Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asystentka badawcza

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, europeistka. Asystentka badawcza w Instytucie Studiów Europejskich UJ w międzynarodowych projektach badawczych w ramach programu Horyzont Europa.

Jej badania oraz zainteresowania naukowe koncentrują się na regionie basenu Morza Śródziemnego ze szczególnym uwzględnieniem kultury i polityki współczesnych Włoch, a także na zagadnieniach związanych z tożsamością oraz społeczno-kulturowymi wymiarami nacjonalizmu i populizmu. W grudniu 2023 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Padania. Od źródeł idei do próby stworzenia nowego narodu w północnych Włoszech” promowaną przez dr hab. Joannę Sondel-Cedarmas, prof. UJ (stopień nadany przez Radę Dyscypliny Nauki o kulturze i religii UJ 20 grudnia 2023 r.). W latach 2018-2023 doktorantka Wydziałowych Kulturoznawczych Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Absolwentka magisterskiego programu double degree, w ramach którego w 2017 roku otrzymała podwójny dyplom z wyróżnieniem: magistra europeistyki UJ oraz dottoressa magistrale in Studi europei Uniwersytetu Padewskiego. Posiada także kwalifikacje w zakresie języka i kultury Włoch uzyskane na Uniwersytecie dla Obcokrajowców w Perugii. Laureatka stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2022) oraz nagrody Prorektora UJ ds. badań naukowych w ramach Excellence Module ID.UJ (2022). Sześciokrotna stypendystka programów Erasmus i Erasmus+, w ramach których przebywała na studiach i praktykach w Perugii, Palermo, Bari, Padwie oraz Rzymie. Posiada doświadczenie w pracy w przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych zdobyte w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Rzymie (2019). Uczestniczka międzynarodowej wymiany kulturowej w USA (2018). 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • M. Fijał, „Poland in Europe, Europe for Poland”. Populist narrative on the example of Kukiz’15 [w:] The Right-Wing Critique of Europe Nationalist, Sovereignist and Right-Wing Populist Attitudes to the EU, red. J. Sondel-Cedarmas, F. Berti, Routledge, Oxon, New York 2022, s. 115-127.
 • M. Fijał, Treni della felicità. Społeczna inicjatywa na rzecz dzieci w powojennych Włoszech, „Politeja” nr 1(76), 2022, s. 47-61.
 • M. Fijał, Bolzano: miasto dwóch narodów, dwóch dyktatur i wspólnego, trudnego dziedzictwa, „Politeja” nr 5(74), 2021, s. 125-143.
 • M. Fijał, The role of cities in the process of shaping the Northern Italian cultural identity. The case of Pontida [w:] Rozvoj urbánnej kultúry. Development of Urban Culture, red. E. Höhn, E. Reichwalderová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2021, s. 169-183.
 • M. Fijał, Kilka uwag o ewolucji włoskiego systemu partyjnego. Czy możemy mówić o końcu Drugiej Republiki?, „Politeja” nr 4(67), 2020, s. 88-108.

 • RECLAIM. Reclaiming Liberal Democracy in the Postfactual Age, Komisja Europejska, Program Horyzont-Europa (HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-01) 2022-2025, asystentka ds. badań.
 • REDIRECT. The REpresentative DIsconnect: diagnosis and strategies for RECTification, Komisja Europejska, Program Horyzont-Europa (HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01 – Democracy in Flux), 2023-2027, asystentka ds. badań (2024).
 • SHAPEDEM-EU. Rethinking and Reshaping the EU’s democracy support in its Eastern and Southern Neighbourhood, Komisja Europejska, Program Horyzont-Europa (HORIZON-RIA: HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-04), 2022-2025, asystentka studencka w zakresie wsparcia badań nad włoską polityką wsparcia demokracji w krajach sąsiedzkich UE. 
 • DG_MED. Kompetencje cyfrowe kadry akademickiej. Nowy wymiar studiów śródziemnomorskich, Komisja Europejska, Program Erasmus+, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (2020-1-PL01-KA226-HE-095909), 2021-2023, członkini zespołu.
 • shareEU. Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Program Europa dla Obywateli, Pamięć o przeszłości Europy (609162-CITIZ-1-2019-1-PL-CITIZ-REMEM), 2019-2022, członkini zespołu.
 • CHIC. Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Międzynarodowy program kształcenia dla studentów I i II stopnia, Komisja Europejska, Program Erasmus+, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego (2018-1-PL-01-KA203-050963), 2018-2021, członkini zespołu.