Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asystentka badawcza / koordynatorka akademicka

mgr Rita Hornok

mgr Rita Hornok

Dyżur: pokój 606

Asystentka badawcza w Instytucie Studiów Europejskich UJ w międzynarodowym projekcie badawczym „REGROUP - Rebuilding Governance and Resilience out of the Pandemic” (Horizon-Europe). Koordynatorka akademicka dla programów w języku angielskim „BA in European Studies” i „MA in European Studies”.

Absolwentka kierunku europeistyka na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (2015) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (2017), oraz absolwentka politologii, ze specjalizacją „Nacjonalizm i mniejszości narodowe” na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU) w Budapeszcie (2019). Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na UJ (2020–), badaczka węgierskiego turanizmu, węgierskiej polityki zagranicznej, polityk pamięci w Europie Środkowej, nacjonalizmu, oraz mniejszości w Europie Środkowo-Wschodniej. Laureatka stypendium badawczego Funduszu Wyszegradzkiego na temat mitów politycznych w Europie Środkowej na Uniwersytecie Karola w Pradze (2022). Wykładowczyni na Wydziale Studiów Europy Środkowej i Wschodniej na Uniwersytecie w Lund (2023) oraz w Instytucie Studiów Europejskich UJ (2021–).

Rita Hornok CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  • Hornok, R., We are Slovaks too, just not in that way” The experience of the Slovak minority youth from Hungary studying in the kin-state, “Človek a spoločnost” 2020, 23(4), p. 57-73.
  • Hornok, R., A kisebbségi identitás összetevői a békéscsabai szlovák fiatalok körében. [Components of Minority Identity Among the Slovak Youth in Békéscsaba] [in:] M. Magdolna, “Kitekintés Perspectíve. Magyar-Román-Szlovák Periodika” 2019, p. 164-173.
  • Hornok, R., Komponenty modernej menšinovej identity v kruhu mladých Slovákov v Békešskej Čabe, so zvláštnym zreteľom na úlohu bydliska vo formovaní národnej identity. [in:] M. Kmeť, T. Tušková, A. Uhrinová (eds.) Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe, Výskumný Ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba 2018, p. 280 – 293.

  • 2023 – 2025: Horizon project “REGROUP - Rebuilding Governance and Resilience out of the Pandemic”, Instytut Studiów Europejskich, Uniwersytet Jagielloński 
  • 2019 – 2021: Horizon project “POPREBEL - Populist Rebellion against Modernity in 21st-Century Central Eastern Europe: Neo-Traditionalism and Neo-Feudalism”, Instytut Studiów Europejskich, Uniwersytet Jagielloński