Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor w Zakładzie studiów nad Europą Środkową

prof. dr hab. Witold Stankowski

prof. dr hab. Witold Stankowski

Dyżur: pokój 519

Profesor dr hab. historii (tytuł nadany postanowieniem Prezydenta RP w 2011 r.). Zatrudniony w Instytucie Studiów Europejskich UJ, a także w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu oraz w Instytucie Pileckiego w Warszawie. Specjalizuje się w historii najnowszej Polski i Europy. Bada historię II wojny światowej, Europy i powojennych Niemiec, także zajmuje się zagadnieniem Zagłady narodów i pamięci o wojnie. Biografista, autor biografii Szymona Wiesenthala, Witolda Pileckiego, Witolda Mystkowskiego. Zwycięzca IV Edycji konkursu na Najlepszą Książkę Historyczną Roku 2011 (Nie umrę śmiercią naturalną... Janina Lech harcerka, poetka, ofiara hitlerowskiego bezprawia oraz jej rodzina).  Stypendysta fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Alexander von Humboldt-Stiftung, Parlamentu Niemieckiego, Fundacji Lanckorońskich. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Republiki Federalnej Niemiec.

Funkcje:

 • Zastępca Członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

Witold Stankowski CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • N. Akpinar, W.  Stankowski (red.) Education and Human Rights, Lap Lambert Academic Publishing 2018.
 • Łacina-Łanowske W. Stankowski, A. Świerczek, Rodzina-wychowanie w cieniu Holokaustu, Oświęcim 2017, s. 171.
 • D. Kanarek-Lizik, W. Stankowski, Dzieje Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Wydanie specjalne z okazji 10.rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Seria: Z dziejów polskich jednostek penitencjarnych, Inowrocław 2014, s. 187.
 • W. Stankowski, Witold Mystkowski ostatni prezydent miasta Włocławka Drugiej Rzeczypospolitej. Życie-działalność-losy, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2012, s. 256.
 • W. Stankowski, K. Żarny (red), Wokół naruszeń praw człowieka, Oświęcim 2011, s. 258.
 • W. Stankowski (red), Europeistyka. Leksykon, Praca zbiorowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 436.
 • W. Stankowski, Nie umrę śmiercią naturalną... Janina Lech harcerka, poetka, ofiara hitlerowskiego bezprawia oraz jej rodzina, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, Włocławek 2010.
 • W. Stankowski (red.), Wolni i zniewoleni. Rtm. Witold Pilecki i inni więźniowie KL Auschwitz wobec nowej rzeczywistości powojennej, Oświęcim 2010, s. 185.
 • W. Stankowski, Szymon Wiesenthal. Biografia, Książka i Wiedza, Warszawa 2009, s. 295.
 • K. Koźbiał, W. Stankowski, Konstytucja Księstwa Liechtenstein. Naród-państwo-polityka, Jagiellonian University Press, Kraków 2009, s. 135.

 • Polska Inteligencja w czasie II wojny światowej, Instytut Pileckiego w Warszawie, 2021. Kierownik projektu.