Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt, p. o. Dyrektora Instytutu Studiów Europejskich

dr Mirosław Natanek

dr Mirosław Natanek

Dane kontaktowe

stanowisko: adiunkt w Zakładzie studiów nad Europą Środkową

Dyżur: pokój 520.

Historyk (UJ) i europeista (studia na Universitée Paul Valéery Montpellier III). Adiunkt w Instytucie Studiów Europejskich UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na historii integracji europejskiej i jej samorządowym wymiarze oraz na międzynarodowej współpracy europejskich samorządów lokalnych. Szczególnym obszarem badawczym jest również dla niego działalność Rady Europy, gdzie dwukrotnie odbył staże badawcze. W tych dziedzinach jest autorem kilkunastu rozdziałów w pracach zbiorowych oraz artykułów naukowych (również w językach obcych). Jako współpracownik Instituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG) jest również współautorem raportów eksperckich dla Rady Europy. Wielokrotny stypendysta Programów Erasmus i CEEPUS oraz stypendysta The Ryoichi Sasakawa Foundation. Wykładowca i visiting professor m.in. na Université Catholique Louvain-la-Neuve (Belgia), Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica (Słowacja), Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (Węgry), Univerzita Palackého, Olomouc (Czechy) i Technische Univeristät Chemnitz (Niemcy). Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich i Prezes jego krakowskiego oddziału.

Funkcje:

  • P. o. Dyrektora Instytutu Studiów Europejskich
Mirosław Natanek CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

K. Koźbiał, M. Natanek (red.), Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej – perspektywa interdyscyplinarna, „Politeja” 2020, vol. 17, nr. 3.

M. Natanek, Stan polskiej demokracji lokalnej w świetle standardów Rady Europy i mechanizmu kontroli przestrzegania Europejskiej Konwencji Samorządu Terytorialnego – aspekty polityczne, "Politeja" 2020, vol. 17, nr 3, s. 211-231.

H. Tendera-Właszczuk, E. Kamarad, H. Kelm, M. Natanek, European Union: ten years after the Lisbon Treaty, Difin, Warszawa 2020, s. 98.

M. Natanek, Region Bałkanów Zachodnich jako strategiczny obszar budowania spójności Grupy Wyszehradzkiej [w:] Z. Czachów, A. Jaskulski (red.) Polska polityka europejska: wyzwania krajowe i międzynarodowe, Wyd. WNPiD UAM, Poznań 2019, s. 165-176.

M. Natanek, Działalności misji specjalnej OBWE na Ukrainie: sukces, porażka czy impuls do reform? "Polityka i społeczeństwo" 2019, vol.17, nr 4, s. 153-167.

M. Natanek, Between governmental assumptions and local reality. Cross-border cooperation of Polish local authorities from civil approaching exemplified by the municipalities of Nowa Ruda and Szczytna, [in:] Z. Mach (ed) Local Community, Power and European Integration, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2017, s. 95 – 110.

M. Natanek, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wobec problemu łamania praw człowieka i kryzysu humanitarnego podczas konfliktu bałkańskiego w latach 1991 - 1995, [w:] M. Malczyńska-Biały, K. Żarna (red.) Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 134 - 147.

M. Natanek, Kontrola i monitoring przestrzegania Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych Rady Europy na przykładzie Republiki Macedonii, "Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy" 2018, t. 18, s. 221 – 242.

M. Natanek, Le groupe de Visegrad; entre unite des interets et mythe de la cooperation, "Hermes La Revue" - Les incomunicztions europeennes, Ed. CNRS, Paris 2017, s. 132 – 140.

M. Natanek, Samorządy w Radzie Europy. Od powstania Rady Europy do szczytu wiedeńskiego 1993 roku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2016, s. 198.

Histcom3: History of the European Commission 1986-2000, Komisja Europejska, Université Catholique de Louvain – Institut d’études européennes, 2016-2019. Członek zespołu badawczego.

Polska lokalna wobec integracji europejskiej- dekada doświadczeń, NCN, 2011-2014. Członek zespołu badawczego.

Narodowy Program Polska - Foresight 2020, Projekt KBN, 2008. Członek zespołu eksperckiego.

La Place, un patrimoine Europeen/ The Square, a European Heritage, Komisja Europejska, Program Kultura 2000,  2005 - 2007.  Członek zespołu badawczego.