Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt - Zakład studiów nad Europą Środkową, p.o. Dyrektor IE

Dr Mirosław Natanek

Dr Mirosław Natanek

Dyżur: pokój 131D.

Wykształcenie:

 • 2004; tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii,
 • 1998-99; studia na Université Paul Valéry Montpellier III – integration européenne, programme pluridisciplinaire; 
 • 1996-97; studia na Université Paul Valéry Montpellier III - politiques sociales européennes;
 • 1993-95; Podyplomowe Studia Administracji Publicznej, Wydział Prawa i Administracji UJ,
 • 1993; tytuł magistra historii UJ

Funkcje pełnione w UJ:

 • Członek Rady Instytutu Europeistyki UJ
 • Zastępca Dyrektora IE ds. dydaktyki (2008 - 12)
 • Członek Komisji Dydaktycznej Wydziału Studiów MIędzynarodowych i Politycznych UJ

Udział w projektach badawczych i dydaktycznych:

 • Narodowy Program "Polska - Foresight 2020", Projekt KBN, 2008
 • La Place, un patrimoine Europeen/ The Square, a European Heritage, projekt w ramach Programu "Kultura 2000". 2005 - 2007.
 • Comparative Analysis of Transborder Cooperation Between System Transformation Country and European Union Region in the Eve of its Enlargement, projekt realizowany w latach 2002-2004 we współpracy z Instytutem Studiów Europejskich w Louvain –la-Neuve, finansowany przez rząd waloński
 • European Conference of Local and Regional Authorities 1957-92, indywidualny project badawczy w Radzie Europy w Strasbourgu 
 • European Curriculum for Children of Migrant Workers, projekt finasowany przez program Socrates – Comenius, 2000 - 2003
 • EU Laws and Standards: A European Framework for Functioning of Local and Regional Administration in the Cracow Region, projekt finansowany przez program Tempus - JEP, 1999-2001
 • Postawy społeczeństwa polskiego wobec integracji europejskiej, projekt finansowany przez KBN, 1999-2000
 • European Studies Curricula Development, projekt finansowany przez program Tempus, 1995-98
 • European Culture and Society, projekt finansowany przez program Tempus, 1994-97

Visiting professor:

 • Université Catholique Louvain – la – Neuve (2006, 2007, 2009);
 • Palacky University, Olomouc (2006),
 • Peter Pazmany Catholic University, Budapest (2008, 2010),
 • Matej Bel University Banska Bystrica (2009, 2010)

Visiting scholar:

 • Universite de Strasbourg (2009)
 • Katholieke Universiteit Leuven (2003, 2004),
 • Université Catholique Louvain – la – Neuve (2003, 2004),
 • Council of Europe, Strasbourg (2002, 2003),
 • Université Montpellier I i III (1999, 2000),
 • College of Europe, Brugge (1999),
 • F. Schiller Universität Jena (1996, 1997),
 • Gustav Stresemann Institut, Bonn (1996),
 • Basel Universität (1994)

Nagrody i stypendia:

 • Scholarship of the Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS), Teacher Mobility Grant; 2006, 2008, 2010.
 • Socrates LLP Programme Teacher Mobility Grant; 2006, 2007, 2009, 2010.
 • The Ryoichi Sasakawa Young Leader Fellowship Grant; 2002/03 (SYLFF Fellow)
 • Socrates - Erasmus Programme Scholarschip; 1998/9
 • Tempus Joint European Project Programme Scholarship; 1996/7
 • The Knobel Foundation Scholarship; 1992/3

Zainteresowania naukowe:

 • Historia integracji europejskiej
 • Historia stosunków międzynarodowych w Europie po II WŚ
 • Rola samorządów w procesie integracji kontynentu

Najważniejsze publikacje:

KSIĄŻKI ZREDAGOWANE

M.Natanek i K.Koźbiał – red, Deutsche und Polen nach der Wende. Anfgang der Neuen Nachbarschaft, [Polacy i Niemcy po przełomie, początek nowego sąsiedztwa], Wyd. Promo, Kraków-Jena 2000,

European Curriculum for Children of Migrant Workers, Wyd. European Commission/Katedra Europeistyki UJ, Kraków 2003

ARTYKUŁY

M.Natanek i D.Niedźwiedzki; Kulturowe kompetencje Polaków a integracja europejska, (w:) Integracja europejska w oczach Polaków, Z.Mach i D.Niedżwiedzki – red., Studia i analizy MCRD, nr 5, Kraków 1998,

M.Natanek i D.Niedźwiedzki; Kompetencje społeczeństwa polskiego w zakresie kultury europejskiej, czyli o nieprzygotowaniu do integracji z Europą, (w:) Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze, J.Goćkowski i P.Kisiel – red., Secesja, Kraków 1999,

M.Natanek; Polsko-Niemiecka współpraca transgraniczna. Zarys problemu i dotychczasowych dokonań, [w:] Polacy i Niemcy po przełomie, - początek nowego sąsiedztwa, (w:) M.Natanek i K.Koźbiał – red, Wyd. Promo, Kraków-Jena 2000,

M. Galent, M. Natanek, E. Turyk, Interesy, szanse i zagrożenia, kompetencje cywilizacyjne a postawy wobec integracji europejskiej, (w:) Polska lokalna wobec integracji europejskiej, Z. Mach i D. Niedźwiedzki - red., Universitas, Kraków 2001 i 2002

POPULARNONAUKOWE:

M. Natanek, Historia integracji europejskiej 1948 - 2002, [w:] Multimedialna Encyklopedia Powszechna „Wiem", Wyd. Optimus Pascal Multimedia, Bielsko – Biała - Kraków 2002.

M. Natanek, Instytucje Wspólnot Europejskich, [w:] Multimedialna Encyklopedia Powszechna Wiem, Wyd. Optimus Pascal Multimedia, Bielsko – Biała 2002.

M.Natanek, 100 haseł z zakresu historii integracji europejskiej i historii współczesnej, (w:) Nowa Encyklopedia Powszechna A – Z, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2003.

M. Natanek, 300 haseł z działu „Unia Europejska po rozszerzeniu", [w:] Multimedialna Encyklopedia Powszechna „Wiem", Wyd. Optimus Pascal Multimedia, Bielsko – Biała - Kraków 2004.

EDUKACYJNE:

N. Natanek, M. Bednarska, H. Wesołowska, K. Zaufal, Program nauczania przedmiotów humanistycznych z zakresu I klasy gimnazjum, przeznaczony dla dzieci polskich uczących się za granicą, European Commission / Katedra Europeistyki UJ, Kraków 2003. Wersja angielska i włoska na CD.

M.Natanek, K. Koźbiał (red.), Podrozdziały w książce: European curriculum for children of migrant workers, European Commission/Katedra Europeistyki UJ, Kraków 2004.

M.Natanek, K. Koźbiał (red.), Podrozdziały w książce: European curriculum for children of migrant workers, European Commission/Katedra Europeistyki UJ, Kraków 2004.

M. Natanek, Wizja Europy w polityce Ch. De Gaulla, Forum Europejskie,