Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytety partnerskie:


Uniwersytet w Getyndze logo

Uniwersytet w Groningen logo

Uniwersytet Deusto logo

Uniwersytet w Olomuncu logo

Uniwersytet w Uppsali logo

Uniwersytet w Strasburgu logo

Uniwersytet w Udine logo

Uniwersytet Queen's w Kanadzie logo

Uniwersytet Osakijski logo

Uniwersytet w Pune logo

Uniwersytet w Meksyku logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia w języku angielskim

Instytut Studiów Europejskich UJ ma bardzo szeroką ofertę studiów pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich oraz uzupełniających magisterskich) prowadzonych w języku angielskim.

Są to studia obejmujące zarówno programy Double Degree, kończące się wydaniem podwójnego dyplomu (Uniwersytetu Jagiellońskiego i uczelni partnerskiej), programy Joint Degree, w których student/ka uzyskuje wspólny dyplom (wszystkich uczelni biorących udział w danym konsorcjum), jak i Multiple Degree, pozwalające uzyskać wielokrotny dyplom z kilku uczelni.

Poszczególne programy są unikalnymi projektami, które nie tylko dają możliwość kompleksowego poznania zagadnień związanych z szeroką interdyscyplinarną płaszczyzną studiów europejskich (obejmujących problematykę z zakresu polityki, ekonomii, prawa, kultury, socjologii, etc.), ale również szansę na wyjazd zagraniczny, by podjąć studia, odbyć staż lub zrealizować projekt badawczy w jednej z wielu uczelni partnerskich ISE UJ w Europie i na całym świecie.

Absolwent wybranego przez siebie kierunku anglojęzycznego reprezentować będzie wysoki poziom kompetencji w zakresie historii i współczesnej sytuacji Europy, zrozumie mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej, a także jej relacje z pozostałymi aktorami sceny międzynarodowej i miejsce we współczesnym świecie, posiadać będzie szeroką wiedzę dotyczącą bogatego dziedzictwa europejskiego, wielokulturowości Europy oraz związanych z tym wyzwań. Tak szeroka interdyscyplinarna wiedza, wzbogacona o doświadczenie praktyczne, da naszym absolwentom rzetelne przygotowanie do pracy w organizacjach międzynarodowych, służbie dyplomatycznej, administracji publicznej, mediach i instytucjach życia publicznego.

Studia anglojęzyczne w Instytucie Studiów Europejskich UJ są najlepszym wyborem, jeśli:

  • chcesz połączyć studia w najlepszej uczelni wyższej w Polsce z możliwością studiów w innych prestiżowych uczelniach w Europie i innych kontynentach,
  • chcesz zdobyć podwójny dyplom lub wspólny dyplom ukończenia programu z zakresu studiów europejskich,
  • chcesz zdobyć praktyczne doświadczenie międzynarodowe,
  • chcesz poznać nowych ludzi i miejsca na całym świecie.

Sprawdź informacje na temat poszczególnych programów!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Studia prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński:

Studia I stopnia (licencjat) i II stopnia (magisterskie)

więcej o

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Studia prowadzone w ramach konsorcjum uczelni partnerskich (programy Double, Joint, Multiple Degree):

Studia I stopnia (licencjat):

Trzyletni, multidyscyplinarny program studiów licencjackich, organizowany wspólnie przez dziewięć uniwersytetów w ramach sojuszu Una Europa: 

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia (magisterskie):

IMESS to jeden z najlepszych programów magisterskich w dziedzinie studiów o Europie Środkowo-Wschodniej. Dwuletnie studia magisterskie organizowane są przez konsorcjum wiodących europejskich uniwersytetów, we współpracy z  University College London - jedną z najlepszych światowych uczelni. Konsorcjum tworzą:

Program umożliwia uzyskanie podwójnego dyplomu: International Masters in Economy, State and Society (University College London) oraz - w przypadku studentów/studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego - MA in European Studies.  

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dwuletnie studia magisterskie organizowane przez:

Student/studentka może rozpocząć program w Krakowie lub w Lizbonie, kontynuując studia w kolejnym roku na uniwersytecie partnerskim. Po ukończeniu studiów otrzymuje podwójny dyplom: MA in European Studies / MA in Governance, Leadership and Democracy Studies.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dwuletnie studia magisterskie zakończone podwójnym dyplomem, organizowane przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Padewski (Włochy).

Student/studentka spędza jeden rok programu na Uniwersytecie Jagiellońskim i jeden na Uniwersytecie w Padwie.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dwuletnie studia zakończone podwójnym dyplomem, organizowane przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet w Strasburgu (Francja).

Student/studentka spędza jeden rok programu na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiując w Instytucie Studiów Europejskich, a drugi - w Institut d’Etudes Politiques na Uniwersytecie w Strasburgu. 

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus Mundus Master's Programme

 Erasmus Mundus logo

 

Dwuletnie studia magisterskie zakończone wspólnym dyplomem uczelni partnerskich, obejmujących:

Głównym koordynatorem programu EPS jest Uniwersytet Karola w Pradze. 

Student/studentka spędza pierwszy semestr I roku na Uniwersytecie Karola w Pradze, a kolejny semestr - na Uniwersytecie Jagiellońskim lub na Uniwersytecie w Lejdzie. W II roku może wybrać jedną z czterech uczelni w konsorcjum, w zależności od swoich zainteresowań naukowych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus Mundus Master's Programme

 Erasmus Mundus logo

 

Interdyscyplinarne, dwuletnie studia magisterskie poświęcone europejskiemu dziedzictwu kulturowemu. Program Euroculture organizowany jest przez konsorcjum ośmiu europejskich i czterech pozaeuropejskich uniwersytetów:

Każdy student podąża wybraną przez siebie ścieżką edukacyjną, uzyskując na zakończenie studiów wspólny lub podwójny dyplom z dwóch uczelni partnerskich. 

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus Mundus Master's Programme

 Erasmus Mundus logo

 

Dwuletnie studia magisterskie realizowane w co najmniej trzech różnych krajach w ramach sieci partnerskich uczelni.

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego spędzają jeden semestr na Uniwersytecie w Tartu, jeden - na Uniwersytecie w Glasgow, a pozostałe na UJ (ewentualnie mogą studiować przez jeden semestr II roku na jednej z pozostałych uczelni w konsorcjum.) Studia zakończone są wielokrotnym dyplomem - wspólnym dyplomem Uniwersytetu w Glasgow i Uniwersytetu w Tartu oraz dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


  • Informacje kontaktowe do koordynatorów poszczególnych programów znajdziesz tutaj.

  • Jeśli szukasz programu Study abroad - kliknij tutaj.
  • Jeśli szukasz programów wymiany Erasmus+ lub CEEPUS - kliknij tutaj.