Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrektor Instytutu Studiów Europejskich

dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ

dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ

Kierownik Zakładu Studiów nad Europą Środkową

Dyżur: pokój 538

Politolog i historyk. Absolwent jednej z najstarszych szkół średnich w Małopolsce – Liceum Ogólnokształcącego im. M. Wadowity w Wadowicach (1866 r.). Od 2019 r. - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z systemami politycznymi, polityką zagraniczną i wewnętrzną europejskich mikropaństw, a także państw Europy Środkowej (szczególnie Czech, Słowacji i Niemiec) oraz procesem rozszerzenia UE w kierunku bałkańskim. Profesor wizytujący kilku ważnych, europejskich uczelni: Technische Universität w Chemnitz (Niemcy), Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Prešovská Univerzita w Preszowie (Słowacja) oraz Peter Pazmany Catholic University w Piliscsaba (Węgry). Staże badawcze w Chemnitz oraz w Liechtenstien-Institut w Bendern. Stypendysta programu Erasmus (studia w Heidelbergu), CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies, DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst (pobyt na Ruhr - Universität w Bochum), SYLLF - The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Found (badania w archiwach polskich i czeskich) oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (pobyty badawcze w Liechtensteinie).

Funkcje:

  • Dyrektor Instytutu Studiów Europejskich
  • Kierownik Zakładu Studiów nad Europą Środkową
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadrowych

Krzysztof Koźbiał CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

K. Koźbiał, Polityczne i społeczne konsekwencje zjednoczenia dla wschodnich krajów związkowych RFN. Próba bilansu 30 lat, „Przegląd Zachodni” 2020, nr 2, s. 125-142.

K. Koźbiał, Znaczenie eurosceptycyzmu na scenie politycznej Republiki Czeskiej. Uwarunkowania i konsekwencje, „Politeja” 2020, nr 3, s. 261-276.

K. Koźbiał, Alternatywa dla Niemiec – populistyczne ugrupowanie jako zagrożenia dla stabilności systemu politycznego Niemiec, [w:] H. Chałupczak, K. Marzęda-Młynarska, M. Pietraś, R. Suduł (red.), Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji, Zagrożenia polityczne, Wyd. UMCS, Lublin – Zamość 2020, s. 363-380.

K. Koźbiał, Direct democracy in the political system of the Czech Republic. Current status and prospects for the future, „Political Preferences” 2018, vol. 21, p. 17-27.

K. Koźbiał, Collective memory about the past and multiculturalism, [w:] Z. Mach (ed.), Local Community, Power and European Integration, Wyd. Peter Lang, Frankfurt/M 2017, p. 63-78.

K. Koźbiał, Women’s participation in political bodies at the central level in the Visegrad Group Countries. [w:] M. Musiał-Karg, E. Lesiewicz (eds.), Women’s role and their participations in public life of the Visegrad Countries, Wyd. UAM, Ústi nad Labem 2016, s. 49-58.

K. Koźbiał, Kryzys demokracji na wschodzie? Frekwencja wyborcza w nowych krajach związkowych RFN 25 lat po zjednoczeniu, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2016, nr 49, s. 138-153.

K. Koźbiał, Relations Vaduz - Bern and the Participation of Liechtenstein in the European Integration Process. Possible Scenarios for the Future, „Politické vedy” 2015, nr 4, Wydawnictwo Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, p. 127-142.

K. Koźbiał, System polityczny Księstwa Liechtensteinu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 232.

K. Koźbiał, M. Góra (red.), Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku? Wyd. Semper, Warszawa 2011, s.  168.

Polska lokalna wobec integracji europejskiej - dekada doświadczeń, NCN (Opus), 2012-2015. Członek zespołu badawczego.

Polityka zagraniczna Liechtensteinu, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt prowadzony w archiwum w Vaduz i w Liechtensteinie – Institut w Bendern, 2011. Kierownik projektu.

Liechtenstein w XX wieku. Państwo – polityka – społeczeństwo, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt prowadzony w archiwum w Vaduz i w Liechtensteinie – Institut w Bendern, 2009. Kierownik projektu.

Mniejszość niemiecka i czeska na Ziemi Kłodzkiej w latach 1945-1960, SYLFF - The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Found, 2002–2003. Kierownik projektu.