Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt w Zakładzie filozofii europejskiej

dr hab. Stanisław Łojek

dr hab. Stanisław Łojek

Dyżur: pokój 508

Filozof, adiunkt w Instytucie Studiów Europejskich UJ. Pracę zawodową na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął w 2002 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego, nadany przez Radę Wydziału Filozoficznego UJ, uzyskał w 2013 r. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę filozofii politycznej, teorii demokracji, a także myśli Fryderyka Nietzschego i Martina Heideggera.

Funkcje:

  • Kierownik Zakładu Filozofii Europejskiej

Stanisław Łojek CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

S. Łojek, Prawda, sztuka, nihilizm, Heideggera spór z Nietzschem, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 165.

S. Łojek, Megalopsychokracja. O cnocie w polityce i polityce cnoty. (Od Homera do Arendt i Straussa), seria Monografie, Fundacja Nauki Polskiej, Wrocław 2009, s. 563.

S. Łojek, Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności, seria Monografie, Fundacja Nauki Polskiej, Wrocław 2002, s. 275.

S. Łojek, Obrona Nietzschego. Rzecz o odpowiedzialności, Wyd. Antyk, Komorów 2002, s. 198.