Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt w Zakładzie polityki i kultury krajów śródziemnomorskich

dr hab. Tadeusz Kopyś

dr hab. Tadeusz Kopyś

Dyżur: pokój 518

Doktor nauk humanistycznych (habilitacja w 2017 roku) w Instytucie Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuję się w dziejach Europy Środkowej w XIX i XX wieku, zagadnieniach narodowościowych i problematyce nacjonalizmu w tym regionie. Główne jego publikacje dotyczą spraw federacji w Europie Środkowej (Oszkár Jászi 1875-1957. Z dziejów idei federacji w Europie Środkowej, Kraków 2006, Wydawnictwo UJ) a także rewolucji węgierskiej 1956 roku i stosunków polsko-węgierskich w XX wieku. Wielokrotny stypendysta kilku instytutów naukowych na Węgrzech (np. Eötvös Collegium i Europái Intézet) oraz w Wielkiej Brytanii (Institute for Advanced Study in Humanities w Edynburgu). Wśród opracowań jego autorstwa znajdują się te na temat problematyki narodowościowej (Kwestia narodowościowa na ziemiach Korony Świętego Stefana w latach 1867-1918, Kraków 2001, Stosunki polsko-węgierskie w latach 1945-1970, Kraków 2015 oraz Historia Węgier 1526-1989, Kraków 2014.)

Tadeusz Kopyś CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

T. Kopyś, Kwestia narodowościowa na ziemiach Korony św. Stefana w latach 1867-1918 (Problem of National Minorities in Hungary During the Austria-Hungarian Monarchy), Wyd. Promo, Kraków 2001, s. 158. 

K. Kopyś, Oszkar Jaszi 1875-1957. Z dziejów idei federalizmu w Europie Środkowej (Oscar Jaszi 1875-1957. Conceptions of Federalism in Central Europe), Wydawnictwo UJ, Kraków 2006, s. 200. 

T. Kopyś, Historia Węgier 1526-1989, Wyd. Instytut Multimedialny, Kraków 2015, s. 422. 

T. Kopyś, Polityka zagraniczna Węgier 1867-1945, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018, s. 184. 

T. Kopyś, Historia Węgier 1526-1989, Wyd. Avalon, Kraków 2018, s. 625. 

T. Kopyś, Polityka zagraniczna Węgier 1945-2015, Wydawnictwo UJ, Kraków 2020, s. 250. 

T. Kopyś, Polityka zagraniczna Turcji. Cz. I. Polityka Turcji w rejonie Morza Czarnego, “Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 2012, nr 2, s. 81-104. 

T. Kopyś, Polityka zagraniczna Turcji. Cz. II. Reakcja Turcji na przemiany społeczno-polityczne w krajach arabskich, “Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 2013, nr 3, s. 200-219. 

T. Kopyś, Z dziejów badań nad przyczynami samobójstw na Węgrzech w XX wieku, “Suicydologia” 2018, t. 10, s. 55-62. 

T. Kopyś, P. Skorut, Stany nadzwyczajne w węgierskim systemie prawno-konstytucyjnym w XX i w XXI wieku [w:] S. Sanetra-Półgrabi, P. Skorut (red.), Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa, Wyd. Arcana, Kraków 2019, s. 281-302. 

T. Kopyś, Polityka Turcji wobec Bałkanów Zachodnich po 2008 roku, “Politeja” 2018, nr 15 (53), s. 127-147. 

T, Kopyś, Kształtowanie się granic Królestwa Węgierskiego po 1918 r., [w:] M. Gibiec, G. Hryciuk, R. Klementowski (red.), Rozpad imperiów. Kształtowanie powojenne ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1923, Wyd. IPN, Wrocław-Warszawa 2020, s. 376-399.