Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt w Katedrze społeczeństwa i kulturowego dziedzictwa Europy

Dr Katarzyna Jagodzińska

Dr Katarzyna Jagodzińska

Dyżur: pokój 528.

Edukacja i kariera

• Redaktor czasopisma "Architektura i Biznes"

• Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ

• Asystent w Instytucie Europeistyki UJ

• Dr w zakresie historii sztuki, Wydział Historyczny UJ

• Redaktor czasopisma „Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art”
(„RIHA Journal”)

• Mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

• Międzynarodowe Centrum Kultury (aktualnie główny specjalista w Instytucie Dziedzictwa Europejskiego)

• Mgr historii sztuki, Wydział Historyczny UJ

• Wykładowczyni w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

• Członek redakcji kwartalnika „HERITO. Dziedzictwo, kultura, współczesność / Heritage, culture & the present”

• Stała współpracowniczka magazynu „Art&Business”

• Stała współpracowniczka magazynu „ARTeon”

• Praktyka w Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej „Zachęta” w Warszawie

• Staż w Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

od 2019

od 2016

2013-2015

2012

2010-2016

 

2007

od 2005

2005

2008-2012

2010-

2007-2012

2006-2010

2003

2003-2005

Zainteresowania i doświadczenia badawcze

muzeologia, dziedzictwo kulturowe, sztuka współczesna

Zagraniczne staże i stypendia

• Grant Clifford and Mary Corbridge Trust, Uniwersytet w Cambridge (Robinson College), 1 miesiąc

• Stypendium Group of Eight, Uniwersytet w Melbourne (Australian Institute of Art History), 3 miesiące

• Staż w Ashmolean Museum, Oksford (Dział Rysunków i Rycin), 4 tygodnie

• Staż w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, 5 tygodni

Wielka Brytania, 2013

Australia, 2015

Wielka Brytania, 2004

USA, 2005

Dydaktyka

muzeologia, historia sztuki, public relations

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • K. Jagodzińska, Museums and Centers of Contemporary Art in Central Europe after 1989, Routledge, London 2020. p. 273.
 • K. Jagodzińska, M. Tutak, “Responsibility of Museums Towards Landscape: Discussion Based on Case Studies from Katowice, Kraków, and Warsaw”, Prace Etnograficzne (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego) 2020, nr 49 (2), ss. 141-158.
 • K. Jagodzińska, Nowe miejsca nowej sztuki w Europie Środkowej, Universitas, Warszawa-Kraków 2019, s. 293.
 • K. Jagodzińska, “Do the Buildings Really Matter? Czech, Polish and Slovak Museums and Centres of Contemporary Art in Adapted Buildings”, Central Europe 2018, nr 16 (2), ss. 112-133.
 • K. Jagodzińska, “Muzea poza murami w kontekście koncepcji trzeciego miejsca”, Muzealnictwo 2018, nr 59, ss. 123-131.
 • K. Jagodzińska, “From a visitor to participant. Strategies for participation in museums”, Zarządzanie w kulturze 2017, nr 18 (1), ss. 75-93.
 • K. Jagodzińska, Art Museums in Australia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
 • J. Sanetra-Szeliga, K. Jagodzińska (red.), Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2017 (wersja ang.: The Power of Heritage. Socio-Economic Examples from Central Europe, International Cultural Centre, Kraków 2017).
 • A. Fiń, K. Jagodzińska, J. Sanetra-Szeliga, „Przemysły kreatywne i potencjał dziedzictwa. Przypadek off Piotrkowskiej w Łodzi”, w: J. Sanetra-Szeliga, K. Jagodzińska (red.), Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2017, s. 116-161 (wersja ang.: Creative Industries and the Power of Heritage. The Case of OFF Piotrkowska in Łódź, w: The Power of Heritage. Socio-Economic Examples from Central Europe, International Cultural Centre, Kraków 2017, s. 108-151).
 • K. Jagodzińska, From a visitor to participant. Strategies  for participation in museums, „Zarządzanie w Kulturze” 2017, nr 18 (1), s. 75-93.
 • K. Jagodzińska, Museum boom continues: on the phenomenon of museums of contemporary art from a Central European perspective, „Zarządzanie w Kulturze” 2016, nr 17 (1), s. 9-29.
 • K. Jagodzińska, Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989–2014), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2014.
 • K. Jagodzińska, J. Purchla, J. Sanetra-Szeliga et al., Cultural Heritage Counts for Europe, International Cultural Centre on behalf CHCFE Consortium, Kraków 2015 [publikacja elektroniczna].
 • K. Jagodzińska, J. Purchla (red.), The Limits of Heritage, 2nd Heritage Forum of Central Europe, International Cultural Centre, Kraków 2015.
 • K. Jagodzińska, Expansion of museums in Central Europe? „RIHA Journal” 2015, nr 120, 3 June (wersja pol. Ekspansja muzeów w Europie Środkowej?, „RIHA Journal” 2015, nr 121, 3 czerwca) [publikacja elektroniczna].
 • K. Jagodzińska, „New museums – institutionalisation of contemporary art in Central Europe. Crossing inspirations, Crossing Cultures”, w: J. Anderson (red.), Conflict, Migration, Convergence, The Miegunyah Press, Melbourne 2009, s. 1040-1044.

Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions – ESPON HERIWELL, 2020-2022. Członek zespołu badawczego.

Atlas muzealnej partycypacji, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2020-2021. Kierownik Projektu.

The Phenomenon of a Cross-Cultural Art Museum, The Group of Eight, University of Melbourne, 2014-2015. Kierownik Projektu.

Cultural Heritage Counts for Europe, Komisja Europejska, 2013-2015. Członek zespołu badawczego.  

Regenerative Function of Museums in Great Britain and Poland, Grant Clifford and Mary Corbridge Trust, 2013-2013. Kierownik Projektu.