Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asystent badawczy / koordynator akademicki

mgr Rita Hornok

mgr Rita Hornok

Dane kontaktowe

stanowisko: asystent badawczy / koordynator akademicki

Dyżur: pokój 606.

Doktorantka na kierunku nauki o polityce i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła interdyscyplinarne studia magisterskie na kierunku nauki polityczne, ze specjalizacją „Nacjonalizm i mniejszości narodowe” na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU) w Budapeszcie (2019). Jest absolwentką europeistyki, ze specjalizacją „Central and Eastern European Studies – Research Track” (UJ, 2017). Uzyskała stopień licencjata na kierunku europeistyka ze specjalizacją „Europa Środkowa” na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (2015). Do jej zainteresowań badawczych należą: badania nad nacjonalizmem, prawami mniejszości etnicznych, polityką kulturalną i zagraniczną Węgier.

Rita Hornok CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

R. Hornok, R., We are Slovaks too, just not in that way” The experience of the Slovak minority youth from Hungary studying in the kin-state, “Človek a spoločnost” 2020, 23(4), p. 57-73.

R. Hornok, R., A kisebbségi identitás összetevői a békéscsabai szlovák fiatalok körében. [Components of Minority Identity Among the Slovak Youth in Békéscsaba] [in:] M. Magdolna, “Kitekintés Perspectíve. Magyar-Román-Szlovák Periodika” 2019, p. 164-173.

R.. Hornok, R., Komponenty modernej menšinovej identity v kruhu mladých Slovákov v Békešskej Čabe, so zvláštnym zreteľom na úlohu bydliska vo formovaní národnej identity. [in:] M. Kmeť, T. Tušková, A. Uhrinová (eds.) Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe, Výskumný Ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba 2018, p. 280 – 293.

POPREBEL, Populist Rebellion Against Modernity in 21st-Century Central Eastern Europe: Neo-Traditionalism and Neo-Feudalism, Komisja Europejska, Horyzont 2020, 2019-2021. Członkini zespołu badawczego.