Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ w Katedrze społeczeństwa i kulturowego dziedzictwa Europy

dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ

dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ

Socjolog, doktor habilitowany, profesor UJ. Zainteresowania naukowe: socjologia i antropologia miasta, ruchy społeczne i ruchy miejskie, socjologia etniczności i narodu, tożsamości europejskie. 
Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w sekcji Socjologia Miasta; Rady Wydziału Studiów, Międzynarodowych i Politycznych UJ; Rady Instytutu Studiów Europejskich UJ; Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego; Zespołu Ekspertów Samorządowych Fundacji Batorego.

Profesor wizytujący/staż badawczy: School of Advanced Social Studies Nova Gorica, Słowenia (2023), Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung Humboldt-Universität zu Berlin, Niemcy (2023), Univerzitet Crne Gore, Czarnogóra (2023), University of Belgrade, Serbia (2022), Università degli Studi di Trieste, Włochy (2022), Universität Trier, Niemcy (2018), Centre for European Studies, Lund University, Szwecja (2017), Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja (2015), Center for Urban History of East Central Europe we Lwowie, Ukraina (2014-2015), Università degli Studi di Sassari, Włochy (2014), Universitat de Barcelona, Hiszpania (2014), Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Sofia, Bułgaria (2013, 2005), Ruhr-Universität Bochum, Niemcy (2012), Universiteit van Amsterdam, Holandia (2012), Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapeszt, Węgry, (2006, 2007, 2010, 2012), Univerzita Mateja Bela, Bańska Bystrzyca, Słowacja (2011), Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Rumunia, (2010). 

Paweł Kubicki CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czerska-Shaw K., Kubicki P., (2023), Detecting Urban Resilience. Foreign Residents’ Perceptions and Experiences of Public Services in a Globalising City: A Case Study of Krakow, Central and Eastern European Migration Review, vol. 12 no 1: 225-243.

Mach E., Kubicki P., (2022), European Cities in the Process of Constructing and Transmitting European Cultural Heritage, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

Kubicki P., (2022), Introduction to Urban Anthropology and Sociology, in: Mach E. Kubicki P., (ed.) European Cities in the Process of Constructing and Transmitting European Cultural Heritage, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka: 15-34. 

Kubicki, P., (2022), The Sociological Vacuum in Poland. Reflections 30 Years After the Transformation, in: Post-totalitarian Societes in Transformation From Systemic Change into European Integration, Mach E., Pożarlik G., Sondel-Cedarmas J.(eds.), Peter Lang: Berlin ∙ Bern ∙ Bruxelles ∙ New York ∙ Oxford ∙ Warszawa ∙ Wien: 241-261. 

Kubicki P., (2020), Ruchy miejskie w Polsce, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków. 

Kubicki P., (2020), Inventing Urbanity: Urban Movements in Poland, “Society Register” 2020, no 4(4): 87-104. 

Kubicki P., B. Gierat-Bieroń, J. Orzechowska Wacławska, (2020), The European Capital of Culture 2016 effect: how the ECOC competition changed Polish cities, Peter Lang, Berlin-Warszawa.  

Kubicki P., The City and Narrating Otherness. Polish Cities and the Process of Europeanization, (2019) in: Kowalski K., Piekarska-Duraj Ł., Törnquist-Plewa B., (eds.), Narrating Otherness in Poland and Sweden. European Heritage as a Discourse of Inclusion and Exclusion, Peter Lang, New York–Oxford–Warszawa–Wien: 29-46. 

Kubicki P., Social Memory in Local Poland Following Accession to the European Union (2017), in: Z. Mach (ed.), Local Community Power and European Integration, Peter Lang, Frankfurt am Main: 9-27. 

Kubicki P., (2017), Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.  

Kubicki P., (2011), Nowi mieszczanie – nowi aktorzy na miejskiej scenie, “Przegląd Socjologiczny” 2011, tom LX/2-3: 135-161. 

Kubicki P., (2010), Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości, Księgarnia Akademicka, Kraków. 

Adaptacja imigrantów i uchodźców poprzez aktywizm miejski, w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (2022-2023), kierownik projektu.   

Contested Legacies. Central and Eastern European and Southern European competing narratives on authoritarian lieux de memoire, w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (2022-2023), wykonawca projektu.   

Nowy Europejski Bauhaus. Miasta i miejskość po pandemii, w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (2021-2022), kierownik projektu.   

Shaping of the European citizenship in the post – totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement,  Programme Europe for Citizens (2019-2021), wykonawca projektu.  

European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage: International curriculum for undergraduate and master students, Erasmus+ Programme (2018-2021), wykonawca projektu.  

Miejskie ruchy społeczne w Polsce, Narodowe Centrum Nauki (2017-2018), kierownik projektu. 

Europeizacja miejsc pamięci i konstruowanie wspólnego dziedzictwa europejskiego, Narodowe Centrum Nauki (2013 – 2019), wykonawca projektu.    

Polska lokalna wobec integracji europejskiej. Dekada doświadczeń, Narodowe Centrum Nauki (2012-2014), główny wykonawca projektu. 

RECON Reconstituting Democracy in Europe,  6. Program Ramowy (2007-2011), koordynator zespołów badawczych: Women who define identity through their political struggle for gender equality (2007-2008), Nowi mieszczanie (2008-2011). 

Ethnological Understanding of Cultural Diversity in Central European Urban Spaces (2007), Visegrad Grant, wykonawca projektu. 

The Square: a European Heritage, Kultura 2000 (2004-2007), wykonawca projektu.