Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt w Katedrze społeczeństwa i kulturowego dziedzictwa Europy

dr hab. Krzysztof Kowalski

dr hab. Krzysztof Kowalski

Dyżur: pokój 525

Ukończył etnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1993), otrzymał doktorat na Wydziale Historycznym UJ (2000) i stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Dyscypliny Nauki o kulturze i religii UJ (2020). Wielokrotnie był profesorem wizytującym (uniwersytety w Strasburgu i Lyonie), stypendystą rządów Szwajcarii (1995) i Francji (2017). Dzięki stypendium Swedish Institute odbył postdoc w Centre for European Studies na Uniwersytecie w Lund (2014). Był/jest członkiem wielu międzynarodowych zespołów badawczych. Obecnie pełni funkcję kierownika interdyscyplinarnego programu doktorskiego w SDNH UJ i jest koordynatorem magisterskiego programu ‘double degree' realizowanego przez ISE UJ i l’IEP de Strasbourg (od 2010). Ponadto reprezentuje UJ w pracach Self-Steering Committee in Cultural Heritage sieci ‘Una Europa’ (od 2020).

Funkcje:

  • kierownik programu interdyscyplinarnego w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych;
  • członek Una Europa Self-Steering Committee in Cultural Heritage;
  • lider zespołu 'Cultural Heritage' pracującego na UJ w ramach Una Europana UJ     

Krzysztof Kowalski CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

K. Kowalski, Ł. Piekarska-Duraj, B. Törnquist-Plewa (eds.), Narrating Otherness in Poland and Sweden. European Heritage as a Discourse of Inclusion and Exclusion, Peter Lang, New York–Oxford–Warszawa–Wien, 2019, p. 324.

K. Kowalski, Ł. Piekarska-Duraj, B. Törnquist-Plewa (eds.), Diversity and Unity. How Heritage Becomes the Narrative for Europe’s Future, tom tematyczny „Politeja” 2018, nr 1, vol. 52, p. 193.

K. Kowalski, B. Törnquist-Plewa (eds.), The Europeanization of Heritage and Memories in Poland and Sweden, Jagiellonian University Press, Kraków 2016, p. 276.

K. Kowalski, O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013, s. 304.

K. Kowalski, F. Mancuso (eds.), Squares of Europe, Squares for Europe. Places d’Europe, Places pour l’Europe, Jagiellonian University Press, Kraków 2007, p. 240.

K. Kowalski, B. Gierat-Bieroń (red.), Europejskie modele polityki kulturalnej, Instytut Europeistyki UJ i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, t. 1., Kraków 2005, s. 211.

G. Skąpska, A. Orla-Bukowska, współpraca K. Kowalski (eds.), The Moral Fabric in Contemporary Societies, Brill, Leiden–Boston 2003, p. 374.

K. Kowalski, Europa: mity, modele, symbole, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002, s. 271.

Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neo-feudalism, Komisja Europejska, Horyzont 2020, University College London (lider), Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet Jagielloński, Budapesti Corvinus Egyetem (Węgry), Tartu Ulikool (Estonia), Univerzitet u Beogradu (Serbia), 2019–2022. Członek zespołu badawczego.

Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illeberalism/Populism, Komisja Europejska, Horyzont 2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks), University College London (lider), Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet Jagielloński, Budapesti Corvinus Egyetem (Węgry), Tartu Ulikool (Estonia), Univerzitet u Beogradu (Serbia), 2018–2021. Członek zespołu badawczego.

Europeizacja miejsc pamięci i konstruowanie wspólnego dziedzictwa europejskiego, NCN (Harmonia 4), Instytut Europeistyki UJ i Centre for European Studies, Uniwersytet w Lund, 2013–2019.  Koordynator i członek zespołu badawczego.

EUROMEC: European Identity, Culture, Exchanges and Multilingualism, Jean Monnet Network, Uniwersytet w Sofii (lider), Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Trinity College (Dublin, Irlandia), Instytut Europeistyki UJ (Kraków), University of Luxembourg (Luxemburg), Durham University (Durham, Wielka Brytania), Uniwersytet w Leuven (Jean Monnet Chair i JM Centre of Excellence, Leuven, Belgia), Guangdong University of Foreign Studies (Chiny), 2015–2017. Członek zespołu badawczego.

In search of transcultural memory in Europe (ISTME), program COST: European Cooperation in Science and Technology, Universytet w Lund (lider projektu), 2015–2016. Zastępca reprezentanta Polski w COST Management Committee. Pełna lista uczestników projektu znajduje się na stronie internetowej.

The Square: a European Heritage. La Place: un patrimoine européen, Culture 2000, Politechniki w Wenecji (lider), Barcelonie, Salonikach i Instytut Europeistyki UJ oraz Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu, 2004-2007. Koordynator i członek zespołu badawczego.