Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocniczka Dziekana ds. badań i współpracy międzynarodowej w ISE

dr hab. Magdalena Góra, prof. UJ

dr hab. Magdalena Góra, prof. UJ

Dyżur: pokój 526

Edukacja i kariera

• Badaczka po doktoracie (PostDoc), Centre of European Studies, Lund University, Lund, Szwecja

• Postgraduate Diploma Jewish-Christian Relations, Anglia Ruskin University, Cambridge, Wielka Brytania

• Adiunkt w Instytucie Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

• Dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Instytut Nauk Politycznych i Międzynarodowych UJ

• Magister nauk o polityce, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Prawa i Administracji UJ

2011-2012

2008

od 2007

2007

2000

Zainteresowania i doświadczenia badawcze

Problematyka polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Europejskiej Polityki Sąsiedzkiej, kwestie współczesnej polityki zagranicznej Polski a także funkcjonowanie demokracji w kontekście integracji europejskiej i rozszerzenia Unii Europejskiej.

Zagraniczne staże i stypendia

• Visiting scholar, the Centre for European and Mediterranean Studies, New York University, Fulbright Senior Awarding scholar

• Pobyt w Science Po Strasbourg, 1 tydzień, Erasmus dla pracowników naukowych

• Pobyt badawczy i dydaktyczny w IUPUI, Indianapolis, Erasmus Mundus Euroculture Grant Scheme 2017-2022

• Pobyt badawczo-dydaktyczny, Kobe University (EU-JAMM Scheme), Teaching Staff Mobility

• Visiting scholar, the Centre for European and Mediterranean Studies, New York University, Kościuszko Foundation

• Visiting scholar, Sciences Po Lyon, prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów magisterskich

• Pobyt badawczy (PostDoc) w Centre for European Studies, Lund University

• Pobyt na Uniwersytecie Bahçeşehir w Stambule (Department of Political Science), 1 tydzień, Erasmus dla pracowników naukowych

• Visiting scholar, Centre for European Studies- ARENA, University of Oslo, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (EEA Grants)

• Pobyt w School of Slavonic and East European Studies, University College London, 1 tydzień, Erasmus dla pracowników naukowych

• Pobyt w Centre for Russian, Central and East European Studies, Uniwersytetu w Glasgow, 1 tydzień, Erasmus dla pracowników naukowych

• Pobyt w Department of International Relations, Kent University, Canterbury, Great Britain, 1 tydzień, Erasmus dla pracowników naukowych

• Pobyt naukowo-dydaktyczny na Pázmány Péter Catholic University, Budapeszt, Teachers Mobility Scheme of the CEEPUS Network

• Research stay at Jacob Rader Marcus Center of the American Jewish Archives, Cincinnati

USA, 2020

 

Francja, 2018

USA, 2018

Japonia, 2017

USA, 2015

 

Francja, 2015

Szwecja, 2011

Turcja, 2011

 

Norwegia, 2010

 

Wielka Brytania, 2010

Szkocja, 2009

 

Wielka Brytania, 2009

Węgry, 2007

 

USA, 2006

Dydaktyka

Stosunki międzynarodowe, polityka zagraniczna wybranych krajów europejskich, polityka zagraniczna Unii Europejskiej, integracja europejska.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

2022, A. Buzogány, O. Costa & M. Góra, “Contesting the EU’s external democratization agenda: an analytical framework with an application to populist parties”, Cambridge Review of International Affairs, 35:4, 500-522.  

2021, K. Biedenkopf, O. Costa & M. Góra, “Introduction: shades of contestation and politicisation of CFSP”, European Security, 30:3, 325- 343. 

2021, M. Góra, “It's security stupid! Politicisation of the EU’s relations with its neighbours”, European Security, 30:3, 439-463. 

Magdalena Góra, Kontrola demokratyczna i legitymizacja europejskiej polityki zagranicznej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego, 2019.

Magdalena Góra, Natasza Styczyńska, Marcin Zubek (red.), Contestation of EU Enlargement and European Neighbourhood Policy. Actors, Arenas and Arguments, Copenhagen: DJØF Publishing, 2019.

Magdalena Góra, “The European Parliament as an Agenda-setter of EU Policy toward Neighbourhood”, w: Parliamentary Cooperation and Diplomacy in EU external relations, Raube K., Wouters J., Müftüler-Bac M. (red.), Cheltenham: Edward Elgar, 2019, s. 289-305.

Magdalena Góra, Katarzyna Zielińska, “Competing Visions: Discursive Articulations of Polish and European Identity after the Eastern Enlargement of the EU”, East European Politics & Societies 33(2): 331-356, 2019.

Magdalena Góra, Cathrine Holst, Marta Warat (red.), Expertisation and Democracy in Europe, London: Routledge, 2018.

Magdalena Góra, Katarzyna Zielińska, „Defenders of faith? Victims of secularisation? Polish politicians and religion in the European Parliament”, Religion, State, Society, 42(2-3): 211-226, 2014.

