Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. XVI, 2018

Strony redakcyjne, spis treścilista recenzentów 2017-2018

 

Artykuły:

Mateusz Pilich, MATER SEMPER CERTA EST? KILKA UWAG O SKUTKACH ZAGRANICZNEGO MACIERZYŃSTWA ZASTĘPCZEGO Z PERSPEKTYWY STOSOWANIA KLAUZULI PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Anna Wysocka-Bar, NABYCIA POLSKIEGO OBYWATELSTWA A URODZENIE PRZEZ MATKĘ ZASTĘPCZĄ - UWAGI NA TLE WYROKÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z 6 MAJA 2015 R., SYGNATURA AKT: II OSK 2372/13 ORAZ II OSK 2419/13

Piotr Mostowik, PROBLEM OBYWATELSTWA DZIECKA PRAWDOPODOBNIE POCHODZĄCEGO OD OBYWATELA POLSKIEGO NIEBĘDĄCEGO MĘŻEM SURROGATE MOTHER. UWAGI APROBUJĄCE WYROKI NSA Z 6 MAJA 2015 R. (II OSK 2372/13 I II OSK 2419/13)

Przemysław Tacik, ARTYKUŁ 18 EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA: NOWE-STARE NARZĘDZIE OBRONY DEMOKRATYCZNYCH STANDARDÓW

Elżbieta H. Morawska, NALEŻYTA STARANNOŚĆ W KONTEKŚCIE UŻYCIA SIŁY ŚMIERCIONOŚNEJ W PORZĄDKU PRAWNYM EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA

Ireneusz C. Kamiński, KWALIFIKACJA PRAWNA ANTYKURDYJSKIEJ OPERACJI AL-ANFAL

Anna Hernandez-Połczyńska, WIZYTY SPECJALNYCH SPRAWOZDAWCÓW ONZ W POLSCE

Marcin Rojszczak, UK ELECTRONIC SURVEILLANCE PROGRAMMES IN THE CONTEXT OF PROTECTION OF EU CITIZENS' RIGHTS AFTER BREXIT

Kamil Boczek, OVERBOOKING – ASPEKTY PRAWNE

Paweł Filipek, THE NEW NATIONAL COUNCIL OF THE JUDICIARY AND ITS IMPACT ON THE SUPREME COURT IN THE LIGHT OF THE PRINCIPLE OF JUDICIAL INDEPENDENCE

 

Glosy:

Michał Kowalski, GLOSA DO WYROKU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Z DNIA 25 STYCZNIA 2018 R. W SPRAWIE C-473/16, F PRZECIWKO BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL

Paweł Czubik, ODRZUCENIE SPADKU PRZED KONSULEM OBCYM W POLSCE – GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 9 STYCZNIA 2015 R. (V CSK 51/14)

 

Recenzje:

Ariel Falkiewicz, RECENZJA: L. GARDOCKI (RED.), T. GARDOCKA, Ł. MAJEWSKI, PRAWO KARNE MIĘDZYNARODOWE.ZARYS SYSTEMU, WYDAWNICTWO PWN, WARSZAWA 2017 (SS. 343)

 

Sprawozdanie:

Piotr Uhma, THE INSTITUTE FOR GLOBAL LAW AND POLICY SCHOLARS WORKSHOP, BANGKOK, TAJLANDIA, STYCZEŃ 2018 – SPRAWOZDANIE

 

Propter memoriam:

PROPTER MEMORIAM PROFESOR KRZYSZTOF SWINARSKI (21.XII.1940 – 21.VIII.2018)