Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor uczelni

dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ

dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ

Dane kontaktowe

stanowisko: profesor uczelni w Katedrze społeczeństwa i kulturowego dziedzictwa Europy

Dyżur: pokój 524.

Socjolog, doktor habilitowany, profesor UJ. Zainteresowania naukowe: socjologia i antropologia miasta, ruchy społeczne i ruchy miejskie, socjologia etniczności i narodu, tożsamości europejskie.  Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w sekcji Socjologia Miasta; Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne UJ; Rady Wydziału Studiów, Międzynarodowych i Politycznych UJ; Rady Instytutu Studiów Europejskich UJ; Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego; ZespołuEkspertów Samorządowych Fundacji Batorego. Profesor wizytujący/staż badawczy: Uniwersytet w Trewirze Niemcy (2018), Centre for European Studies, Lund University, Szwecja (2017), Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja (2015), Center for Urban History of East Central Europwe Lwowie, Ukraina (2014-2015), Università degli Studi di Sassari, Włochy (2014), Universitat de Barcelona, Hiszpania (2014), Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy Sofia, Bułgaria (2013, 2005), Ruhr-Universität Bochum, Niemcy (2012), Universiteit van Amsterdam Holandia (2012), Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapeszt, Węgry, (2006, 2007 2010, 2012), Univerzita Mateja Bela Bańska Bystrzyca, Słowacja (2011), Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Rumunia, (2010).

Paweł Kubicki CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

P. Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2020, s. 257.

P. Kubicki, Inventing Urbanity: Urban Movements in Poland, “Society Register” 2020, no 4(4), p. 87-104.

P. Kubicki, B. Gierat-Bieroń, J. Orzechowska Wacławska, The European Capital of Culture 2016 effect: how the ECOC competition changed Polish cities, Peter Lang, Berlin-Warszawa 2020, p. 222.

P. Kubicki, The City and Narrating Otherness. Polish Cities and the Process of Europeanization, [in:] Kowalski K., Piekarska-Duraj Ł., Törnquist-Plewa B., (eds.), Narrating Otherness in Poland and Sweden. European Heritage as a Discourse of Inclusion and Exclusion, Peter Lang, New York–Oxford–Warszawa–Wien 2019, p. 29-46.

P. Kubicki, Gierat-Bieroń, J. Orzechowska Wacławska, (2017), Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury zmienił polskie miasta, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2017, s. 312.

P. Kubicki, Social Memory in Local Poland Following Accession to the European Union (in:) Z. Mach (ed.), Local Community Power and European Integration, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, p. 9-27.

P. Kubicki, Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2017, s. 376.

P. Kubicki, Polskie ruchy miejskie: polityczne czy kulturowe? “Przegląd Socjologiczny” 2016, tom 2, s. 65-79

P. Kubicki, Nowi mieszczanie – nowi aktorzy na miejskiej scenie, “Przegląd Socjologiczny” 2011, tom LX/2-3, s. 135-161.

P. Kubicki, Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 198.

Shaping of the European citizenship in the post–totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement,  Komisja Europejska, Europa dla Obywateli; 2019-2021. Członek zespołu badawczego.

European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage: International curriculum for undergraduate and master students, Komisja Europejska, Erasmus+; 2018-2021. Członek zespołu badawczego.   

Miejskie ruchy społeczne w Polsce, NCN (Miniatura 1); 2017-2018. Kierownik projektu.  

Europeizacja miejsc pamięci i konstruowanie wspólnego dziedzictwa europejskiego, NCN (Harmonia 4, HS6), ISE UJ z Centre for European Studies, University of Lund; 2013-2019. Członek zespołu badawczego.

RECON Reconstituting Democracy in Europe, Komisja Europejska, 6. Program Ramowy; 2007-2011. Koordynator zespołów badawczych.