Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt w Katedrze społeczeństwa i kulturowego dziedzictwa Europy

dr Łucja Piekarska-Duraj

dr Łucja Piekarska-Duraj

Dyżur: pokój 606

Doktor nauk społecznych (Uniwersytet Jagielloński, 2013). Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę tożsamości europejskiej, europeizacji dziedzictwa, muzealnictwa oraz populizmu, a zwłaszcza jego związków z religią. Od 2018 r jest ekspertem Rady Europy w zakresie szlaków kulturowych Regionu Bałtyckiego. Zajmuje się interpretacją dziedzictwa doradzając muzeom i instytucjom kultury. 

Łucja Piekarska-Duraj CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  • Ł. Piekarska-Duraj, The Invisible Hand of Europe. The Museum as a civilizing tool. Peter Lang, Berlin-Warsaw 2020, p. 250.  
  • Ł. Piekarska-Duraj (with Krzysztof Kowalski and Barbara Törnquist-Plewa), Narrating Otherness in Poland and Sweden. European Heritage as a Discourse of Inclusion and Exclusion, Peter Lang, Berlin-Warsaw, 2019, p.  320.
  • Ł. Piekarska-Duraj (with Krzysztof Kowalski and Barbara Törnquist-Plewa) Diversity and Unity. How Heritage Becomes the Narrative for Europe’s Future,  „Politeja” 2018, nr 1 (thematic volume), p.  193.
  • Ł. Piekarska-Duraj, Democratization as an Aspect of Heritage Europeanization. The Museum Triangle [in:] K. Kowalski, B. Törnquist-Plewa (eds.), Europeanization of Heritage and Memories in Poland and Sweden, Jagiellonian University Press, Kraków 2016, p. 33-57. 
  • Ł. Piekarska-Duraj, J. Hajduk, P. Idziak, S. Wacięga, Local Museum in a global world. Practical Manual, available online (Lokalne Muzeum w globalnym świecie. Poradnik praktyczny), Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2013, p.  159.

  • POPREBEL - Popular rebellion against modernity, Komisja Europejska, Horyzont 2020; 2019-2022. Członkini zespołu badawczego.
  • CHIC - Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego, Komisja Europejska, Erasmus+; 2019-2021. Członkini zespołu badawczego.
  • Międzynarodowy projekt E-WORDS Europeans Win Ostracism. From Remembrance to a Dialogue Society, Komisja Europejska, Europa dla Obywateli, 2017-2019, Członkini zespołu badawczego.
  • Europeizacja miejsc pamięci i konstruowanie wspólnego dziedzictwa europejskiego, NCN (Harmonia 4), Centre for European Studies, University of Lund; 2014-2019.  Główna wykonawczyni.
  • Duchowość Wadowic w kontekście przemian kultury ludowej realizowanym przy Muzeum Miejskim w Wadowicach, MKiDN, 2017 – 2019. Opiekun naukowy, wykonawca, trener w projekcie.