Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor z tytułem honorowym profesora zwyczajnego

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Kontakt

Dyżur: pokój 523.

Edukacja i kariera

• Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

• Pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy międzynarodowej

• Dyrektor Instytutu Europeistyki UJ

• Kierownik Katedry Europeistyki

• Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ

• Tytuł naukowy profesora

• Kierownik Międzywydziałowego Zakładu Studiów Europejskich

• Dr hab. w zakresie socjologii i antropologii społecznej, Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ

• Dr socjologii, Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ

• Studia doktoranckie, Instytut Socjologii Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

• Studia w zakresie historii sztuki, UJ

• Mgr socjologii, Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ

2016-

2012-2016

2004-2012

2000-2004

1993-1999

1999

1993

1990

1984

1981-1982

1977-1980

1978

Zainteresowania i doświadczenia badawcze

Nacjonalizm i mniejszości etniczne, migracja, kulturowa konstrukcja tożsamości, pamięć zbiorowa i dziedzictwo kulturowe, rozwój idei Europy

Zagraniczne staże i stypendia

• Stypendium, Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh,
2 miesiące

• Jean Monnet Fellow, European University Institute, Florence

• Fellow of the American Council of Learned Societies, Department of Anthropology,
University of Chicago

• Fellow in the Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar, Holland (1987/1988).

Wielka Brytania, 1999

 

Włochy, 1992-1993

USA, 1988-1989

 

Holandia, 1987-1988

Dydaktyka

kultura i społeczeństwo we współczesnej Europie: dylematy tożsamości i pluralizmu; cywilizacja europejska; europejskie tożsamości kulturowe; tożsamości narodowe i post-narodowe, integracja europejska; społeczeństwo obywatelskie; Europeizacja; nacjonalizm, naród, etniczność

10 najważniejszych publikacji

Z. Mach (ed.), Local Community, Power and European Integration, Peter Lang, Frankfurt 2016.

Z. Mach, Democratization and the Struggle for the Recognition of Memory and Heritage in the European Frame of Reference, [in]: K. Kowalski i B. Tornquist-Plewa (eds), The Europeanization of Heritage and Memories in Poland and Sweden, Jagiellonian University Press, Kraków 2016, p. 265–271.

Z. Mach (with N. Styczyńska), Kwestia uchodźców w kontekście wyzwań dla Unii Europejskiej, „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny” 2016, rok XLII, zeszyt 4, p. 23–34.

Z. Mach (with M. Góra), Identity formation, democracy, and European integration [in:] M. Góra and Z. Mach (eds), Collective Identity and Democracy. The Impact of EU Enlargement,  Arena report No 4/10, Oslo 2010, p. 7–27.

Z. Mach (with M. Góra), Between old Fears and New Challenges. The Polish Debate on Europe [in:] K. Nicolaidis and J. Lacroix (eds.), European Stories. How National Intellectuals Debate Europe, Oxford University Press, Oxford 2010, p. 221–240.      

Z. Mach, Reconstituting democracy in Europe and constituting the European demos? (with M. Góra and H-J. Trenz) [in:] E. O. Eriksen and J. E. Fossum (eds.), Recon. Theory and Practice, Arena Report No 2/09, Oslo 2009, p. 273–305.

Z. Mach, The Roman Catholic Church in Poland and the Dynamics of Social Identity in Polish Society [in:] L. Faltin and M. J. Wright (ed.), The Religious Roots of Contemporary European Identity, Continuum, London and New York 2007, p. 117–133.

Z. Mach, Constructing identities in a post-communist society: ethnic, national, and European [in:] D. Bryceson, J. Okely, J. Webber (ed.), Identity and Networks, Berghahn, Oxford 2007, p. 54–72.

Z. Mach, Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna, Universitas, Kraków 1998.

Z. Mach, Symbols, Conflict and Identity. Essays in Political Anthropology, State University of New York Press, Albany 1993.