Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy egzaminów w sesji poprawkowej

SESJA POPRAWKOWA
(1-14 września 2012 r.)
oraz dyżury pracowników
(wrzesień 2012 r.)


 

Prof. dr hab Janusz Cisek

13-15 września, o dokładnych dniach i terminach poinformujemy wkrótce

 

Prof dr hab. Jacek Purchla

Dyżur - 25 września, gosz. 10.00, s. 1.08

 

Prof. dr hab. Witold Stankowski

(ponowna zmiana!) Wszystkie przedmioty -  
11 września, godz. 12.00-13.00, s. 1.02

 

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

Wszystkie przedmioty– 3 września, godz. 11.00, s. 2.16

 

Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki

Metodologia nauk społecznych– 10 września, godz. 10.00, sala 1.12

Dyżury - piątek, godz. 9.00-10.30, s. 2.10

 

Dr hab. Jolanta Zombirt

Finanse Unii Europejskiej– 14 września, godz. 10.00, sala 1.12

 

Dr Wojciech Burek

Prawo antydyskryminacyjne– 3 września, godz. 11.00, sala 2.13

Wprowadzenie do międzynarodowej ochrony praw człowieka- 3 września, godz. 12.00, sala 2.13

Dyżur – 3 września, godz. 12.30-14.00, s. prawników

 

Dr Paweł Czubik

Wszystkie przedmioty– 3 września, godz. 8.30, s. 1.12

 

Dr Paweł Filipek

Dyżury w sesji (wszystkie przedmioty):

4 września, godz. 9.00, s. prawników

10 września, godz. 9.00, s. prawników

26 września, godz. 11.00-12.00, s. prawników

 

Dr Kinga Gajda

Wszystkie przedmioty: 4, 5, 6 września, godz. 9.00-10.00, s. 2.07

 

Dr Marcin Galent

Wszystkie przedmioty – 3 września, godz. 12.00, s. 1.10

 

Dr Bożena Gierat-Bieroń

Literatura europejska - 10 września, godz. 10.00-13.00, s. 1.11

Europejskie modele rozwiązań systemowych w kulturze -  10 września, godz. 13.00-15.00, s. 1.11

Dyżury: 7 września, godz. 10.00-11.00, 10 września, godz. 15.00-16.00

Rewolucje artystyczne w XX wieku - 11 września, godz. 10.00, s. 1.11

 

Dr Stanisław Górka

Wszystkie przedmioty – 3 września, godz. 12.00-13.30 lub 11 września, godz. 14.00-15.00, s. 1.01

 

Dr Tadeusz Kopyś

Wszystkie przedmioty - 7 września, godz. 10.00-14.00, s. 1.01

 

Dr Krzysztof Koźbiał, Dr Mirosław Natanek

Geografia polityczna Europy - 12 września, s. 1.03 (termin dla niedobitków :) )

 

Dr Paweł Kubicki

Antropologia społeczna Europy – 12 września, godz. 12.00, sala 1.12

Europejskie tożsamości kulturowe- 12 września, godz. 12.30, sala 1.12

Socjologia miasta- 12 września, godz. 13.00, sala 1.12

Dyżur - 12 września, godz. 13.30-15.00, sala 2.06

 

Dr Joanna Orzechowska-Wacławska

Europejskie Społeczeństwo Obywatelskie - 13 września, godz. 10.30, s. 2.13
(dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych)

Dyżury: s. 2.06:
3 września, godz. 11.00-12.00;
10 września, godz. 11.00-12.00;
13 września, godz. 11.30-12.30

 

Dr Marcin Rebes

Wszystkie przedmioty: 6 września, 13 września, godz. 11.00-12.00

 

Dr Joanna Sondel-Cedermas

Instytucje i życie społeczne krajów romańskich– 5 września, godz. 12.00, s. 2.13

 

Dr Marek Świstak

Wszystkie przedmioty - 3 września, godz. 10.00, s. 2.01

 

Dr Marta Wajda-Lichy

Ekonomia, Rynek usług finansowych– 18 września, godz. 9.00, sala 2.13

 

 

Mgr Agnieszka Polończyk

Dyżur - 7 września, godz. 8.30-11.00, s. 1.03

Historia Niemiec w XX w. (po 1918 r.) kolokwium zaliczeniowe - 11 września, godz. 12, s. 2.16

 

Mgr Elżbieta Wójtowicz

Język angielski - dyżury:
7 września - od godz. 17.30;
8 września (sobota) - od godz. 8.00

Data opublikowania: 22.08.2012
Osoba publikująca: Katarzyna Damek