Magdalena Góra, Zdzisław Mach, “Between Old Fears and New Challenges. The Polish Debate on Europe”. W: European Stories. Intellectual Debates in Europe in National Contexts, J. Lacroix, K. Nikolaidis (red.), Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 221–240.

Góra, Magdalena & Katarzyna Zielińska (2023) The role of religion in sovereignist narratives of European integration: symbolic thickening and identity marking, East European Politics (online first), DOI: 10.1080/21599165.2023.2225030 
 
Góra, Magdalena, Elodie Thevenin, and Katarzyna Zielińska, eds. 2023. What Future for Europe? Political Actors’ Narratives on European Integration and Democracy in National Parliaments (2015-2021). EU3D Report no 10.  
 
Kopper, Akos, Szalai, Andras and Góra, Magdalena (2023). Populist Foreign Policy in Central and Eastern Europe: Poland, Hungary and the Shock of the Ukraine Crisis. In: Giurlando, P., Wajner, D.F. (eds) Populist Foreign Policy. Global Foreign Policy Studies. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22773-8_4
 
2022, A. Buzogány, O. Costa & M. Góra, “Contesting the EU’s external democratization agenda: an analytical framework with an application to populist parties”, Cambridge Review of International Affairs, 35:4, 500-522.  
 
2021, K. Biedenkopf, O. Costa & M. Góra, “Introduction: shades of contestation and politicisation of CFSP”, European Security, 30:3, 325- 343. 
 
2021, M. Góra, “It's security stupid! Politicisation of the EU’s relations with its neighbours”, European Security, 30:3, 439-463. 
 
2020, Magdalena Góra, “Allied Constructive Criticism? The EU and Crises In Its Immediate Neighbourhood from the American Perspective”, Politeja 16 (6(63), 27-42. 
 
Magdalena Góra, Kontrola demokratyczna i legitymizacja europejskiej polityki zagranicznej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego, 2019.
 
Magdalena Góra, Natasza Styczyńska, Marcin Zubek (red.), Contestation of EU Enlargement and European Neighbourhood Policy. Actors, Arenas and Arguments, Copenhagen: DJØF Publishing, 2019.
 
Magdalena Góra, “The European Parliament as an Agenda-setter of EU Policy toward Neighbourhood”, in: Parliamentary Cooperation and Diplomacy in EU external relations, Raube K., Wouters J., Müftüler-Bac M. (eds.), Cheltenham: Edward Elgar, 2019, s. 289-305.
 
Magdalena Góra, Katarzyna Zielińska, “Competing Visions: Discursive Articulations of Polish and European Identity after the Eastern Enlargement of the EU”, East European Politics & Societies 33(2): 331-356, 2019.

2023-2026 Work Package leader, REDIRECT. The REpresentative DIsconnect: diagnosis and strategies for RECTification, projekt Horyzont Europe finansowany przez Komisję Europejską. 
 
2022-2025 Kierowniczka polskiego zespołu w projekcie “Upolitycznienie wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w Niemczech i w Polsce – porównanie polityk zagranicznych (EU-East-G-PL)” realizowanego wraz z Justus Liebig University w Gissen finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. 
 
2022-2025 Work Package leader, ‘SHAPEDEM-EU. EU democracy support in its Eastern and Southern Neighbourhoods (2022-2025), projekt Horyzont Europe finansowany przez Komisję Europejską. 
 
od 2022, Kierowniczka Future Democracy Lab, POB Future of Society, Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2019-2023, Work Package co-leader, EU3D. EU Differentiation, Dominance and Democracy, Horizon 2020 project.

2018-2023 praca w zespole badawczym w ramach Jean Monnet Network: REACTIK - cReative Economy And Culture inTernatIonal linK

2018-2021 praca w zespole badawczym w ramach Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network ‘Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism’ (FATIGUE)

2018-2021, koordynator zespołu badawczego w ramach Jean Monnet Network: The European Union at the Crossroads of Global Order.

2013-2018, kierownik projektu „Kontrola demokratyczna i legitymizacja Europejskiej Polityki Zagranicznej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa” prowadzonego w Instytucie Europeistyki finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

2012-2016, członek sieci ISCH COST Action IS1203 ‘In search of transcultural memory in Europe’ (ISTME).

2012-2015, praca w zespole badawczym w ramach projektu Polska lokalna wobec integracji europejskiej – dekada doświadczeń prowadzonego w Instytucie Europeistyki finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

2011-2013, praca w zespole badawczym w ramach projektu ‘Religion in Polish Politics in the context of the European integration’ prowadzonego w Instytucie Europeistyki finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

2010-2014 praca w zespole badawczym w ramach projektu ‘Religion at the European Parliament’ prowadzonego w Instytucie Europeistyki finansowanego przez Conseil de la Recherche de l'Université libre de Bruxelles and Fonds National de la Recherche Scientifique Belge.

2007- 2011 praca w zespole badawczym i koordynacja Work Package 8 ‘Identity Formation and Enlargement’ w ramach projektu RECON Reconstituting Democracy in Europe finansowany przez Komisję Europejską UE (6th Framework Programme).