Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TO JUŻ OSTATNIA SZANSA, ŻEBY ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU INTER-POLIT LEADER-REKRUTACJA DO 20 PAŹDZIERNIKA

Projekt skierowany jest do wszystkich studentów naszego Wydziału, którzy studiują na 2 i 3 roku studiów licencjackich oraz 1 i 2 roku studiów magisterskich.

W ramach projektu będziecie mogli podnieść i/lub nabyć kompetencje niezbędne na rynku pracy. Zajęcia, które są oferowane, zostały przygotowane w oparciu o badania przeprowadzone wśród pracodawców oraz absolwentów naszego Wydziału – to oni wskazali na te kompetencje, wśród których dostrzegają największe luki.

Każdy z Was może wybrać sobie kompetencję, którą chce podnieść, i zobligowany jest do zaliczenia dwóch form wsparcia. Zajęcia prowadzą trenerze zewnętrzni. Godziny są kumulowane – to ok. 2 dni zajęć.

UDZIAŁ W PROJEKCIE = CAŁKOWITE ZALICZENIE PRAKTYK STUDENCKICH

KAŻDY, KTO SKOŃCZY PROJEKT, DOSTANIE ZAŚWIADCZENIE O PODNIESIENIU KOMPETENCJI

W TYM SEMESTRZE MOŻECIE WYBIERAĆ SPOMIĘDZY PONIŻSZYCH ZAJĘĆ:

1. kompetencja zawodowa w zakresie redakcyjno-graficznym i językowym

  • redagowanie tekstów w językach obcych
  • prowadzenie profesjonalnych mediów społecznościowych

2. kompetencja przedsiębiorcza w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i tworzenie e-biznes planu

  • trening umiejętności kierowniczych
  • wizyta studyjna Departament Służby Cywilnej w Warszawie

3. kompetencja analityczna – przydatna w pisaniu pracy licencjackiej czy magisterskiej

  • analiza jakościowa i ilościowa
  • metodologia badań
4. kompetencja komunikacyjna w zakresie pracy w zespołach międzynarodowych
  • kultura korporacyjna i komunikacja w międzynarodowym środowisku grupowym
  • wielokulturowość w miejscu pracy

Harmonogram zajęć będzie wkrótce dostępny na stronie projektu: https://wsmip.uj.edu.pl/kariera/inter-polit.

Tam też znajdziecie wszystkie informacje dot. aplikacji do projektu lub dzwońcie i piszcie do p. Doroty Krętkowskiej dorota.kretkowska@uj.edu.pl lub Kingi Gajdy (kierownik projektu) kinga.gajda@uj.edu.pl