Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt w Zakładzie filozofii europejskiej

Dr Krzysztof Strzałka

Dr Krzysztof Strzałka

Dyżur: p. 528.

Dr Krzysztof Strzałka - politolog, historyk i dyplomata. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Wydział Historyczny) oraz Uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie (Wydział Nauk Politycznych). Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UJ (od 1999 r.), a następnie w Instytucie Europeistyki UJ (Zakład Systemu Politycznego Unii Europejskiej) oraz w Instytucie Studiów Politycznych PAN – Zakład Europeistyki (w latach 2005-2013).

Od 2000 r. pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych (m.in I sekretarz Ambasady RP w Rzymie, radca w Departamencie Europy, Konsul Generalny RP w Mediolanie w latach 2008-2012 r.). Obecnie radca-minister w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, NATO oraz Rządu Włoskiego. Współpracuje z uniwersytetami włoskimi i brytyjskimi.

Autor monografii i kilkudziesięciu publikacji na temat stosunków międzynarodowych, polityki europejskiej, stosunków polsko-włoskich, dyplomacji Stolicy Apostolskiej oraz historii dyplomacji w języku polskim, włoskim i angielskim.

Główne obszary zainteresowań: koordynacja polityki europejskiej w Polsce i w dużych krajach UE; polityka zagraniczna i europejska Włoch; dyplomacja i polityka międzynarodowa Stolicy Apostolskiej; dyplomacja współczesna, dyplomacja publiczna i soft power.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie:

 • Między przyjaźnią a wrogością. Z dziejów stosunków polsko-włoskich (1939-1945), Kraków 2001 (571 s.).
 • Dyplomacja Stolicy Apostolskiej (w przygotowaniu)

Artykuły w czasopismach naukowych (wybór):

 • Blaski i cienie przewodnictwa Włoch w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2014 roku, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 1 (48), 2015;
 • Dyplomacja czasów przełomu: Jan Paweł II i kształtowanie się dyplomacji publicznej Stolicy Apostolskiej, „Politeja", nr 3 (29), 2014, s. 219-243
 • 111. Kompania Ochrony Mostów – polsko-włoski oddział 2. Korpusu i jego szlak bojowy od Ankony do Pesaro, „Studia i materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego", nr. 1, 2014, s. 113-122
 • L'Ostpolitik vaticana vista dalla Polonia, [w:] Fede e diplomazia. Le relazioni internazionali della Santa Sede nell'eta' contemporanea, a cura di Massimo de Leonardis, Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche, Anno III, n. 5-6/2013, s. 357-379
 • „Fine della questionepolacca". L'Italia e le aggressioni nazista e sovietica contro la Polonia Nel settembre 1939, „PoloniaeEuropae" n. 2 (2011) Ricordare la Seconda Guerra Mondiale, s. 1-22, Internetowe czasopismo historyczno-politologiczne we Włoszech http://www.poloniaeuropae.eu/wp-content/uploads/2012/11/Strza%C5%82ka_Italia-aggress-Polonia39.pdf
 • Stosunki Polski z Włochami, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 2007, s. 113-126.
 • Stosunki Polski ze Stolicą Apostolską, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 2007, s. 127-132.
 • Kontakty polsko-włoskie w Lizbonie w latach 1941-1943, „Sprawy Międzynarodowe" 2007, nr 1 (LX), s. 106-128.
 • Rozmowy Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego z Galeazzo Ciano w okresie 1939-1940, „Sprawy Międzynarodowe" 2007, nr 3 (LX), s. 103-140
 • Dyplomacja włoska wobec wydarzeń roku 1956 w Polsce, „Sprawy Międzynarodowe" 2006, nr 4 (LIX), s. 84-104.
 • 111. Kompania Ochrony Mostów - polsko-włoski oddział 2. Korpusu i jego szlak bojowy od Ankony do Pesaro: konferencja w PAU w Krakowie 28 kwietnia 2005 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne", 2006, Tom 133, s. 101-107. 
 • Włoska dyplomacja wobec wojny fińsko-sowieckiej 1939-1940, „Arcana: kultura, historia, polityka", nr 58 (4)-59 (5), 2004, s. 112-142.
 • Rapporti italo-polacchi e collaborazione economica tra Polonia ed Italia, "Diplomatic Magazine", Aprile 2004, s. 21-27.
 • Niemcy i "sprawa polska" w dwóch raportach płk. Jana Kowalewskiego z Lizbony z 1941 roku, „Zeszyty Historyczne" (Paryż), 2003, tom 145 (524), s. 33-51.
 • L'Italia, l'eccidio di Katyn e la questione polacca nel 1943, „Nuova Storia Contemporanea", nr 5, 2002, s. 11-35.
 • Stanowisko Komisji Europejskiej wobec reform instytucjonalnych Unii Europejskiej (w perspektywie Konferencji Międzyrządowej 2000), "Zarządzania i Edukacja", nr 4-5 (22-23), 2000.
 • Misja Cezare Vernarecci di Fossombrone – włoskiego konsula prawnego w Generalnym Gubernatorstwie w Krakowie w latach 1940–1943, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi", 1999, t. 22, s. 373–394.
 • Mussolini, Hitler i Katyń. Włochy wobec zbrodni katyńskiej i Polski w 1943 r., „Arcana", 1999, nr 4, s. 63-79.
 •  

