Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor z tytułem honorowym profesora zwyczajnego

prof. dr hab. Zdzisław Mach

prof. dr hab. Zdzisław Mach

Dyżur: pokój 523

Profesor socjologii i antropologii społecznej. Jest założycielem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W latach 2016-2019 był Dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Pełnił również funkcje Pełnomocnika Rektora UJ ds. współpracy międzynarodowej (2012-2016), Dyrektora Instytutu Europeistyki UJ (2004-2012), Kierownika Katedry Europeistyki UJ (2000-2004), Dziekana Wydziału Filozofii UJ (1993-1999) oraz Dyrektora Instytutu Socjologii UJ (1991–1994). Był także profesorem Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, członkiem Rady do spraw Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz zespołu doradców Głównego Negocjatora Rządu RP do spraw Członkostwa w UE. Jest Przewodniczącym Komisji Spraw Europejskich Polskiej Akademii Umiejętności. 

Zainteresowania i doświadczenia badawcze

Badania kulturowych procesów kształtowania tożsamości, szczególnie narodowej i europejskiej; naród, nacjonalizm i mniejszości etniczne; migracja; pamięć zbiorowa i dziedzictwo kulturowe; demokracja i tożsamość; rozwój idei Europy. 

Zagraniczne staże, stypendia i nagrody

 • Doctor Honoris Causa, University of Glasgow 
 • Fellow, Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh 
 • Jean Monnet Fellow, European University Institute, Florence 
 • Fellow of the American Council of Learned Societies, Department of Anthropology, University of Chicago 
 • Fellow, the Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar 
 • Odznaka Honorowa za Naukę i Sztukę (Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst), Austria 
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i umacniania integracji europejskiej 

Dydaktyka

 • Culture and Society in Central Europe. Dilemmas of Identity and Pluralism 
 • Cywilizacja europejska  
 • European Civilisation  
 • European Cultures and Societies  
 • Introduction to Sociology  
 • Society and the Era of Globalization  
 • Unity and Diversity of European Culture  
 • Barriers of Development in Modern Societies  
 • Europeanisation and Transformation of Collective Identities  
 • National and post-national identity. Civil society in Europe 
 • Europe in the Wider World: Younger Europe? Eastern Frontiers of Europe  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

“Right-wing populism, Euroscepticism and neo-traditionalism in Central and Eastern Europe” in: J. Sondel-Cedarmas i F. Berti (eds.) The right-wing critique of Europe : nationalist, sovereignist and right-wing populist attitudes to the EU, New York, Routledge, 2022: 22-31.

Religion in the public sphere in Central and Eastern Europe, Z. Mach and E. Moddelmog-Anweiler (eds.), Berlin, Peter Lang, 2022

“Remembering and forgetting the culture of Others : the inclusion and exclusion of German and Jewish heritage in Poland” in: K. Kowalski, Ł. Piekarska-Duraj, B. Törnquist-Plewa (eds.) Narrating otherness in Poland and Sweden : European heritage as a discourse of inclusion and exclusion. Berlin: Peter Lang, 2019:301-313.

Local Community, Power and European Integration, (ed.) Peter Lang, Frankfurt 2016.

“Democratization and the Struggle for the Recognition of Memory and Heritage in the European Frame of Reference”, [in]: K. Kowalski i B. Tornquist-Plewa (eds), The Europeanization of Heritage and Memories in Poland and Sweden, Jagiellonian University Press, Kraków 2016, p. 265–271.

“Situating the demos of a European democracy” [in:] E.O.Eriksen and J.E.Fossum (eds.), Rethinking Democracy and the European Union, London and New York: Routledge, 2012: 159-178. (with M.Góra and H-J. Trenz).

“Between old Fears and New Challenges. The Polish Debate on Europe” [in:] K. Nicolaidis and J. Lacroix (eds.), European Stories. How National Intellectuals Debate Europe, Oxford University Press, Oxford 2010, p. 221–240. (with M. Góra).    

“The Polish Elites’ Struggle for Recognition of the Experience of Communism in the European Union” (with M. Góra) in:   B. Tornquist-Plewa and T. Sindbaek Andersen (eds.) The Twentieth Century in European Memory. Transcultural Mediation and Reception, Leiden, Brill, 2017: 56-82.

“Constructing identities in a post-communist society: ethnic, national, and European” [in:] D. Bryceson, J. Okely, J. Webber (ed.), Identity and Networks, Berghahn, Oxford 2007, p. 54–72.

Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna, Universitas, Kraków 1998.

Symbols, Conflict and Identity. Essays in Political Anthropology, State University of New York Press, Albany 1993.