Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PWPM, vol. XIII, 2015

Strony redakcyjne, spis treści

 

Artykuły:

Ireneusz Kamiński, Prawo do wolnych wyborów w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Piotr Kobielski, Opieka dyplomatyczno-konsularna w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Joanna Markiewicz-Stanny, Wolność i bezpieczeństwo osobiste osób ubiegających się o ochronę międzynarodową - refleksje na tle przekształconej dyrektywy recepcyjnej

Agata Kleczkowska, Reakcja państwa na napaść zbrojną ze strony aktora niepaństwowego – uwagi na przykładzie doktryny Unwilling or Unable

Łukasz Gruszczyński, Łucja Nowak, Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych a międzynarodowe prawo inwestycyjne: uwagi w kontekście sporu Philip Morris Asia Limited v. Australia

Jakub Kociubiński, Ekstraterytorialne stosowanie prawa Unii Europejskiej do kontroli koncentracji linii lotniczych

Łukasz Stępkowski, Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy w odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego

Agnieszka Czubik, Równouprawnienie języków dyplomatycznych na forum organizacji międzynarodowych

Paweł Filipek, Sprawa sukcesji traktatów w przypadku spodziewanej niepodległości Kurdystanu

 

Glosa:

Michał Balcerzak, Problem stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do oceny wydarzeń odległych w czasie – glosa do wyroku ETPC w sprawie O'Keeffe przeciwko Irlandii z dnia 28 stycznia 2014 r. (skarga nr 35810/09) 

 

Refleksje:

Paweł Czubik, Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczności dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce – uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie – Wydział Ksiąg Wieczystych z 31.01.2014 r. 

Joanna Faruga, „Problem wieży Babel" w prawie konkurencji Unii Europejskiej - rozbieżność między różnymi wersjami językowymi streszczenia decyzji Komisji Europejskiej w sprawie COMP/39.579

 

Recenzja:

Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Recenzja - Charilaos Nikolaidis: The Right to Equality in European Human Rights Law. the Quest for Substance in the Jurisprudence of the European Courts, Routledge, London&New York 2015 (ss. 238) 

 

Sprawozdanie:

Ogólnopolskie seminarium naukowe Aktualne problemy transportu międzynarodowego, Kraków, 25 września 2014 r.