Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura składania wniosku:

Konieczność zwrócenia się do Komisji o opinię dotyczy osób zatrudnionych w Instytucie Studiów Europejskich, studentów i doktorantów, którzy prowadzą badania polegające na udziale osób trzecich oraz / lub zakładające zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku należy wypełnić elektroniczny formularz Wniosku o wydanie opinii Komisji.

Komisja może wydać opinię pozytywną, negatywną lub zawiesić wydanie na opinii na czas uzupełnienia wniosku. Ma na to 30 dni. Szczegółowe informacje oraz kryteria podejmowania decyzji zawiera Regulamin.

Uwaga: rozpoczęcie badań przed uzyskaniem opinii Komisji stanowi naruszenie norm etycznych. Ze względu na to, że wypełnienie wniosku wymaga przygotowania kompletu  informacji na temat planowanych badań, włącznie z bardzo dokładnym opisem narzędzi, metodologii i wszystkich istotnych okoliczności, warto złożyć wniosek na 5-6 tygodni przed planowanym rozpoczęciem badań.

Komisja rozpatruje również prośby o uzasadnione zwolnienie z prawnego obowiązku dostarczenia do repozytorium zebranych danych i metadanych badawczych. W takim przypadku należy zwrócić się mailem do sekretarza Komisji.

Wobec osób, które uzyskały już zgodę innej komisji etycznej (ze względu na prowadzenie badań w ramach międzynarodowego konsorcjum), stosuje się procedurę uproszczoną - do tego celu należy również wypełnić elektroniczny formularz wniosku o zgodę Komisji. Warunkiem uproszczonej procedury jest brak modyfikacji projektu.