Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia europejskie II stopnia

Kierunek: Studia Europejskie

Czym są studia europejskie?

Są to studia interdyscyplinarne, jedyne tego rodzaju na Uniwersytecie Jagiellońskim, pozwalające na poznanie współczesnej Europy pod wieloma względami. Odwołują się do treści z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.
Program studiów obejmuje przynajmniej 745 godzin zajęć i 120 punktów ECTS.

Wiedza dotycząca różnych aspektów funkcjonowania Starego Kontynentu będzie proponowana z perspektywy głównie: politologii, prawa, ekonomii, socjologii, historii, filozofii, tak, aby przedstawiony obraz był możliwie szeroki i odzwierciedlał różnorodność zjawisk i procesów zachodzących na kontynencie.

Na studiach II stopnia oferujemy trzy specjalności:

  1. Ekspert zjawisk i procesów.
  2. Ekspert organizacji społecznych.
  3. Ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej.

Wybór specjalności następuje po I semestrze studiów.

Co oferujemy podczas studiów?

Studia te różnią się od innych m.in. poniższymi elementami:

  • nacisk położony na zajęcia praktyczne i warsztatowe,
  • wyjazd studyjny odbywany w ramach studiów w celu zapoznania się z praktyką funkcjonowania instytucji publicznych, kulturalnych czy społecznych (np. samorząd terytorialny, współpraca transgraniczna),
  • szerokie możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programów Erasmus+ (m.in.: Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Wlk. Brytania, Szwecja, Słowacja, Węgry) oraz CEEPUS (państwa Europy Środkowej i Bałkanów).