Rozdziały w pracach zbiorowych (wybór):

 • Malta – najmniejszy, ale czy najmniej znaczący kraj członkowski Unii Europejskiej? [w:] Wyspy Unii Europejskiej. Bogactwo czy balast?, pod redakcją R. Żelichowskiego, ISP PAN, Warszawa 2014, s. 327-354.
 • Rozwój instytucji Konsula honorowego w praktyce dyplomatycznej Włoch, [w:], Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), pod red. Pawła Czubika i Wojciecha Burka, Kraków 2014, s. 84-103.
 • Il 2. Corpo polacco in Italia negli anni 1944-46. I rapporti con la societa' italiana e il Partito Comunista Italiano, [w:] Ricordare il 2. Corpo d'Armata Polacco in Italia (1943-46). Inter arma non silent Musae (Atti del convegno del 23-24 aprile 2013 promosso dall'Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca e Centro di Studi a Roma e dalla Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska), a cura di Paolo Morawski, Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie, Roma 2014, s. 55-77.
 • L'Italia e l'aggressione sovietica della Polonia nel settembre 1939 [w:], Atti dell'Accademia Polacca, Vol. I, 2009-2010, a cura di Leszek Kuk, Roma 2012, s. 32-54.
 • Szczególna forma państwa – Państwo Miasto Watykan [w:] Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym. Ich rola i miejsce w Unii Europejskiej, pod red. R. Żelichowskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008, s. 35-80.
 • Włochy w okresie 1997-2008 [w:] Najnowsza historia świata 1997-2008, pod red. A. Patka, J. Węca, J. Rydla, Wyd. Literackie, Kraków 2008.
 • Stolica Apostolska w latach 1997-2008 [w:] Najnowsza historia świata 1997-2008, pod red. A. Patka, J. Węca, J. Rydla, Wyd. Literackie, Kraków 2008.
 • Malta w okresie 1997-2008 [w:] Najnowsza historia świata 1997-2008, pod red. A. Patka, J. Węca, J. Rydla, Wyd. Literackie, Kraków 2008.
 • Tradycje europejskie i integracyjne we Włoszech, w: Fiszer J. M. (red.): Polska – Unia Europejska – Świat, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2007, s. 165-186.
 • Stosunki polsko-włoskie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w: Fiszer J.M. (red.): Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006, s. 243-260.
 • Tra compromesso e tradimento. L'atteggiamento degli intelettuali polacchi di fronte al regime comunista [w:] Intelettuali, storici, economisti di fronte ai totalitarismi nell'Europa centro-orientale, a cura di Alberto Basciani, Roma, Philos 2005, s. 160-169.
 • Il 2 Corpo d'Armata polacco e la liberazione delle Marche [w:] La Guerra nelle Marche 1943-1944, a cura di Sergio Sparapani (Atti del convegno internazionale "La liberazione di Ancona e la battaglia sul fronte Adriatico", Ancona, 21 maggio 2004), Il lavoro editoriale, Ancona 2005, s. 77-90.
 • Rapporti italo-polacchi [w:] Polonia-Italia, Wyd. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Promocji, Warszawa 2003 (2004), s. 4-16.
 • Il futuro comune nell'Unione Europea [w:] Polonia-Italia, Wyd. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Promocji, Warszawa 2003 (2004), s. 25-35.
 • I rapporti tra Italia e Polonia nel corso della storia [w:] Polonia e Italia insieme in Europa, Wyd. Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia, Roma 2002, s. 2-4.
 • La Polonia nel sistema della sicurezza europea [w:] Polonia e Italia insieme in Europa, Wyd. Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia, Roma 2002, s. 5-7.
 • Perception of Russia in Poland in the Twentieth Century [w:] Europe, its Borders and the Others, edited by Luciano Tosi, Napoli 2000, s. 217-228.
 • Stolica Apostolska w polityce międzynarodowej w latach 1945-1996, [w:] Najnowsza historia świata 1945-1995, t. 2-3, Wyd. Literackie, Kraków 1997.
 • Włochy w okresie powojennym 1945-1996. Sytuacja polityczna i międzynarodowa, [w:] Najnowsza historia świata 1945-1995, pod redakcją A. Patka J. Rydla, J. J. Węca, konsultacja naukowa prof. A. Mania, t. 1-3, Wyd. Literackie, Kraków 1997.
 • La diplomazia italiana tra Londra e Varsavia. La ripresa dei rapporti diplomatici tra Italia e Polonia negli anni 1944-1945, [w;] Polonia, Italia e Culture Slave. Aspetti comparati tra storia e contemporaneita', a cura di Luigi Marinelli, Marcello Piacentini, Krzysztof Żaboklicki, Varsavia-Roma 1997, s. 196-207.
   

