Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt w Zakładzie filozofii europejskiej

dr Wojciech Burek

dr Wojciech Burek

Dyżur: pokój 510

Adiunkt w Instytucie Studiów Europejskich UJ. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (WPiA) UJ (2004). Studiował również w Instytucie Socjologii UJ (2000-2005). Doktor nauk prawnych (WPiA UJ, 2008). Laureat Nagrody im. Stanisława Kutrzeby w zakresie ochrony praw człowieka w Europie – roczny pobyt badawczy w Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht  w Heidelbergu, Niemcy (2007-2008). Otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2014-2017). W latach 2021-2023 Humboldt Fellow w MenschenRechtsZentrum, Wydział Prawa Uniwersytetu w Poczdamie. 
Redaktor naczelny czasopisma prawniczego “Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”. Główne obszary jego zainteresowań badawczych: prawo praw człowieka, prawo antydyskryminacyjne, prawo traktatów, prawo dyplomatyczne i konsularne. 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W. Burek, Article 72, Articles 78-79 [w:] S. De Vido, M. Frulli (red.), Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention, Edward Elgar 2023, [s. 780-787, 830-845], w druku. 

W. Burek, Treaty flexibility unilaterally boosted: Reservations to European Social Charters, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 41, Issue 1, March 2023, Sage [s. 35-52]
Full-text

W. Burek, Reservations to the Istanbul Convention and the Role of GREVIO: A Call for New Approach, Human Rights Law Review, Vol. 22, Issue 4, December 2022, OUP [pp. 18]
Full-text

W. Burek, Pochodzenie rasowe lub etniczne [w:] J. Maliszewska-Nienartowicz (red.), System praw Unii Europejskiej. Tom 6: Prawo antydyskryminacyjne, Warszawa 2020, s. 317-340.

W. Burek, Reservations and Declarations under the Istanbul Convention [w:] J. Niemi, L. Peroni, V. Stoyanova (eds.), International Law and Violence Against Women: Europe and the Istanbul Convention, Routledge 2020, s. 277-295.  

W. Burek, Conformity of the Act on the Polish Card with international law from the perspective of the Constitutional Court of Belarus, “Polish Yearbook of International Law” 2019, Vol. XXXIX, s. 187-207. 

W. Burek, Zakres podmiotowy ustawy o Karcie Polaka, “Państwo i Prawo” 2019, nr 10, s. 23-40.

W. Burek, Family reunification regulations and women – the perspective of international law, “Polish Yearbook of International Law” 2016, Vol. XXXVI, s. 83-108. 

W. Burek, Prawa niederogowalne a zagadnienie hierarchii praw człowieka – perspektywa prawnomiędzynarodowa, “Przegląd Sejmowy” 2015, nr 4, s. 55-66. 

W. Burek, P. Czubik (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2015, s. 215.

P. Czubik, W. Burek (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Instytut Multimedialny, Kraków 2014, s. 307.

W. Burek, Zastrzeżenia i deklaracja interpretacyjna zgłoszone przez Polskę przy podpisywaniu Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – w świetle prawa międzynarodowego, “Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 11, s. 4-13.

W. Burek, Zastrzeżenia do traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012, s. 378.

Umowa dwustronna jako źródło międzynarodowego prawa konsularnego, NCN, 2018-2022. Kierownik projektu.