Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. XV, 2017

Strony redakcyjne, spis treści

 

Artykuły:

Marcin Kałduński, POJĘCIE SPORU PRAWNEGO W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM. UWAGI NA TLE SPRAWY WYSP MARSHALLA PRZECIWKO NIEKTÓRYM POTĘGOM JĄDROWYM

Elżbieta Morawska, POSZUKIWANIE KONSENSU EUROPEJSKIEGO PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA W SPRAWIE ADOPCJI DZIECKA PRZEZ OSOBY I PARY HOMOSEKSUALNE

Przemysław Tacik, STRASBURSKIE PERPETUUM MOBILE: PROBLEM ZOBOWIĄZAŃ PAŃSTW WYNIKAJĄCYCH Z JEDNOSTRONNYCH DEKLARACJI O UZNANIU NARUSZENIA EKPCZ ORAZ NADZORU NAD ICH WYKONYWANIEM

Agnieszka Wedel, Dagmara Jaroszewska-Choraś, MIĘDZY WOLNOŚCIĄ EKSPRESJI A OCHRONĄ PRAW AUTORSKICH — UWAGI NA TLE PRAKTYKI ORZECZNICZEJ EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Monika Niedźwiedź, PROBLEMATYKA PRAWNA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO TREŚCI PORNOGRAFICZNYCH W INTERNECIE ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ DZIECI Z PERSPEKTYWY PRAWA UNIJNEGO

Łukasz Dawid Dąbrowski, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA PAŃSTW W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI KORUPCYJNEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA

Olga Łachacz, ZASADA NON-REFOULEMENT W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE UCHODŹCZYM – ZWYCZAJ MIĘDZYNARODOWY CZY TEŻ PEREMPTORYJNA NORMA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO?

Marta Gruszka, OCHRONA PRZED OKALECZANIEM NARZĄDÓW PŁCIOWYCH KOBIET (FGM) W PRAWIE UCHODŹCZYM – SPECYFIKA I GŁÓWNE PROBLEMY SYSTEMOWE

 

Glosy:

Paweł Czubik, KRYTYCZNA ANALIZA POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO I CSK 64/15 Z DNIA 11 MARCA 2016 R.

Marcin Margoński, UJAWNIENIE W EUROPEJSKIM POŚWIADCZENIU SPADKOWYM UDZIAŁU W SPADKU NABYTEGO TYTUŁEM WYRÓWNANIA DOROBKÓW W MAŁŻEŃSTWIE SPADKODAWCY I SPADKOBIERCY – GLOSA DO POSTANOWIENIA KAMMERGERICHT W BERLINIE z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2016 r., 6 W 80/16[1] (PYTANIE PREJUDYCJALNE W SPRAWIE C-558/16, MAHNKOPF)

Marcin Rulka, BEZPOŚREDNIOŚĆ WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - GLOSA DO POSTANOWIENIA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA Z 3.5.2016 R. W SPRAWIE NR 77032/12 WILLIAM DUPRÉ PRZECIWKO FRANCJI

Alicja Bańczyk, ZAPRZESTANIE UPORCZYWEJ TERAPII NA TLE ORZECZENIA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W SPRAWIE LAMBERT I INNI PRZECIWKO FRANCJI

 

Raport:

Agnieszka Kurcz, INSTYTUCJA KONCESJI W BRYTYJSKIM PROJEKCIE USTAWY O LOTACH KOSMICZNYCH (DRAFT SPACEFLIGHT BILL)

 

Recenzje:

Ireneusz C. Kamiński, RECENZJA PRACY JUSTYNY POŁATYŃSKIEJ „SŁUSZNOŚĆ (EQUITY) W ORZECZNICTWIE SĄDÓW I TRYBUNAŁÓW MIĘDZYNARODOWYCH”, ŁÓDŹ 2014

Katarzyna Dziewulska, TRUST I INNE STOSUNKI POWIERNICZE W PRAWIE PORÓWNAWCZYM I PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM, MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, KATOWICE 2016 – ARTYKUŁ RECENZYJNY

 

Sprawozdanie:

Agnieszka Wojcieszak, SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „PANORAMA PRAWNYCH ASPEKTÓW WIELOKULTUROWOŚCI SPOŁECZEŃSTWA”, 20-21 KWIETNIA 2017 R.

 

Propter Memoriam:

Marian Banach, Propter Memoriam - Doktor Jan Staszków (*31.I.1948 – †31.08.2016)