Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt w Katedrze społeczeństwa i kulturowego dziedzictwa Europy

dr Marcin Zubek

dr Marcin Zubek

Dyżur: pokój 527

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2018 r., Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ). Absolwent europeistyki i kulturoznawstwa. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach dotyczących polityki zagranicznej UE i państw członkowskich oraz jej demokratycznej kontroli, a także bezpieczeństwa międzynarodowego i studiów nad konfliktami i pokojem. Marcin Zubek brał i bierze udział jako badacz lub koordynator w wielu projektach naukowo-dydaktycznych, m.in. Jean Monnet Monnet Networks, Jean Monnet Modules, a także w programach Horyzont 2020 i Erasmus Mundus.

Funkcje:

 • koordynator programu Erasmus Mundus Joint Master Degree European Politics and Society: Vaclav Havel;
 • zastępca kierownika ds. międzynarodowych programów studiów.

Marcin Zubek CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • N. Styczyńska, M. Zubek, Jagiellonian University Krakow, Poland [in:] M. Byram, M. Stoicheva (eds.) The doctorate as experience in Europe and beyond: supervision, languages, identities, Routledge (Routledge Research in Higher Education), New York 2020, p. 89–106.
 • M. Stępka, A. Mazurkiewicz, M. Zubek, Local spoilers and pathways to reconciliation: the Polish perspective on the Polish-Ukrainian relations in the Borderlands, Politické Vedy = Political Sciences 2019, no 22 (4), p. 8–32.  
 • M. Góra, N. Styczyńska, M. Zubek (eds.), Contestation of EU enlargement and European Neighbourhood Policy: actors, arenas and arguments. Djøf Publishing (Studier i europæisk samarbejde = Studies in European Cooperation), Copenhagen 2019, p. 290.
 • M. Góra, N. Styczyńska, M. Zubek, Domestic sources of European Foreign Policy: politicisation, contestation and the EU neighbourhood [in:] M. Góra, N.  Styczyńska, M. Zubek (eds.) Contestation of EU enlargement and European Neighbourhood Policy: actors, arenas and arguments, Djøf Publishing (Studier i europæisk samarbejde = Studies in European Cooperation), Copenhagen 2019, p. 9–30.
 • M. Zubek, The European Parliament and the conflicted EU Neighborhood: Extinguishing the ‘Ring of Fire’, or Letting it Burn? [in:] M. Góra, N. Styczyńska, M. Zubek (eds.), Contestation of EU enlargement and European Neighbourhood Policy: actors, arenas and arguments. Copenhagen: Djøf Publishing (Studier i europæisk samarbejde = Studies in European Cooperation), Copenhagen 2019, p. 209–230.
 • M. Zubek, Kontestacja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w Parlamencie Europejskim na przykładzie działań UE w Afganistanie w latach 2005-2013, “Politeja” 2017, no 4(49), s. 203-220.
 • M. Zubek, CIMIC is one side of the COIN. Civil-Military Cooperation as a modern counterinsurgency strategy [in]: M. Stępka, M. Zubek (eds.) Multidimensional Security: Essays on Global Threats and Challenges, AT Group, Kraków 2016, p. 91-116.
 • M. Zubek, M. Stępka (red.) Multidimensional Security: Essays on Global Threats and Challenges, AT Group, Kraków 2015, p. 150.  
 • M. Zubek, Pamięć jako podłoże konfliktu na pograniczu polsko-ukraińskim [w:] D. Niedźwiedzki (red.), Pamięć i integracja społeczna na pograniczach. Przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2015, s. 159-184.
 • M. Zubek, Zmiany w zasadniczych obszarach działania UE w świetle Traktatu z Lizbony [w:] P. Filipek (red.), Unia Europejska u progu polskiej prezydencji, Instytut Europeistyki UJ, Kraków 2011, s. 133-144.

 • EU Differentiation, Dominance and Democracy (EU3D), K.omisja Europejska, Horyzont 2020, 2018-2023. Członek zespołu badawczego.
 • REGIOPARL – Regional Democracy in Europe, Forum Morgen i środki własne WSMiP UJ, 2018-2022. Kierownik projektu. 
 • REACTIK Jean Monnet Network, Komisja Europejska, 2018-2021. Koordynator i członek zespołu badawczego.   
 • PLATO ITN, Komisja Europejska, Horyzont 2020, 2016-2020. Koordynator projektu.
 • Democratic Control and Legitimisation in European Foreign Policy. The case study of EU Enlargement Policy and European Neighbourhood Policy”, NCN, 2011-2019. Członek zespołu badawczego.