Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Wojciech Burek

dr Wojciech Burek

Dane kontaktowe

stanowisko: adiunkt w Zakładzie filozofii europejskiej

Dyżur: pokój 510.

Adiunkt w Instytucie Studiów Europejskich UJ. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (WPiA) UJ (2004). Studiował również w Instytucie Socjologii UJ (2000-2005). Doktor nauk prawnych (WPiA UJ, 2008). Laureat Nagrody im. Stanisława Kutrzeby w zakresie ochrony praw człowieka w Europie – roczny pobyt badawczy w Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht  w Heidelbergu, Niemcy (2007-2008). Otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2014-2017). Redaktor naczelny czasopisma prawniczego “Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”. Główne obszary jego zainteresowań badawczych: prawo praw człowieka, prawo antydyskryminacyjne, prawo traktatów, prawo dyplomatyczne i konsularne.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W. Burek, Conformity of the Act on the Polish Card with international law from the perspective of the Constitutional Court of Belarus, “Polish Yearbook of International Law” 2019, Vol. XXXIX, s. 187-207. 

W. Burek, Pochodzenie rasowe lub etniczne [w:] J. Maliszewska-Nienartowicz (red.), System praw Unii Europejskiej. Tom 6: Prawo antydyskryminacyjne, Warszawa 2020, s. 317-340.

W. Burek, Reservations and Declarations under the Istanbul Convention [w:] J. Niemi, L. Peroni, V. Stoyanova (eds.), International Law and Violence Against Women: Europe and the Istanbul Convention, Routledge 2020, s. 277-295.  

W. Burek, Zakres podmiotowy ustawy o Karcie Polaka, “Państwo i Prawo” 2019, nr 10, s. 23-40.

W. Burek, Family reunification regulations and women – the perspective of international law, “Polish Yearbook of International Law” 2016, Vol. XXXVI, s. 83-108. 

W. Burek, Prawa niederogowalne a zagadnienie hierarchii praw człowieka – perspektywa prawnomiędzynarodowa, “Przegląd Sejmowy” 2015, nr 4, s. 55-66. 

W. Burek, P. Czubik (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2015, s. 215.

P. Czubik, W. Burek (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Instytut Multimedialny, Kraków 2014, s. 307.

W. Burek, Zastrzeżenia i deklaracja interpretacyjna zgłoszone przez Polskę przy podpisywaniu Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – w świetle prawa międzynarodowego, “Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 11, s. 4-13.

W. Burek, Zastrzeżenia do traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012, s. 378.

Umowa dwustronna jako źródło międzynarodowego prawa konsularnego, NCN, 2018-2022. Kierownik projektu.