Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt w Zakładzie filozofii europejskiej

dr Przemysław Tacik

dr Przemysław Tacik

Dyżur: pokój 511

Adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ oraz kierownik Nomos – Centrum Międzynarodowych Badań nad Prawem, Kulturą i Władzą. Filozof, prawnik i socjolog, doktor filozofii (2014) i prawa (2016), absolwent aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (2014). Profesor wizytujący m.in. na Columbia University, SUNY at Buffalo, Université de Nice, Université Paris-1, Université d’Orléans, Heidelberg Universität, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Salzburg Universität, the Higher School of Economics in Moscow oraz Uniwersytecie Lizbońskim. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2018-2020), stypendium DAAD (2020), rządu francuskiego (2018) oraz Fundacji START na Rzecz Nauki Polskiej (2015). Jego zainteresowania badawcze obejmują: w filozofii – filozofię współczesną, filozofię żydowską, animal studies; w prawie – critical legal studies, prawo międzynarodowe i prawa człowieka.

Funkcje:

 • kierownik Centrum Międzynarodowych Badań nad Prawem, Kulturą i Władzą Nomos;
 • koordynator programu Erasmus+;
 • pełnomocnik Dziekana WSMiP ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji;
 • rzecznik dyscyplinarny UJ ds. studentów i doktorantów;
 • członek Wydziałowej Komisji ds. etyki badań naukowych.

Przemyslaw Tacik CV

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • P. Tacik, A New Philosophy of Modernity and Sovereignty. Towards Radical Historicization, Bloomsbury: London and New York 2021, s. 232.
 • P. Tacik, Deconstructing Self-Determination of Peoples in International Law. Sovereignty, Exception, Biopolitics, Brill: Leiden and Boston 2023, s. 502.
 • P. Tacik, Melancholy of the Law, “Law and Critique” 2021, nr 32 (2), 2021, s. 1-20.
 • P. Tacik, Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, EuroPrawo, Warszawa 2017, s. 696.
 • P. Tacik, Wolność świateł. Edmond Jabès i żydowska filozofia nowoczesności, Austeria, Kraków 2015, s. 596 (przekład angielski: Freedom of Lights. Edmond Jabès and the Jewish Philosophy of Modernity, transl. P. Poniatowska, Peter Lang, Frankfurt am Main 2019, s. 401)
 • P. Tacik, Socjologia Zygmunta Baumana, Scholar, Warszawa 2012, s. 207.
 • P. Tacik, ‘The Other Side of Exception. Sovereignty, Modernity and International Law’ in C. Cercel, G.G. Fusco, S. Lavis (eds.), States of Exception. Law, History, Theory, Routledge, Abingdon and New York 2021, p. 54-72.
 • P. Tacik, ‘Populism, Legal Studies, and CEE: Some Meta-Reflections’ in Rafał Mańko, Adam Sulikowski, Przemysław Tacik and Cosmin Cercel (eds.), Law, Populism, and the Political in Central and Eastern Europe (Abingdon and New York: Birkbeck Law Press 2024) 24-46.
 • P. Tacik, Ernst Bloch as a Non-Simultaneous Jewish Marxist, “Religions” 2018, vol. 9, s. 1-20.
 • P. Tacik, ‘Repetition in Law and Exclusion of Non-Human Animals from Norm-Application’ in M. Gołębiewska (ed.), Cultural Normativity – Between Philosophical Apriority and Social Practice, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, s. 57-75.
 • P. Tacik, ‘After the Dust Has Settled. How to Construct the New Accession Agreement After Opinion 2/13 of the CJEU’, German Law Journal 2017, vol. 18, nr. 4, s. 919-967.

 • The Rights of Nations to Self-Determination: Critical Re-Appraisal in Times of Populism, Grant NCN (Opus 17), 2020-2023. Kierownik projektu.
 • Przestrzenie detencji, projekt współkoordynowany przez UJ i UAM przy wsparciu finansowym PAN, 2018-2021. Członek zespołu badawczego.
 • EU3D “Differentiation, Dominance and Democracy”, Komisja Europejska, Horyzont 2020, 2019-2022. Członek zespołu badawczego.
 • OpenSpace – European Open Initative Platform for Electronic Networking and Sustainable Provision of Adult-Centered Education in Privacy and Personal Data Protection, Komisja Europejska, Erasmus+, 2017-2019. Koordynator w UJ.
 • Przekład książki Wolność świateł. Edmond Jabès i żydowska filozofia nowoczesności na język angielski, MNiSW Uniwersalia, 2015-2019. Kierownik projektu.