Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt w Katedrze społeczeństwa i kulturowego dziedzictwa Europy

dr hab. Kinga Anna Gajda, prof. UJ

dr hab. Kinga Anna Gajda, prof. UJ

Dyżur: pokój 529

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk o kulturze i religii (UŚ, 2020), doktor literaturoznawstwa (UJ, 2007). Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę związana z pamięcią, dziedzictwem oraz kompetencjami międzykulturowymi. Profesor wizytująca w wielu europejskich instytucjach badawczych. Jest członkiem Rady Naukowej Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Nauki i Sztuk pod patronatem UJ. od 2019 roku asystentem naukowym w The International Centre for Clinic Psychology and Psychotherapy. Od 2020 roku Członkinią Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU. Jest członkinią zespołu redakcyjnego The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies; The International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies; The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies oraz The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies.

Kinga Anna Gajda CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

K. A. Gajda, M. Galent, Up to the Task – University in the Face of War, [w:] University and War in Ukraine, red. A. Z. Nowak, K.A. Gajda, Peter Lang, Berlin 2023.

A.Z. Nowak, K.A. Gajda (red.) University and War in Ukraine, Peter Lang, Berlin 2023.

K.A.Gajda (red.) The Heritage of Central and Eastern Europe, Peter Lang, Berlin 2023.

K.A., B. Gierat-Bieroń, The “Easternisation” of History and Memory, [w:] The Heritage of Central and Eastern Europe, red. K. A. Gajda, Peter Lang, Berlin 2023.

K.A. Gajda, Eastern Europe as a Community of Values, [w:] The Heritage of Central and Eastern Europe, red. Kinga Anna Gajda, Peter Lang, Berlin 2023.

K.A. Gajda, Traumatropic Nuclear Communities and Memories: The Works of Monika Niwelińska. “The International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies”, nr 18 (2), 2023, 1-12. doi:10.18848/2327-008X/CGP/v18i02/1-12.

B. Gierat-Bieroń, K.A. Gajda, J. Szulborska-Łukaszewicz, Samorządy miejskie wobec sektora kultury w czasach kryzysu pandemicznego, Wyd. Attyka, Kraków 2021, s. 220.  

K.A. Gajda, B. Gierat-Bieroń, Procesy transformacyjno-reorganizacyjne w sektorze kultury jako odpowiedź na kryzys pandemiczny COVID-19, [w:] A. Konior, O, Kosińska, A. Pluszyńska (red.). Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana, Wyd. Attyka, Kraków 2021, s. 153-186.

K.A. Gajda (red.) Humanistyczna psychodrama według Hansa Wernera Gessmanna, Periodyk Psychoterapeutycznego  Instytutu Bergerhausen, tom 5, Wydanie 2,  Aichach, Wydawnictwo Psychoterapeutycznego Instytutu Bergerhausen, 2021. 

K.A. Gajda, Sztuka jako postpamięciowa proteza pamiętania, [w:] Historia w przestrzeniach pamięci. Obozy - "miejsca po" – muzea, red. Tomasz Kranz, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2021, ss. 403-424. 

K.A. Gajda, Nowe pokolenie, [w:] Małgorzata Kopka-Piątek, Iwona Reichardt, Czy kobiety uratują świat? Feministyczna polityka zagraniczna, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, Warszawa 2020, ss. 69-83. 

K.A. Gajda, Social Responsibility High Teaching, [w:] International Perspectives on Policies, Practices&Pedagogies for Promoting Social Responsibility in Higher Education Innovations in Higher Education Teaching and Learning, red. Enakshi Sengupta, Patrick Blessinger, Craig Mahoney, Volume 32, Emerald Publishing Limited,Bingley 2020, ss. 53–65. 

K.A. Gajda, Eastern Europe's Orientalised, [in:] The Visegrad Four and the Western Balkans, ed. Adam BenceBalazs,ChristinaGriessler, Nomos, Baden-Baden 2020. 

J. Riding, K.A. Gajda, I. Reichardt, Geopolityka pamięci, „Przegląd polityczny”. Uwięzieni w XIX wieku,  nr 167, 2021, ss.165-168. 

K.A. Gajda, Bajka dla dzieci o wojnie i Holokauście, „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”, Dzieciństwo, nr 2(4), 2021, s. 1-24. 

K.A. Gajda, The journey of revisiting 1989, „New Eastern Europe”. Wither Democracy? And what lies ahead for our region, no1-2 (XLV)/2021, s. 169-176. REPRINT: https://www.eurozine.com/the-journey-of-revisiting-1989/?pdf 

K.A. Gajda, Post‑monumentalne miejsca pamięci jako aktywne narzędzia doświadczenia (post)holocaustowego i (post)pamięci, „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”, Pamięć, nr 2(2), 2020, s. 1-24. 