Artykuły w periodykach popularnonaukowych (wybór):

 • Polsko-włoskie małżeństwa 2. Korpusu Polskiego i ich powojenne losy, „Biuletyn Polonii Włoskiej", nr 3 (76), 2015, s. 27-30.
 • Historia powstania Polskiego Cmentarza Wojennego w Bolonii, „Biuletyn Polonii Włoskiej", nr 3 (76), 2015, s. 33-35
 • Polsko-włoskie braterstwo broni, „Mówią Wieki", nr 2 (wydanie specjalne – Monte Cassino), 2014, s. 84-88
 • Należy jeszcze tyle zbadać – wywiad z Panią Ewą Prządką, „Biuletyn Polonii Włoskiej", nr 1-2 (66-67), 2013, s. 12-13
 • Lata bogate w doświadczenia – wywiad udzielony Biuletynowi Polonii Włoskiej na zakończenie misji konsula generalnego RP w Mediolanie, „Biuletyn Polonii Włoskiej", nr 1-2 (62-63), 2012, s. 10-14
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu i Legionom Polskim we Włoszech, „Biuletyn Polonii Włoskiej", nr 1-2 (62-63), 2012, s. 64
 • Dni polskie w Turynie z okazji obchodów 150.rocznicy zjednoczenia Włoch (21-23 października 2011 r.), „Biuletyn Polonii Włoskiej", nr 3-4 (60-61), 2011, s. 7-8
 • Nowa książka Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej, „Biuletyn Polonii Włoskiej", nr 3-4 (60-61), 2011, s. 14
 • Dni polskie w Turynie z okazji obchodów 150.rocznicy zjednoczenia Włoch (21-23 października 2011 r.), „Biuletyn Polonii Włoskiej", nr 3-4 (60-61), 2011, s. 7-8
 • Tablica poświęcona żołnierzom 2. Korpusu Polskiego w Castel San Pietro Terme, „Biuletyn Polonii Włoskiej", nr 1-2 (58-59), 2011, s. 12
 • Rocznica wyzwolenia Imoli i uroczystości w Bolonii, „Biuletyn Polonii Włoskiej", nr 1-2 (58-59), 2011, s. 13
 • Tablica poświęcona Józefowi Piłsudskiemu w Genui-Nervi, „Biuletyn Polonii Włoskiej", nr 1-2 (58-59), 2011, s. 35-35
 • 2. Korpus Polski – obchody rocznicowe w Bolonii, „Biuletyn Polonii Włoskiej", nr 1 (54), 2010, s. 17
 • Otwarcie Konsulatu honorowego RP w Turynie, „Biuletyn Polonii Włoskiej", nr 2-3-4 (55-56-57), 2010, s. 18-19
 • Józef Toeplitz – bohater działalności bankowej w Mediolanie, „Biuletyn Polonii Włoskiej", nr 2-3-4 (55-56-57), 2010, s. 28-29
 • Brevi cenni Sulla storia e la costruzione del Cimitero di Guerra Polacco di Bologna (San Lazzaro di Savena)/Budowa i historia Polskiego Cmentarza Wojennego w Bolonii (San Lazzaro di Savena), [w:] Il Cimitero Militare Polacco di Bologna/Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii, a cura di Enzo Casadio e Massimo Valli, Imola 2010, s. 40-47
 • Biografie dei caduti al Cimitero Militare Polacco di Bologna biografie pochowanych na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bolonii, [w:] Il Cimitero Militare Polacco di Bologna/Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii, a cura di Enzo Casadio e Massimo Valli, Imola 2010, s. 32-39
 • 2. Corpo d'Armata Polacco nei combattimenti per la liberazione dell'Italia e dell'Emilia Romagna (1944-1945)/2. Korpus Polski w walkach o wyzwolenie Włoch i Emilii Romanii (1944-1945), [w:] Il Cimitero Militare Polacco di Bologna/Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii, a cura di Enzo Casadio e Massimo Valli, Imola 2010, s. 8-27 (wspólnie z Prof. Wojciechem Narębskim)
 • Katyń – la verita' scomoda, „Biuletyn Polonii Włoskiej", nr 4 (53), 2009, s. 38-39
   

