Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. XX, 2022

Strony redakcyjne, spis treści, od redakcji

Artykuły

Wojciech Jakimowicz, O niektórych kryteriach kwalifikowania informacji jako informacji publicznej 

Roman Kwiecień, The Space Resource Mining Activities and the Problems of (In)completeness and (Un)certainty of International Space Law: A Critical Overview of the Main Issues

Kaja Kowalczewska, Piotr Łubiński, Legality of the Turkish Military Operations in Syria

Jakub Trzciński, Interwencja wojskowa Stanów Zjednoczonych w Syrii jako pole zmian w dopuszczalności użycia siły w prawie międzynarodowym 

Adam Wróblewski, Wina w odpowiedzialności administracyjnej w aspekcie prawa do sądu w rozumieniu art. 6 EKPC na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych

Jarosław Greser, Maria Dymitruk, Unijny projekt regulacji sztucznej inteligencji a przeciwdziałanie próbom autorytarnego jej wykorzystywania przez władze publiczne

Miłosz Gapsa, Obligations of the United Kingdom under the Withdrawal Agreement concerning the application of European Union law

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Pamięć o Holokauście chroniona prawem

Engjell Sokoli, Europejskie regulacyjne prawo prywatne a ochrona konsumenta na rynku produktów ubezpieczeniowych. Perspektywa prawa angielskiego

Glosy

Michał Balcerzak, Katarzyna Widlas- Klimsiak, Silent Leges Inter Arma? Provisional Measures under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Ukraine v. Russian Federation Case at the International Court of Justice

Raporty

Paulina Kłeczek, Działalność Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego w ramach Układu o współpracy patentowej i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 

Recenzje

Anna Hernandez-Połczyńska, Recenzja: Corina Heri, Responsive Human Rights. Vulnerability, Ill-treatment and the ECtHR, wydawnictwo Hart, Oxford 2021 (ss. 264) 

Varia

Ewa Milczarek, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo Międzynarodowe wobec wyzwań społecznych” 

Lista recenzentów 2021-2022