Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy numer Zeszytów Naukowych Europeistyki

Z radością pragniemy poinformować, iż projekt publikacji Zeszytów Naukowych Europeistyki, wydawany przez Koło Naukowe Europeistyki, został pomyślnie wznowiony. Wraz ze zmianą składu redakcji zmienił się także format oraz okładka, na której pojawiła się rycina przedstawiająca Europę.

 

                Najnowsza publikacja zawiera pięć, znacznie zróżnicowanych tematycznie, tekstów naukowych. Pierwszy z nich to artykuł Angeliki Dębowskiej, pt. „Prezydencja RP w Radzie Unii Europejskiej – opinie w kraju i zagranicą". Autorka w swej pracy wnikliwie podsumowuje półroczny okres sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Skupia się zarówno na uwarunkowaniach formalno-prawnych oraz rzeczywistych funkcjach, które ta instytucja powinna spełniać, jak i na obranych priorytetach i działaniach rządu RP.

 

Drugi tekst to „(Nie)aktualność reform w ramach II i III filaru UE" autorstwa Michała Sowińskiego. Jest to próba dowiedzenia, jak szybko zmiany wprowadzone przez traktat lizboński w ramach byłego II i III filaru UE (Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) stają się  nieaktualne. Następny artykuł, napisany przez Ewelinę Kanię, zatytułowany „Dwa narody w jednym państwie? Wzajemne relacje Ossis – Wessis", poświęcony jest wzajemnym relacjom byłych społeczeństw NRD (Wessi) i RFN (Ossis) po zjednoczeniu Niemiec z 1990 r. Autorka stawia w nim tezę, iż pomimo szybkiego zjednoczenia politycznego, pełna integracja RFN i NRD jeszcze się nie zakończyła.

 

Kolejny artykuł pt. „Theodor Herzl" to bardzo interesująca i napisana barwnym językiem praca Roberta Siudaka, który rozważa w niej pytanie, czy można stworzyć naród lub państwo z „niczego" (w przypadku braku wspólnego języka, różnicach kulturowych, religijnych czy poglądowych). Kwestia ta wydaje się szczególnie istotna w przypadku obecnej dyskusji na temat tworzenia tożsamości europejskiej. Autor analizuje ją  poprzez wnikliwe studium działalności politycznej Theodora Herzla – twórcy idei syjonizmu.

 

Ostatni artykuł to napisany w języku angielskim tekst Marcina Chruściela, pt. „THE SCEPTICAL ATTITUDE OF SOCIAL MOBILISATIONS AND NEW SOCIAL MOVEMENTS TOWARDS THE EU THROUGH THE PRISM OF CONTENTIOUS POLITICS APPROACH", który poświęcony jest próbie wyjaśnienia zjawiska eurosceptycyzmu na przykładzie badań nad nowymi ruchami społecznymi, działającymi na arenie międzynarodowej, a szczególnie w środowisku europejskim.

 

Każdy z wymienionych artykułów opatrzony jest bardzo rozbudowaną bibliografią oraz recenzją jednego z pracowników naukowych Instytutu Europeistyki. Zeszyty Naukowe Europeistyki można znaleźć w bibliotece IE, na portierni lub w siedzibie Koła Naukowego Europeistyki (sala 1.04).

 

Życzymy przyjemnej lektury, a zarazem zachęcamy do nadsyłania swoich prac do kolejnego numeru, na adres redakcji: redakcja.kne@gmail.com, w terminie do 31 maja.

 

Anna Hałas

Redakcja Zeszytów Naukowych Europeistyki

Data opublikowania: 08.05.2012
Osoba publikująca: Katarzyna Damek