Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr hab. Marcin Rebes

dr hab. Marcin Rebes

Dane kontaktowe

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2020); doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny 2003); magister teologii (Wydział Teologiczny, Universität Wien, 2013).  Adiunkt, redaktor naczelny czasopisma naukowego "Euro-Facta"", wiceprezes Stowarzyszenia Stypendystów SYFF przy Uniwersytecie Jagiellońskim (JUSFA). Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia takie jak: filozofia Martina Heideggera, Emmanuela Levinasa i Józefa Tischnera, Alfreda North Whiteheada, fenomenologia i hermeneutyka, wielokulturowość, prawa człowieka, tolerancja, tożsamość, doświadczenie innego, a także teologia oraz kosmologia. Profesor wizytujący: Institute für Soziologie, Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft Universität Wien, a także Hannah-Arendt-Institut an der Technischen Universität Dresden. Stypendysta: The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship oraz Universitade de Coimbra (Portugalia). Studiował filozofię na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Georg-August-Universität Göttingen, jak również teologię na Universität Paris-Lodron, Salzburg (Austria) i Universität Wien. Wykładał na uniwersytetach w Niemczech, Austrii, Portugalii, Grecji i Izraelu. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława Trentowskiego.

Marcin Rebes CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

M. Rebes, Integracja i relacje międzykulturowe wczoraj i dzisiaj — Filozofia Migracji, „Roczników Kulturoznawczych” 2020, t. XI, nr 1, s. 39-64.

M. Rebes, The Dialectic versus dialogical character of philosophy and its influence on the upbringing of younger generations, [w:] S. Sztobryn, K. Dworakowska (red.), Wielogłos w myśli o wychowaniu. 100 lat polskiej pedagogiki filozoficznej, Pedagogika Filozoficzna, t. VIII, Wydawnictwo UW, Warszawa 2020, s. 96-112.

M. Rebes, The phenomenon of populism as a threat to stability of European states and the integration of the European Union, [w:] Z. Czachór, A. Jaskulski (red.), Polska polityka europejska: wyzwania krajowe i międzynarodowe, Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2019, s. 141-153.

M. Rebes, The Globalization Process and its Influences on the Relationship between Man and Man [in:] P. Laidler, M. Grabowski (red.) Global Development Policy in the 21st Century. New Challenges, International Relations in Asia, Africa and the Americas. Politics, Economy, Society – Transdisciplinary Perspectives, t. 4, Peter Lang, Berlin 2018, p. 257-268.

M. Rebes, Antropologia Filozoficzna Ks. Prof. Stefana Pawlickiego, [w:] "Zeszyty Historyczno-Teologiczne", Rocznik Zmartwychwstańców, nr 23-24, Kraków 2017-2018, s. 73-107.

M. Rebes, Między respondere i imputatio. Martina Heideggera i Józefa Tischnera hermeneutyka odpowiedzialności w horyzoncie ontologii, agatologii i aksjologii, cz. 2 i 3, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, s. 246.

M. Rebes, Między respondere i imputatio. Martina Heideggera i Józefa Tischnera hermeneutyka odpowiedzialności w horyzoncie ontologii, agatologii i aksjologii, cz. 1, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 193.

M. Rebes, Od epistemologii do ontologii. Hermeneutyka wolności Martina Heideggera w dyskusji z Immanuelem Kantem, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 430.

M. Rebes, Heidegger – Levinas. Der Streit um die transzendentale Wahrheit, Libri Nigri 33, Traugott Bautz Verlag, Nordhausen 2014, s. 238.  

G. Naschert, M. Rebes, European Ideas on Tolerance, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 238.

M. Rebes, The problem of identity in Levinas’ philosophy, and in its interpretation by Józef Tischner in “The Philosophy of Drama”, [in:] R. Burggraeve, J. Hansel, M.-A. Lescourret, J.-F. Rey, J.-M. Salanskis, (eds.), Levinas Autrement, seria wydawnicza: Biblioteque Philosophique de Louvain, Peters Publishers, t. 83, Leuven 2012, p. 357-371.

Inny, wielokulturowość i integracja europejska w refleksji fenomenologiczno-hermeneutycznej. MNiSW, 2018. Kierownik projektu.

Martin Heidegger- Józef Tischner. Hermeneutyka odpowiedzialności w horyzoncie ontologii. MNiSW, 2013. Kierownik projektu.

Etyka a ontologia. Koncepcja prawdy, wolności i odpowiedzialności we współczesnej kulturze. MNiSW, „Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Naukowców”, 2009-2012. Kierownik projektu.