Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt - Zakład filozofii europejskiej

Dr Ewa Kamarad

Dr Ewa Kamarad

Dyżur: pokój 120B, wtorek 11.30-13.00 (MS Teams po uprzednim umówieniu się drogą mailową).

Edukacja i kariera

• Dr nauk prawnych, specj. Prawo prywatne międzynarodowe, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Ślaski

• Studia podyplomowe na na kierunku Handel międzynarodowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2013-2014)

• Studia doktoranckie, Instytut Europeistyki UJ

• Mgr prawa, Wydział Prawa i Administracji UJ

• Mgr europeistyki, specj. Systemy prawne w Europie, Instytut Europeistyki UJ

• Licencjat z europeistyki, Instytut Europeistyki UJ

2014

2013-2014

2009-2014

2010

2009

2007

Zainteresowania i doświadczenia badawcze

prawo prywatne międzynarodowe, prawo międzynarodowe publiczne, prawo konsularne, prawo Unii Europejskiej, międzynarodowe stosunki gospodarcze

Zagraniczne staże i stypendia

• Research stay Universidad de Lisboa w ramach realizacji grantu NAWA, Lizbona, 1 tydzień

 

• Stypendium Max-Planck-Gesellschaft, research stay w Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, 3 miesiące

• Research stay w Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law w ramach grantu NCN "Miniatura", Luksemburg, 3 tygodnie

• Stypendium Erasmus + Teaching Mobility, European Humanities University, 1 tydzień, Wilno,

• Stypendium The European Politics and Society (EPS): Vaclav Havel Joint Master Programme Teaching Mobility, Univerzita Karlova, Praga, 1 tydzień

• Stypendium Erasmus + Teaching Mobility, Universidad de Lisboa, 1 tydzień

 

• Stypendium "EU-JAMM" Staff Mobility, Kobe University, 1 tydzień

 

• Research stay, Peace Palace Library w Hadze, wizyta w siedzibie Haskiej Konferencji Prawa
Prywatnego Międzynarodowego, 2 tygodnie

• Stypendium Universite de Geneve, kurs "International Law", 3 tygodnie

 

• Stypendium European Forum Alpbach, "Summer School on European Integration",
wspólnie z Universitat Wien, 3 tygodnie

• Stypendium Centre for EU-Russia Studies (CEURUS) oraz Uniwerytetu w Tartu,
kurs "1st Martens Summer School on International Law", 3 tygodnie

• Stypendium Central European University w Budapeszcie, kurs "The Politics of Citizenship", 2 tygodnie

• Stypendium Academy of European Law w Trewirze, seminarium "Cross-border civil litigation", 2 tygodnie

 

• Stypendium European University Institute we Florencji, szkoła letnia "Academy of European Law", 2 tygodnie

Portugalia, 2019

Niemcy, 2019

Luksemburg, 2019

Litwa, 2019

Czechy, 2018

 

Portugalia, 2017

Japonia, 2016

Holandia, 2015

Szwajcaria, 2013

Austria, 2012

 

Estonia, 2012

 

Węgry, 2012

Niemcy, 2012

Włochy, 2011

Dydaktyka

prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe publiczne, podstawy wiedzy o państwie i prawie, europejskie prawo prywatne międzynarodowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze

10 najważniejszych publikacji

E. Kamarad, Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, 435 s.

E. Kamarad, Kolizyjnoprawne aspekty małżeństw dzieci, "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2019, t. 24, s. 79-109.

E. Kamarad, Małżeństwa dzieci w świetle praw człowieka [w:] E. Szczepankiewicz-Rudzka, A. Czubik, D. Dziwisz (red.) Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, Kraków 2019, s. 233-253.

E. Kamarad, Zaświadczenie o stanie cywilnym a małżeństwa i związki partnerskie osób tej samej płci, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2017, t. 17, s. 69-79.

E. Kamarad, Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca przed polskim kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki państw nieuznawanych i terytoriów spornych, „Metryka” 2016, nr 1, s. 35-44.

E. Kamarad, Zawarcie małżeństwa przed konsulem w nowym stanie prawnym [w:] W. Burek, P. Czubik (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Warszawa 2015, s. 75-84.

E. Kamarad, Tryb zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca w Polsce [w:] M. Krzymuski, M. Margoński (red.), Znad granicy ponad granicami. Księga dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny, Warszawa 2014, s. 99-112.

E. Kamarad, Matrimonium per procura – uwagi na tle prawa materialnego i kolizyjnego, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”  2013, vol. 11, s. 31-42.

E. Kamarad, Charakter prawny zaręczyn w prawie materialnym i kolizyjnym [w:] Z. Mach, P. Czubik (red.), Hereditas Mercaturae. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu, Kraków 2012, s. 63-70.

E. Kamarad, Zastosowanie klauzuli porządku publicznego w sprawach dotyczących zawarcia małżeństwa – wybrane zagadnienia, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2012, vol. 10, s. 106-118.

Publikacje z ostatnich 4 lat

H. Tendera-Właszczuk, E. Kamarad, H. Kelm, M. Natanek, European Union Ten Years after the Lisbon Treaty, Wydawnictwo Difin, Kraków 2020, 98 s.

E. Kamarad, Pojęcie „współmałżonka” w prawie unijnym – uwagi na tle orzeczenia w sprawie Coman (C-673/16), Politeja 2020, vol. 17, nr 66, s. 103-117.

E. Kamarad, Znaczenie zasady wzajemnego zaufania w procesie tworzenia Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Przegląd Zachodni 2020, nr 1, s. 71-84.

E. Kamarad, The Article 7 Procedure and the Free Movement of Judgements in the EU, ESIL Annual Research Forum 2019, s. 1-22.

E. Kamarad, Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, 435 s.

E. Kamarad, Kolizyjnoprawne aspekty małżeństw dzieci, "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 2019, t. 24, s. 79-109.

E. Kamarad, Małżeństwa dzieci w świetle praw człowieka [w:] E. Szczepankiewicz-Rudzka, A. Czubik, D. Dziwisz (red.) Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, Kraków 2019, s. 233-253.

E. Kamarad, Necessity of Recognition of Same-Sex Marriages Concluded Abroad, "Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law" 2019, vol. 2, s. 38-54.

E. Kamarad, Rosnące znaczenie wzmocnionej współpracy – sukces czy porażka integracji europejskiej? [w:] A. Nitszke, J. J. Węc (red.), Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, Kraków 2019, s. 73-93.

E. Kamarad, Wpływ Traktatu lizbońskiego na unijne prawo prywatne międzynarodowe, "Politeja" 2018, nr 54, s. 215-227.

E. Kamarad, Zaświadczenie o stanie cywilnym a małżeństwa i związki partnerskie osób tej samej płci, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2017, t. 17 , s. 69-79.

E. Kamarad, Klauzula porządku publicznego w odniesieniu do stosowania prawa krajów islamskich jako prawa obcego, [w:] P. Czubik (red.), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, Kraków 2017, s. 95-104.

E. Kamarad, Prawnorodzinne aspekty wyjazdu dziecka za granicę, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017, s. 156-167.

E. Kamarad, Forma czynności prawnych w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych – aspekty kolizyjnoprawne, „Rejent” 2016, nr 3, s. 63-71.

E. Kamarad, Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca przed polskim kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki państw nieuznawanych i terytoriów spornych, „Metryka” 2016, nr 1, s. 35-44.