europa. Grant Agreement no. 101061330. Pełniąca obowiązki kierowniczki projektu na UJ.  
 • 2022-2024: PeaceRep: Rethinking Peace & Transition Processes in a Changing Conflict Landscape. Konsorcjum w ramach współpracy z Conflict and Civicness Research Group przy London School of Economics. Kierowniczka zespołu badająca obywatelską mobilizację Ukraińców w Polsce i krajach europejskich, w szczególności liderów i liderek organizacji społecznych i przedsiębiorców w obliczu pełno-wymiarowej agresji Rosji na Ukrainę.  
 • 2019-2023: EU3D: EU Differentiation, Dominance and Democracy, Research and Innovation Action (Societal Challenges 6: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies), Komisja Europejska, Horyzont 2020, 2019-2023. Członkini zespołu badawczego.
 • 2020: / Nie/mobilność w dobie pandemii - sytuacja studentów międzynarodowych, SocietyNow! Grant w ramach ID UJ, 2020. Członkini zespołu badawczego.              
 • 2013-2016: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców, NCBiR, 2013-2016. Członkini zespołu badawczego.