Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. XIX, 2021

Strony redakcyjne, spis treści, od redakcji / Editorial pages, table of contents, forward

 

Artykuły

Magdalena Słok-Wódkowska, Joanna Mazur, When the environment becomes digital. 
What does the GDPR have in common with environmental law?  

Piotr Cybula, Prawidłowa implementacja prawa unijnego czy ochrona przedsiębiorcy?  O dylematach regulacyjnych w czasach Covid-19 na przykładzie problemu terminu zwrotu przedpłat podróżnym przez organizatorów turystyki  

Priyanka Jain, The legal standing of qualified entities in the context of the recent Representative Actions Directive 

Cyprian Liske, The influence of Brexit on UK trade & sustainable development policy towards developing countries. The perspective of international trade law

Paula Weronika Kapica, Indywidualny lub kolektywny charakter prawa do posiadania i noszenia broni w świetle Drugiej Poprawki – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Piotr Łaski, Polskie żądania niemieckich reparacji wojennych i żądania odszkodowawcze Niemców do własności poniemieckiej w Polsce z tytułu jej utraty po II wojnie światowej

Tomasz Srogosz, Pierwsze Narody w prawie międzynarodowym – podmiot praw czy prawa?

Sebastian Trzcina, Polska konstrukcja rozbieżności bazującej na instrumencie finansowym i jej wypływ na stosowanie przepisów dotyczących importowanej rozbieżności

Bartłomiej Bodziński-Guzik, Participation and governance in the times of social distancing – learning from others – a possible lesson for the EU

Paweł Czubik, Notyfikacja konsularna w traktatach dwustronnych a artykuł 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych w świetle wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Jadhav

Przemysław Tacik, The Right of Peoples to Self-Determination: A European Rebound of a Neglected Paradox

 

Raport

Kamila Fatyga, Powszechny System Preferencji (GSP) Australii i Nowej Zelandii 

 

Glosy 

Paweł Bucoń, Brak obwodu do głosowania w okręgu konsularnym jako podstawa protestu wyborczego - uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 2020 r., I NSW 219/20

 

Recenzje 

Marcin Kałduński, Recenzja: Magdalena Słok-Wódkowska, Standardy traktowania w prawie międzynarodowym gospodarczym, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2020, ss. 275.

 

Varia

Uchwała Nr 1/2021 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wykazu i punktacji czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

Lista recenzentów 2020 - 2021