Referaty wygłoszone na konferencjach (wybór):

 • Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE (CSDP) – rola i znaczenie Włoch, III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony Polityki", Kraków 22-24.09.2015 r.
 • Koordynacja polityki europejskiej we Włoszech. Między pragmatyzmem a poszukiwaniem nowych rozwiązań, III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony Polityki", Kraków 22-24.09.2015 r.
 • Polityka zagraniczna i wolność religijna. Doświadczenia i perspektywy w praktyce międzynarodowej państw, III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony Polityki", Kraków 22-24.09.2015 r.
 • Soft power i tradycyjna dyplomacja Stolicy Apostolskiej. W dobie papieża Franciszka, III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony Polityki", Kraków 22-24.09.2015 r.
 • Region autonomiczny Trydent - Górna Adyga/Südtirol i jego relacje z UE, Konferencja: „Regiony zjednoczonej Europy. Oblicza – Wyzwania – Strategie rozwoju", Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera, 19.09.2015 r.
 • Soft power Stolicy Apostolskiej, Konferencja: Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 09.06.2015
 • Stolica Apostolska – Unia Europejska – wzajemne relacje, Konferencja: Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 14.04.2015
 • Przewodnictwo Włoch w Unii Europejskiej w II połowie 2014 roku. Szanse i wyzwania. Konferencja: Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 13.01.2015
 • W poszukiwaniu roli Włoch w UE: polityka europejska Włoch od traktatu w Maastricht do Traktatu lizbońskiego, 16 grudnia 2014 r. – Instytut Studiów Politycznych PAN;
 • The agreement between the Holy See and the People's Republic of Poland on establishing "permanent working contacts" of July 6th 1974. An interpretation of Vatican's Ostpolitik from new polish sources and perspective, International conference "Pastoral Responsibility and/or Evangelical Witness. The Vatican "Ostpolitik" during Pius XII, John XXIII and Paul VI: Historiographical Status quo and New Perspectives", 25-26 września 2014, Istituto Balassi – Accademia d'Ungheria w Rzymie
 • Włochy wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej, konferencja „Sprawa Polska podczas Wielkiej Wojny", 14.11.2014 r., Polska Akademia Umiejętności, Kraków
 • Czy faszyści powinni być rozliczeni? Problem winy i rozliczenia z faszyzmem w powojennej sytuacji politycznej Włoch, Międzynarodowa konferencja naukowa „Wina i kara. Społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939–1956" – Warszawa, 2–3 października 2014, Instytut Pamięci Narodowej.
 • Konferencja międzynarodowa „Quo vadis Europo? Integrująca się Europa w procesie zmian", Kraków 19-20 września 2013 r., Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzenie jednego panelu konferencji.
 • Dyplomacja czasów przełomu – Jan Paweł II i kształtowanie się dyplomacji publicznej Stolicy Apostolskiej, Konferencja międzynarodowa: „Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu papieża Jana Pawła II 1978-2005", Kraków 11-12 października 2013 r. (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie) – realizacja tematu badawczego i główna koordynacja i organizacja konferencji.
 • l'Ostpolitik vaticana vista dalla Polonia (Watykańska Ostpolitik z perspektywy polskiej), Konferencja międzynarodowa: „Fede e Diplomazia. Le relazioni internazionali della Santa Sede nell'età contemporanea" (Wiara i dyplomacja. Stosunki międzynarodowe Stolicy Apostolskiej w okresie współczesnym), Mediolan, Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie, 6 marca 2013 r.
 • Malta – polityka europejska najmniejszego państwa UE, Konferencja międzynarodowa: „Wyspy Unii Europejskiej – bogactwo czy balast?", Interdyscyplinarne Centrum Naukowe Collegium Civitas i Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z Zakładem Geografii Politycznej w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Collegium Civitas, Warszawa, 17 maja 2013 r.