N. Dolgopolova, K.A. Gajda, A. Mekheda, H. Surkova, The power of Ukrainian youth, „New Eastern Europe”. UnderstandingValues in Uncertain Times, no 6 (XLIV)/ 2020, s. 121-126. 

K. A. Gajda, Glocalism and Its Implementation: The Case of Museum-Based Education, „The International Journal of Interdisciplinary Global Studies” 2020, no 3 (15), p. 29-42.

K. A. Gajda, A deltiology of memory, „New Eastern Europe” (The Kremlin’s hybrid war. The case of Georgia) 2020, no 4, p. 201-206.

K. A. Gajda, Post monumentalne miejsca pamięci jako aktywne narzędzia doświadczenia (post)holocaustowego i (post)pamięci, „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”  (podtytuł temtyczny “Pamięć”) 2020, nr 2(2), s. 1-22.

K. A. Gajda, Edukacyjna rola muzeum, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2019, s. 326.

K. A. Gajda, Social Responsibility High Teaching, [w:] E. Sengupta, P. Blessinger, C. Mahoney (eds.), International Perspectives on Policies, Practices&Pedagogies for Promoting Social Responsibility in Higher Education Innovations in Higher Education Teaching and Learningred, Emerald Publishing Limited, Vol. 32, Bingley 2020, p. 53–65.

K. A. Gajda, Eastern Europe's Orientalised, [in:] A. B.Balazs, Ch. Griessler  (eds.), The Visegrad Four and the Western Balkans, Nomos, Baden-Baden 2020, p. 63-82.

K. A. Gajda, Kulturowa pamięć. Polska i niemiecka pamięć o II wojnie światowej i Holocauście / Erinnerungskultur. Die polnische und die deutsche Erinnerungan den ZweitenWeltkrieg und den Holocaust [w:] E. Guziak (red.), Moc pamiętania. Polsko-niemieckie seminarium dla młodzieży niewidomej i niedowidzącej / KRAFT DES ERINNERNS. Eindeutsch-polnisches Seminar fürblinde und sehbehinderteJugendliche, Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (StiftungfürdieInternationaleJugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz), Oświęcim 2019, s. 19-37.

K. A. Gajda, Edukacja kulturalna jako element kształcenia wyższego/ Cultural Education as an Element of Higher Education, „Zeszyty artystyczne. Edukacja muzealna” 2019, nr 1(34), s. 80-88 oraz 182-190.

K. A. Gajda, Medea dzisiaj. Rozważania nad kategorią Innego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 336.

The (non)commemorating heritage in the Central and Eastern Europe w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych (2023-2024). Kierownik.

French and Polish Heritage of Former Hospitals, Sanatoriums, Abbeys, and Schools Transformed into Public Or Private Arts and Culture Centers. The Comparative Analysis w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. 2022-2023. Kierownik.

The Heritage of Central and Eastern Europe w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. 2022-2023. Kierownik.

Uniwersytet a wojna w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. 2022-2023.Wykonawca.

Reunify Project (finansowany przez Europe for Citizens), lider: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu, partnerzy: Institut Fur Europaische Politik EV, Institut ori evripskou politiku Europeaum ZS, Euro Créative. Rijksuniversiteit Groningen (2020-09-01 - 2022-02-28). Wykonawca.

Grant badawczy POBHeritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł projektu: „Uni-pamięć”. Poszerzanie europejskich przestrzeni aksjologicznych na przykładzie Znaku Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) w Polsce, 2021-2022. Wykonawca.

Miejska „tarcza antykryzysowa” wobec środowisk artystyczno-kulturalnych. Efektywność, innowacja, solidarność. Badania porównawcze i ewaluacyjne. Rekomendacje. Grant badawczy SocietyNow! Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w UJ, 2020. Wykonawca.

Understanding Identities and Regions – Perspectives on V4 and WB, Instytut Studiów Europejskich, Andrássy University Budapest). Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, 2017-2020. Członkini zespołu badawczego.

Kompetentni uczniowie, projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Europeistyki, POWR.03.01.00-00-C064/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0, 2016-2019. Koordynatorka.

Inter-Polit Leader, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, 2016-2020.  Koordynatorka.

Regionalna czy transregionalna edukacja kulturalna na przykładzie muzeów projekt realizowany w ramach programu Obserwatorium kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, 2015-2018.  Kierownik projektu.

Z powrotem do przyszłości - kształtujemy wspólną pamięć - polsko-ukraińskie projekt realizowany przez MDSM / IJBS International Youth Meeting Centre w Oświęcimiu oraz ISE UJ, finansowany ze środków MDSM, Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau oraz prywatnych (współkoordynacja:  Nathalie Tkachenko) – edycja 2017, 2018. Członkini zespołu badawczego.