Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowca

mgr Scott Simpson

mgr Scott Simpson

Dyżur: czwartek, 10.20-11.50, pokój 518

Wykładowca w Instytucie Studiów Europejskich UJ. Zajmuje się współczesnym pogaństwem i rodzimowierstwo w regionie Europy Śr.-Wsch. Od 1995 r. wraz z Chasem Cliftonem jest redaktorem serii “Współczesne i historyczne pogaństwo” wydawnictwa Equinox. Scott Simpson jest również członkiem rady redakcyjnej “The Pomegranate” (The International Journal of Pagan Studies). Publikował artykuły oraz prowadził wykłady na temat historii polskiej wódki.

Jego zainteresowania naukowe obejmują różnorodność religijną w Europie Środkowo-Wschodniej, badania nad rytuałami oraz jedzeniem i piciem. Współkurator (wraz z dr Anną Marią Olszewską) wystawy czasowej “Apokryfy Słowiańskie” w Muzeum Archeologicznym w Krakowie (2018-2019); kurator wystawy czasowej “Constructing a Vision of Contemporary Paganism in Poland - Franciszek ‘Słońcesław’ Frączek (1908-2006)”, zorganizowanej w Bibliotece Jagiellońskiej w 2011 r.; kurator wystawy czasowej “Romantic Imagination and Polish Neo-Paganism”, Biblioteka Jagiellońska, 2009.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

S. Simpson, Only Slavic Gods: Nativeness in Polish Rodzimowierstwo [in:] K.  Rountree (ed.) Cosmopolitanism, Nationalism and Modern Paganism, Palgrave-Macmillan, New York 2017, p. 65-86.

S. Simpson, K. Aitamurto, The Study of Paganism and Wicca: A Review Essay [in:] J. R. Lewis and I. B. Tøllefsen (eds.) Oxford Handbook of New Religious Movements, Second Edition, OUP, Oxford 2016, p. 482-494.

S. Simpson, Men Constructing Masculinity in Polish Rodzimowierstwo: Tradition and Nature, “Pantheon” 2015, 10/1, p. 3-20.

S. Simpson, K. Aitamurto (eds.), Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, Routledge, Abingdon 2014, p. 352 (2nd edition).

S. Simpson, Strategies for Constructing Religious Practice in Polish Rodzimowierstwo, [in:] A. Anczyk, H. Grzymała-Moszczyńska, Walking the Old Ways: Studies in Contemporary European Paganism, Sacrum, Katowice 2012, p. 11-36.

S. Simpson, Joke Religions: Make-Believe in the Sandbox of the Gods, “Ex Nihilo” 2011, no 2(6), p. 91-118.

S. Simpson, History and Mythology of Polish Vodka: 1270-2007, “Food and History” 2010, vol. 8, no. 1, p. 121-148.

S. Simpson, Traveller’s Krakow, Thomas Cook Publishing, Cambridge 2011, p. 192 (4th edition).

S. Simpson, Slavic Neo-Paganism (encyclopaedia entry) [in:] B. Taylor (ed.) The Encyclopaedia of Religion and Nature, Continuum, London, New York 2005, p. 1557-1558.

S. Simpson, Native Faith: Polish Neo-Paganism at the Brink of the 21st Century. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2000, p. 166.