Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych, Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Europą Środkową

dr Mirosław Natanek

dr Mirosław Natanek

Dyżur: pokój 520

Historyk (UJ) i europeista (studia na Université Paul Valéry Montpellier III). Adiunkt w Instytucie Studiów Europejskich UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na historii integracji europejskiej i jej samorządowym wymiarze oraz na międzynarodowej współpracy europejskich samorządów lokalnych. Szczególnym obszarem badawczym jest również dla niego działalność Rady Europy, gdzie dwukrotnie odbył staże badawcze. W tych dziedzinach jest autorem kilkunastu rozdziałów w pracach zbiorowych oraz artykułów naukowych (również w językach obcych). Jako współpracownik Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG) jest również współautorem raportów eksperckich dla Rady Europy. Wielokrotny stypendysta Programów Erasmus i CEEPUS oraz stypendysta The Ryoichi Sasakawa Foundation. Wykładowca i visiting professor m.in. na Université catholique de Louvain (Belgia), Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Słowacja), Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (Węgry), Univerzita Palackého, Olomouc (Czechy) i Technische Univeristät Chemnitz (Niemcy). Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich i prezes jego krakowskiego oddziału.

Funkcje:

 • Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
Mirosław Natanek CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • K. Koźbiał, M. Natanek (red.), Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej – perspektywa interdyscyplinarna, „Politeja” 2020, vol. 17, nr. 3.
 • M. Natanek, Stan polskiej demokracji lokalnej w świetle standardów Rady Europy i mechanizmu kontroli przestrzegania Europejskiej Konwencji Samorządu Terytorialnego – aspekty polityczne, "Politeja" 2020, vol. 17, nr 3, s. 211-231.
 • H. Tendera-Właszczuk, E. Kamarad, H. Kelm, M. Natanek, European Union: ten years after the Lisbon Treaty, Difin, Warszawa 2020, s. 98.
 • M. Natanek, Region Bałkanów Zachodnich jako strategiczny obszar budowania spójności Grupy Wyszehradzkiej [w:] Z. Czachów, A. Jaskulski (red.) Polska polityka europejska: wyzwania krajowe i międzynarodowe, Wyd. WNPiD UAM, Poznań 2019, s. 165-176.
 • M. Natanek, Działalności misji specjalnej OBWE na Ukrainie: sukces, porażka czy impuls do reform? "Polityka i społeczeństwo" 2019, vol.17, nr 4, s. 153-167.
 • M. Natanek, Between governmental assumptions and local reality. Cross-border cooperation of Polish local authorities from civil approaching exemplified by the municipalities of Nowa Ruda and Szczytna, [in:] Z. Mach (ed) Local Community, Power and European Integration, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2017, s. 95 – 110.
 • M. Natanek, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wobec problemu łamania praw człowieka i kryzysu humanitarnego podczas konfliktu bałkańskiego w latach 1991 - 1995, [w:] M. Malczyńska-Biały, K. Żarna (red.) Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 134 - 147.
 • M. Natanek, Kontrola i monitoring przestrzegania Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych Rady Europy na przykładzie Republiki Macedonii, "Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy" 2018, t. 18, s. 221 – 242.
 • M. Natanek, Le groupe de Visegrad; entre unite des interets et mythe de la cooperation, "Hermes La Revue" - Les incomunicztions europeennes, Ed. CNRS, Paris 2017, s. 132 – 140.
 • M. Natanek, Samorządy w Radzie Europy. Od powstania Rady Europy do szczytu wiedeńskiego 1993 roku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2016, s. 198.

 • Histcom3: History of the European Commission 1986-2000, Komisja Europejska, Université Catholique de Louvain – Institut d’études européennes, 2016-2019. Członek zespołu badawczego.
 • Polska lokalna wobec integracji europejskiej- dekada doświadczeń, NCN, 2011-2014. Członek zespołu badawczego.
 • Narodowy Program Polska - Foresight 2020, Projekt KBN, 2008. Członek zespołu eksperckiego.
 • La Place, un patrimoine Europeen/ The Square, a European Heritage, Komisja Europejska, Program Kultura 2000,  2005 - 2007.  Członek zespołu badawczego.