 • Rozwój instytucji konsula honorowego w praktyce dyplomatycznej Włoch i zasada wzajemności, Ogólnopolska konferencja naukowa: „50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych – praktyka i aktualne wyzwania", Kraków, 13-15 listopada 2013 r., Instytut Europeistyki UJ.
 • Czy Polska i Włochy były wrogami w czasie II wojny światowej? Refleksje na temat stosunków polsko-włoskich, Konferencja międzynarodowa: „Francesco Nullo w 150. rocznicę śmierci", Uniwersytet Warszawski, 7 listopada 2013 r.
 • I rapporti italo-polacchi durante la secondo guerra mondiale (Stosunki polsko-włoskie w okresie drugiej wojny światowej), Konferencja międzynarodowa z okazji 150. rocznicy śmierci bohatera Polski i Włoch płk. Francesco Nullo: "La fraternita' d'armi italo-polacca tra ottocento e novecento" (Polsko-włoskie braterstwo broni w XIX i XX wieku), Miasto Bergamo i Muzeum Historyczne Miasta Bergamo, Bergamo, 4 maja 2013 r.
 • 2 Korpus Polski we Włoszech w kontekście międzynarodowym 1944-1946 - nieznane fakty, Konferencja międzynarodowa: „Inter Arma non silentmusae. Oświata, kultura i sztuka w szeregach II Korpusu Polskiego we Włoszech", Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Rzymie, Rzymska Fundacja Hrabiny J. S. Umiastowskiej, Rzym, 23 - 24  kwietnia 2013.
 • Włochy wobec kryzysu: polityka europejska i gospodarcza rządu Mario Montiego, Konferencja: „Zarządzanie procesem integracji europejskiej i modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania się nowego ładu międzynarodowego", Warszawa, 11 grudnia 2012 roku, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie
 • Polska w NATO i w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu własnej roli (La Polonia nella NATO e nell'UE – la ricerca del proprio ruolo), w ramach XV cyklu spotkań i konferencji: „Nowe perspektywy stosunków międzynarodowych" Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Katolickiego Sacro Cuore w Mediolanie (Departament Nauk Politycznych), Mediolan, Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Katolickiego, Largo A. Gemelli 1, 10 maja 2012 roku.
 • Polska we współczesnej Europie (La Polonia nell'Europa di oggi), cykl konferencji Instytutu Historycznego Włosko-Niemieckiego w Trydencie (Istituto Storico Italo-Germanico di Trento), przy Fundacji Bruno Kessler, Trydent, Instytut Historyczny Włosko-Niemiecki, Via Santa Croce 77, 18 stycznia 2012 roku.
 • Przewodnictwo Polski w Radzie UE (La Presidenza polacca nel Consiglio dell'Unione Europea), cykl konferencji Centrum Dokumentacji Europejskiej (Centro di Documentazione Europea) w Mediolanie, przy Uniwersytecie Państwowym w Mediolanie, Mediolan, Biblioteka Nauk Politycznych, Via Conservatorio 7, 17 października 2011 roku.
 • Rola Polski w Unii Europejskiej (Il ruolo della Polonia nell'Unione Europea), cykl konferencji Centrum Studiów nad Projektem Europejskim (Centro Studi sul Progetto Europeo) w Bolonii,  przy Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bolonii, Bolonia, Sala dei Poeti, Wydział Nauk Politycznych, Strada Maggiore 45, 18 października 2011 roku.
 • Szczególna forma państwa - Państwo Miasto Watykan. Konferencja „Małe państwa Europy"w dniu 22.05.2007 r., Zakład Europeistyki, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Rola Włoch w procesie integracji europejskiej (1948-2006), Konferencja międzynarodowa w Instytucie Europejskim w Łodzi w dniach 9-10.11.2007 r. („Ojcowie Europy – Alcide De Gasperi – Wizje zjednoczonej Europy")
 • Polityka europejska Włoch i ich stosunki z Polską w latach 2001-2006; Konferencja: „Zagadnienia i sylwetki w stosunkach polsko-włoskich w XIX i XX wieku" (Kraków, 30 październik 2006 r.), zorganizowanej przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Instytut Włoski w Krakowie