Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr hab. Kinga Anna Gajda

dr hab. Kinga Anna Gajda

Dane kontaktowe

stanowisko: adiunkt w Katedrze społeczeństwa i kulturowego dziedzictwa Europy

Dyżur: pokój 529.

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk o kulturze i religii (UŚ, 2020), doktor literaturoznawstwa (UJ, 2007). Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę związana z pamięcią, dziedzictwem oraz kompetencjami międzykulturowymi. Profesor wizytująca w wielu europejskich instytucjach badawczych.

Kinga Anna Gajda CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

K. A. Gajda, Glocalism and Its Implementation: The Case of Museum-Based Education, „The International Journal of Interdisciplinary Global Studies” 2020, no 3 (15), p. 29-42.

K. A. Gajda, A deltiology of memory, „New Eastern Europe” (The Kremlin’s hybrid war. The case of Georgia) 2020, no 4, p. 201-206.

K. A. Gajda, Post monumentalne miejsca pamięci jako aktywne narzędzia doświadczenia (post)holocaustowego i (post)pamięci, „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”  (podtytuł temtyczny “Pamięć”) 2020, nr 2(2), s. 1-22.

K. A. Gajda, Edukacyjna rola muzeum, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2019, s. 326.

K. A. Gajda, Social Responsibility High Teaching, [w:] E. Sengupta, P. Blessinger, C. Mahoney (eds.), International Perspectives on Policies, Practices&Pedagogies for Promoting Social Responsibility in Higher Education Innovations in Higher Education Teaching and Learningred, Emerald Publishing Limited, Vol. 32, Bingley 2020, p. 53–65.

K. A. Gajda, Eastern Europe's Orientalised, [in:] A. B.Balazs, Ch. Griessler  (eds.), The Visegrad Four and the Western Balkans, Nomos, Baden-Baden 2020, p. 63-82.

K. A. Gajda, Kulturowa pamięć. Polska i niemiecka pamięć o II wojnie światowej i Holocauście / Erinnerungskultur. Die polnische und die deutsche Erinnerungan den ZweitenWeltkrieg und den Holocaust [w:] E. Guziak (red.), Moc pamiętania. Polsko-niemieckie seminarium dla młodzieży niewidomej i niedowidzącej / KRAFT DES ERINNERNS. Eindeutsch-polnisches Seminar fürblinde und sehbehinderteJugendliche, Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (StiftungfürdieInternationaleJugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz), Oświęcim 2019, s. 19-37.

K. A. Gajda, Edukacja kulturalna jako element kształcenia wyższego/ Cultural Education as an Element of Higher Education, „Zeszyty artystyczne. Edukacja muzealna” 2019, nr 1(34), s. 80-88 oraz 182-190.

K. A. Gajda, Medea dzisiaj. Rozważania nad kategorią Innego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 336.

Understanding Identities and Regions – Perspectives on V4 and WB, Instytut Studiów Europejskich, Andrássy University Budapest). Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, 2017-2020. Członkini zespołu badawczego.

Kompetentni uczniowie, projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Europeistyki, POWR.03.01.00-00-C064/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0, 2016-2019. Koordynatorka.

Inter-Polit Leader, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, 2016-2020.  Koordynatorka.

Regionalna czy transregionalna edukacja kulturalna na przykładzie muzeów projekt realizowany w ramach programu Obserwatorium kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, 2015-2018.  Kierownik projektu.

Z powrotem do przyszłości - kształtujemy wspólną pamięć - polsko-ukraińskie projekt realizowany przez MDSM / IJBS International Youth Meeting Centre w Oświęcimiu oraz ISE UJ, finansowany ze środków MDSM, Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau oraz prywatnych (współkoordynacja:  Nathalie Tkachenko) – edycja 2017, 2018. Członkini zespołu badawczego.