Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Starszy Wykładowca - Zakład polityki i kultury krajów śródziemnomorskich

dr Grzegorz Pożarlik

dr Grzegorz Pożarlik

Dyżur: pokój 517

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Tytuł doktorski uzyskał na Wydziale Filozoficznym UJ w 1999 roku. Jest starszym wykładowcą i byłym wicedyrektorem w IE UJ ds. dydaktycznych i współpracy międzynarodowej. Koordynator międzynarodowych grantów i programów studiów w zakresie europeistyki i stosunków międzynarodowych: Double MA Degreee in European Studies we współpracy z Uniwersytetem w Wiedniu, Joint Second Cycle Degree in International Relations w ramach konsorcjum VNDREAM (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Masaryka, Uniwersytet w Peczu i Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Erasmus Mundus Europlata Academic Mobility Project w ramach konsorcjum kierowanego przez University of Groningen. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę bezpieczeństwa międzynarodowego, europejskiej integracji politycznej ze szczególnym uwzględnieniem normatywnej roli UE na arenie międzynarodowej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • The social construction of threat in the era of permanent uncertainty or why do security studies require deeper sociologisation? w: Kultura, tożsamość i integracja europejska pod redakcją Dariusza Niedźwiedzkiego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zdzisławowi Machowi, Wyd. NOMOS, Kraków 2014
 • Joint Second Cycle Degree in International Relations: Europe in the Visegrad Perspective Online Reader 2014/15 pod redakcją własną, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w ramach grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Joint Degree Program – grant  numer 61360003
 • Individual, Collective, Social. Identity as Most Contested Social Science Concept, w:  Europe - Space for Transcultural Existence? Red. Tamcke, Martin, de Jong, Janny, Klein, Lars, van der Waal, Margriet (Hg.), University of Gottingen, 2013
 • Bezpieczeństwo w świecie po 11 września 2001 roku w perspektywie socjologii stosunków międzynarodowych w: Herediats Mercaturae, Księga ku pamięci Prof. dr hab. Stanisława Miklaszewskiego, red. P. Czubik i Z. Mach,  Krakow 2012, Instytut Multimedialny
 • Démocratie et force dans les relations internationales. L'Union européenne, une puissance normative cosmopolitique dans un monde toujours westphalien in: PARTICIPATIONS ET CITOYENNETĖS DEPUIS LE PRINTEMPS ARABE, Antoniy Galabov et Jamil Sayah (eds.), Editions L'Harmattan, Paris, Dėcembre 2012.
 • "European Citizenship as New Social Construct. Implications for Construction of Collective Identity in Contemporary Europe" in: Journal of Political Science of the University of Banska Bystrica, vol XIV, 2/2011.
 • La citoyenneté européenne comme nouvelle construction sociale. Les implications pour le développement d'une identité collective dans l'Europe contemporaine: Gilles Rouet (ed.) CITOYENNETÉS ET NATIONALITÉS EN EUROPE. Articulations et pratiques,  Décembre 2011, Editions  L'Harmattan, Paris.
 • Mobility, Migration and Identity Transformation in an  Enlarging European Union. Implications for Sociological Research in: Serge Doufulon et Maria Rostekova MIGRATIONS, MOBILITÉS, FRONTIÈRES ET VOISINAGES, Novembre 2011, Editions  L'Harmattan, Paris.
 • Collective identity and the challenge of axiological pluralism in the new Europe, in: Z. Mach & M. Góra (eds.) Collective Identity and Democracy. The Impact of EU Enlargment, RECON Working Papers, ARENA, Oslo, 2010.
 • Reconstructing the significant other in an enlarged EU. Essentialistic vs. civic construction of collective identity in: Fabienne Maron & Grzegorz Pożarlik  (eds.) Identités, citoyennetés et démocratie - 20 ans après. Identities, Citizenship and Democracy - 20 years after, Editions Bruylant, Brussels, November 2011
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe w czasach globalnej asymetrii: w: „Zrozumieć współczesność. Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Hieronimowi Kubiakowi", red. Grzegorz Babiński i Maria Kapiszewska, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej, Kraków 2009
 • Collective identity formation in the process of EU enlargement: defeating the inclusive paradigm of a European democracy?, RECON Working Paper, 2008, ARENA Oslo